NOB/LOF-scriptieprijs

In samenwerking met het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) heeft de NOB in 1992 de NOB/LOF-scriptieprijs ingesteld. Het is de eerste scriptieprijs speciaal voor studenten fiscaal recht en fiscale economie.

De jury van de NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit 3 leden: twee hoogleraren (van wie één als voorzitter fungeert) en de voorzitter van de NOB. De jury kan zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen. De ingezonden scripties worden beoordeeld op hun wetenschappelijke waarde, praktische betekenis, beheersing van de stof, oorspronkelijkheid en door de jury te stellen nadere criteria. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn de scripties voorafgaand aan de beoordeling ontdaan van naam en instelling van de schrijver. De jury kan ook eervolle vermeldingen toekennen.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500,- en een publicatie in boekvorm door Kluwer in de NOB/LOF-scriptiereeks.

Studenten kunnen hun scriptie inzenden als deze is goedgekeurd door de begeleidende docent of hoogleraar en is gehonoreerd met een 8 of hoger. Een verklaring daarvan moet meegestuurd worden. Het onderwerp moet uiteraard betrekking hebben op het belastingrecht, maar het is geenszins noodzakelijk zich tot het Nederlandse belastingrecht te beperken.