Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Aandachtspunten en veelvoorkomende fouten in schriftelijke opdrachten en scripties

Zelfverklaard ‘kommaneuker’ André Nuytinck verzamelde jarenlang aandachtspunten en veelvoorkomende fouten voor zijn studenten. Ars Aequi publiceerde zijn overzicht, zodat alle rechtenstudenten er hun voordeel mee kunnen doen.

Gebruik in geval van twijfel over ‘vonnis’, ‘arrest’ of ‘beschikking’ de neutrale term ‘uitspraak’, die immers alles afdekt, te weten een beslissing in zowel een dagvaardingsprocedure als een verzoekschriftprocedure. Rechters ‘wijzen’ vonnis en arrest, ‘geven’ een beschikking en ‘doen’ uitspraak.

Een wetsvoorstel kan niet in werking treden. Alleen een wet kan in werking treden. De datum van een wet is niet hetzelfde als de datum van inwerkingtreding van een wet.

Men denkt niet verschillend over ‘de vraag’, maar over ‘het antwoord op de vraag’.

Download het overzichtsartikel van André Nuytinck

Duale en Onderzoeksmaster Onderneming & recht

Ben jij op zoek naar een opleiding waarbij je al vóór je afstuderen een start maakt met je (onderzoeks)carrière?

Dan is de onderzoeksmaster Onderneming & Recht
van de Radboud Universiteit iets voor jou. Je volgt intensief onderwijs van docenten uit het werkveld, ontwikkelt nieuwe onderzoeksvaardigheden en doet werkervaring op tijdens een stage. Zo vergroot jij je kans op een goede baan in de wetenschap of rechtspraktijk.

Van de twee jaar die de opleiding duurt, werk je een half jaar bij een advocatenkantoor, multinational, bank of de rechterlijke macht. Ook kun je onderwijs verzorgen aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Op die manier biedt deze master je een gedegen basis voor zowel een baan als promovendus als in de rechtspraktijk. Een mooie start voor een carrière op topniveau!

Ben je meer geïnteresseerd in een opleiding die zich op de (commerciële) rechtspraktijk richt? Kijk dan eens bij de Duale Master Onderneming & Recht.

Het schrijven van een annotatie

Van campus naar praktijk: juridische vaardigheden in de spotlights

In deze podcast gaat Loraine Kooreman in gesprek met verschillende gastsprekers over hun ontwikkeling van student naar de juridische praktijk. In de gesprekken worden waardevolle inzichten en praktische tips gedeeld. Ook wordt gesproken over het belang van juridisch-academische vaardigheden in de juridische praktijk.

In deze tweede aflevering luister je naar een inspirerend interview met Siewert Lindenbergh. Vanaf 2005 is Siewert Lindenbergh hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus School of Law en per 1 november 2021 is hij benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

In het interview vertelt hij over zijn studietijd en carrière, en geeft hij tips over het schrijven van een annotatie. Na het luisteren van deze aflevering snap je wat het belang is van een annotatie en weet je hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

De ontwikkeling van carrière-oriëntaties van rechtenstudenten: over morele dilemma’s en private interest shift

Van hbo naar wo en weer terug: over onpraktische academici en geleerde praktijkjuristen

R.A.J. van Gestel, L.M. Koenraad

Post thumbnail Universiteiten en hbo-instellingen zijn gaandeweg steeds meer op elkaar gaan lijken, in hun drang om zoveel mogelijk studenten aan zich te binden. Rens Koenraad en Rob van Gestel vinden dit geen goede ontwikkeling. Zij menen dat universiteiten zich weer moeten gaan concentreren op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van het hierbij behorende onderwijs, en hbo-instellingen op het doorgeven van gedegen praktijkkennis. In dit kader pleiten Koenraad en Van Gestel voor het voeren van gesprekken met studenten over drijfveren om een universitaire opleiding te volgen. Wie geen serieuze belangstelling heeft voor het creëren van nieuwe kennis en geen echte behoefte voelt om twijfel te gaan omarmen, moet zich ernstig afvragen of de universiteit voor hem/haar wel de meest geschikte plek is, aldus Koenraad en Van Gestel. Tegelijkertijd willen zij meer maatschappelijke waardering voor hbo’ers.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2024
AA20240366

Van scriptie naar studentartikel: een handreiking

Scriptie als passende afsluiting van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid?

