VIE prijs

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPI Nederland heeft tot doel de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie.

Jaarlijks reikt de vereniging tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

Voor de VIE-prijs komen publicaties in aanmerking die een wezenlijke en vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht in Nederland. Het artikel dient te zijn geschreven in het Nederlands of Engels door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder is dan 35 jaar. Het artikel moet binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen niet in aanmerking.

Een jury bestaat uit IE deskundigen zal bepalen aan welke publicatie de VIE-prijs van € 2500 zal worden toegekend. De jury kan er eventueel ook voor kiezen om de prijs niet toe te kennen.