M.V.R. Snel

Is een bachelorscriptie een zinvolle en passende afsluiting van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid? In deze bijdrage wordt betoogd dat dit het geval is, maar wel met de kanttekening dat men er verstandig aan doet de bachelorscriptie niet als het enige afsluitende product aan te merken, maar als een onderdeel van een afstudeerprogramma dat bestaat uit verschillende toetsonderdelen waarin, bij elkaar opgeteld, de student laat zien alle eindkwalificaties van de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid te beheersen.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2022
AA20220508

De transformatie tot jurist: socialisatie en diversiteit in de rechtenstudie

N.L. Holvast, W.J. Kortleven

Post thumbnail De rechtenstudie is méér dan een opleiding tot jurist: het is een inwijding in een nieuwe benadering van de werkelijkheid, met een eigen taal en eigen normen, waarden en gebruiken. In dit artikel bespreken wij dit inwijdingsproces, door sociologen ‘socialisatie’ genoemd, en gaan we na in hoeverre onderdelen van dit socialisatieproces diversiteit en inclusiviteit kunnen belemmeren.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2021
AA20210079

Aandachtspunten en veelvoorkomende fouten in schriftelijke opdrachten en (mini)scripties

A.J.M. Nuytinck

André Nuytinck verzamelt al enige jaren aandachtspunten en veelvoorkomende fouten voor rechtenstudenten en andere juristen. Ars Aequi publiceert zijn overzicht, zodat de nieuwe generatie rechtenstudenten, maar ook degenen die al wat langer studeren, hier hun voordeel mee kunnen doen.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2019
AA20190720

Juridische masteropleidingen te kust en te keur

H.K. Elzinga

Post thumbnail Willen rechtenstudenten beter worden voorbereid op een onzekere, toekomstige arbeidsmarkt? Of brengt de financiering van universitair onderwijs mee dat juridische faculteiten dingen naar de gunst van de studenten? Hoe kan de toename in aantal en diversiteit van juridische masteropleidingen worden gewaardeerd?

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2019
AA20190080

De goede onderzoeksopzet als succesfactor voor de juridische scriptie

M.V.R. Snel

Post thumbnail

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van een theoretisch kader.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2017
AA20170748

‘Blended learning’ in de studie rechten

Hoe digitale middelen het juridisch onderwijs versterken

U.R.M.Th. de Vries

Digitale middelen hebben een toegevoegde waarde in het (juridisch) onderwijs, zolang zij ten dienste staan aan de studie van het recht. ‘Blended learning’, als een structurele toepassing in het juridisch onderwijs, stelt studenten in staat om op een hoger niveau zich het recht eigen te maken. Studenten kunnen zo in een studieritme komen waarmee zij de schaarse contactmomenten met elkaar kunnen verbinden.

Perspectief | Tweeluik
maart 2019
AA20190233

Tentamenfraude

S.J. Plemp

Post thumbnail Bij tentamenfraude kan een hogeschool of universiteit ingrijpende sancties opleggen, zoals het uitsluiten van een student van tentamens voor de duur van maximaal een jaar of zelfs het definitief beëindigen van zijn inschrijving. Maar wat is fraude en zijn er nog meer sancties mogelijk? Doorstaan de tentamenfrauderegelingen een toets aan het lex-certa-beginsel en het legaliteitsbeginsel?

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2019
AA20190516

Taal en teken: lekker priegelen met tekst

M.V. Polak

Post thumbnail Waarom is schrijven toch zo ontzettend leuk? Martijn Polak vertelt het je. Always scribble, scribble, scribble!

november 2018
AA20180952

Het recht ligt op straat…

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Als je als student het nieuws nauwlettend volgt en jezelf kritische vragen stelt over opvallende dingen die je in de krant of op sociale media leest of op tv ziet, kun je overal interessante onderwerpen vinden voor een artikel, annotatie, thesis enzovoort. In deze amuse geeft Rob van Gestel een voorbeeld van hoe het recht eigenlijk gewoon op straat ligt.

Opinie | Amuse
december 2023
AA20230918

Romeins recht in het rechtencurriculum – een pleidooi

Y.E.M. Cremers, D. de Vries

Waar een vak Romeins recht vroeger verplicht deel uitmaakte van de Nederlandse bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, kennen thans nog slechts drie van de tien rechtenfaculteiten een verplicht vak Romeins recht. In de hoop de bredere ontwikkeling van een afnemende interesse in de historische wortels van ons recht te keren, geven de auteurs een pleidooi voor structurele verankering in het rechtencurriculum van een vak Romeins recht. Met een historisch, een academisch en een praktisch argument hopen zij het Romeinse recht weer op de curriculaire kaart te zetten.

Opinie | Redactioneel
september 2022
AA20220611

Honoursonderwijs

Een proeftuin voor de universiteit van morgen

Juridische vaardigheden in het onderwijs: tijd voor een upgrade?

B.M.J. van Klink

Post thumbnail Hoe moet het juridische vaardighedenonderwijs er in de toekomst uitzien? Is het wenselijk dat de rechtenstudent wordt gevormd tot een T-shaped lawyer die, behalve over juridische kennis, ook beschikt over algemene kennis en vaardigheden? Ter verheldering van de discussie presenteert Van Klink een Vaardighedenkwadrant, waaruit verschillende opties voor de verdere ontwikkeling van het juridische vaardighedenonderwijs volgen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2020
AA20201080

Een juridische onderzoeksmaster volgen – dat moet je doen!

J.H. Gerards

Post thumbnail Relatief weinig studenten kiezen voor een juridische onderzoeksmaster, en dat is jammer. Het zijn prachtige opleidingen die heel veel toekomstmogelijkheden bieden, zowel binnen de rechtswetenschap als daarbuiten. Maar waarom zou je een onderzoeksmaster willen volgen, en wat houdt zo’n master eigenlijk in?


Advertorial
Ben jij op zoek naar een opleiding waarbij je al vóór je afstuderen een start maakt met je (onderzoeks)carrière? Dan is de onderzoeksmaster Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit iets voor jou. Je volgt intensief onderwijs van docenten uit het werkveld, ontwikkelt nieuwe onderzoeksvaardigheden en doet werkervaring op tijdens een stage. Zo vergroot jij je kans op een goede baan in de wetenschap of rechtspraktijk. Van de twee jaar die de opleiding duurt, werk je een half jaar bij een advocatenkantoor, multinational, bank of de rechterlijke macht. Ook kun je onderwijs verzorgen aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Op die manier biedt deze master je een gedegen basis voor zowel een baan als promovendus als in de rechtspraktijk. Een mooie start voor een carrière op topniveau! Wil je meer weten over de master Onderneming & Recht en heb je vragen voor de coördinator? Neem deel aan een van de Open Dagen voor masters van de Radboud Universiteit. De eerstvolgende is online op donderdag 11 maart 2021, of loop een dag mee met een masterstudent. Je volgt colleges, ontmoet docenten en proeft de sfeer op de campus. Bovendien kun je vragen stellen aan andere studenten. Zo kom je erachter of de studie bij je past.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2019
AA20191024

Hoera, een lijstje! Over bronvermelden

M.V.R. Snel

Post thumbnail

Juridische stukken staan doorgaans bol van de bronvermeldingen, maar van een onder rechtswetenschappers gedeelde citatiecultuur lijkt geen sprake te zijn. Wanneer moet je wel en wanneer geen bronvermelding opnemen? Welke bronnen moet je vermelden? En welke informatie moet je daarbij opnemen?

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2018
AA20180254

Blended learning: mixed feelings

Enkele kanttekeningen bij de digitalisering van het rechtsonderwijs

R.J.B. Schutgens

Digitalisering van het rechtenonderwijs biedt mooie perspectieven, maar er kleven er ook nadelen aan. De internettisering is doorgedrongen tot in het hart van de collegezaal. Schutgens betoogt dat een ouderwets live college, met schoolbord, pen, papier en vooral offline studenten, toch ook zo zijn voordelen heeft.

Perspectief | Tweeluik
maart 2019
AA20190237

Wat vraagt de rechtenstudie van haar studenten?

C.E. du Perron

Enkele duizenden studenten zijn in september begonnen met hun rechtenstudie. Sommigen uit een diepe algemene overtuiging dat zij jurist willen worden. Anderen omdat zij zeker weten dat zij willen werken in een specifiek juridisch beroep, bijvoorbeeld als advocaat, of bij een internationaal gerechtshof. Weer anderen omdat zij in het algemeen belangstelling hebben voor de maatschappij en nog weer anderen omdat zij niets anders wisten te kiezen, maar wellicht in de loop van het eerste jaar door de studie zullen worden gegrepen. Al deze studenten zullen zich de komende jaren verdiepen in het recht. Wie wil weten wat de rechtenstudie van de aankomende rechtenstudenten vraagt, moet zich dan ook meteen afvragen wat de rechtswetenschap, of rechtsgeleerdheid, eist van haar beoefenaren. 

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2014
AA20140669

Onderbelicht: het vaststellen van de feiten

R.J.B. Schutgens

Post thumbnail

In de rechtenopleiding zou meer aandacht moeten worden besteed aan de beoordeling van feiten. In een vak ‘waarheidsvinding’ zouden rechtenstudenten kunnen leren hoe bewijs moet worden beoordeeld.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
april 2012
AA20120246

‘Spoedcursus’ arresten lezen en analyseren

A.O. Lubbers

In deze ‘spoedcursus’ wordt uitgelegd waar de belangrijkste informatie in een arrest te vinden is, zodat arresten niet meer tot in detail hoeven te worden gelezen.

februari 2008
AA20080163

Over recht en krom schrijven

In dit artikel geven Jan Brouwer en Corjo Jansen tips voor het schrijven van een goede juridische scriptie of goed juridisch artikel. Zij behandelen de vraag welke factoren bepalend zijn voor de kwaliteit van een juridisch betoog, zoals een scriptie of artikel.

Lees welke criteria hierbij worden gehanteerd en hoe jij daaraan kunt voldoen >>

Columns over studeren

door Roel Schutgens

Ouderwetse hoorcolleges, hebben ze nog wel zin? Na de eerste week zijn er al vier hoorcolleges achter de rug. Dan zijn de buurvrouw en de YouTube-snelkoppeling op de onvermijdelijke laptop niet per se minder interessant dan het mannetje helemaal voorin de zaal.

Enkele (eigenlijk te veel) van mijn vrienden zijn in hun studententijd met vlag en wimpel gesjeesd omdat ze het niet konden opbrengen om hun colleges te volgen. De meesten van hen zijn veranderd in succesvolle en – interessant genoeg – gemotiveerde werknemers sinds zij een baan hebben waar zij zich iedere ochtend om negen uur bij de baas moeten melden.

Het is wellicht een teken van deze tijd dat jonge studenten zich gaan afzetten tegen linkse docenten. Zijn rechtendocenten en rechtswetenschappers links?

Werkgroeponderwijs is niet alleen op aarde om de docent een fijne werkomgeving te verschaffen. Het moet vooral efficiënt en effectief zijn. De vraag met die werkgroepjes blijft daarom: leren de kinderen er ook wat van?

Laatst beweerde een collega, dat een tentamen nooit vragen mag bevatten van het type: ‘Kunt u uitleggen wat formeel recht is?’ – of althans, dat bij zulke vragen het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ goed gerekend moet worden. Wat is een redelijke tentameninterpretatie? De beroemde Haviltex-formule biedt uitkomst.

Ars Aequi-prijs

De Ars Aequi-prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een door hen geschreven wetenschappelijk artikel – al dan niet op basis van een scriptie – te publiceren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een etentje met de jury en redactie.

In aanmerking voor deze prijs komen student-auteurs die een artikel ter plaatsing in Ars Aequi aanbieden. Een eerste selectie zal plaatsvinden door de redactie, die bepaalt of het artikel in het maandblad geplaatst wordt. De uiteindelijke winnaar zal door een onafhankelijke jury gekozen worden uit de student-artikelen die geplaatst zijn in één jaargang.

REGLEMENT

I De prijs

artikel 1
De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks door Stichting Ars Aequi uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in het voorafgaande jaar in het maandblad Ars Aequi is verschenen.

artikel 2
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- en een etentje met de jury en redactie.

II De voorwaarden voor toekenning

artikel 3
1. In aanmerking voor de prijs komen alle studentartikelen die in een bepaalde jaargang zijn gepubliceerd, inclusief het bijzonder nummer.
2. De prijs wordt toegekend aan de auteur van het beste studentartikel dat in de betreffende jaargang van Ars Aequi heeft gestaan.
3. In aanmerking voor de prijs komen slechts auteurs die de titel meester in de rechten nog niet mogen voeren tenzij het artikel op basis van de afstudeerscriptie is geschreven en binnen zes maanden na de afstudeerdatum is ingeleverd.
4. Niet in aanmerking voor de prijs komen artikelen van redacteuren en oud-redacteuren van Ars Aequi.

artikel 4
Het beste artikel zal worden aangewezen door een onafhankelijke jury.

III De jury

artikel 5
1. De redactie zal jaarlijks een onafhankelijke jury samenstellen die bestaat uit een voorzitter en vier leden.
2. Als de redactie het gezien het aantal gepubliceerde artikelen niet redelijk acht een jury als omschreven in lid 1 samen te stellen, dan kan zij besluiten tot een andere jurysamenstelling.
3. Bij de samenstelling van de jury streeft de redactie naar een evenredige vertegenwoordiging van de wetenschap, de rechtspraktijk en de rechterlijke macht.

artikel 6
1. De jury bepaalt welk van de voor de prijs in aanmerking komende artikelen het beste is.
2. Indien de jury van mening is dat in het betreffende jaar geen absoluut geschikt artikel geplaatst is, behoudt zij zich het recht voor geen Ars Aequi-prijs uit te reiken.

artikel 7
De jury geeft in een gemotiveerd rapport aan waarom het gekozen artikel het beste is.

IV De uitvoering

artikel 8
Het wedstrijdreglement wordt verstrekt aan een ieder die meedingt naar de prijs en een ieder die erom verzoekt.

artikel 9
1. De redactie streeft ernaar de winnaar zo spoedig mogelijk na het verschijnen van het laatste nummer van de betreffende jaargang bekend te maken.
2. Iedereen die meedingt, wordt van de uitslag in kennis gesteld.

artikel 10
Het juryrapport of een samenvatting daarvan zal worden gepubliceerd in het maandblad Ars Aequi.

artikel 11
De prijs wordt zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de winnaar gestort op de door de winnaar op te geven bank- of girorekening.

Ars Aequi-prijs

Columns over studeren en jurist zijn/worden

door Sander Steneker

Vroeger (opa vertelt…) had ik je voor gek verklaard als je een telefoontoestel (wij hadden er één met een draaischijf) bij je zou hebben in de trein en daar de hele tijd naar zou zitten kijken. Nu zou ik dat wel snappen.

Als jurist bederf je vaak de sfeer. Hébben mensen een keer een leuk idee, bijvoorbeeld om een huis te kopen, een bedrijf te beginnen of te trouwen, ga jij als jurist vragen: ja maar wat nu als alles misgaat?

Het valt me de laatste tijd steeds vaker op dat politici zich bemoeien met het recht. Maar waar bemoeien zij zich mee?

Het slechte niveau van Engelstalige colleges is vaker te wijten aan de docenten die niet in de moderne tijd op school hebben gezeten. Dan krijg je docenten die ‘ondernemers’ ‘undertakers’ noemen, niet wetende dat dat begrafenisondernemers zijn. Vind je het gek dat studenten er dan niets van begrijpen?