Vind een jaarrubriek Blauwe pagina's

Kies het jaar of thema van de blauwe pagina’s en ga naar de artikelen.

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/blauwepaginas/2019

Blauwe pagina’s 2019 – Caribisch recht

Bestrijding belastingontwijking in het Caribisch Koninkrijk

P. Kavelaars

De afgelopen jaren wordt wereldwijd het ontwijken van belastingen door ondernemingen aangepakt. Dit geschiedt onder leiding van de OESO en de EU. Het raakt ook het Caribische deel van het Koninkrijk. In dit artikel wordt hieraan op hoofdlijnen aandacht geschonken.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
September 2019
AA20190628

Betere bescherming bij timeshare via het appartementsrecht in de Caribische landen van het Koninkrijk: werkt het?

C. Bollen

Timeshare is populair in de Cariben. Om betere bescherming aan de timesharegerechtigde te kunnen bieden, met name bij faillissement van het timeshareproject, is de mogelijkheid gecreëerd om het timesharerecht in de vorm van een deeltijdappartementsrecht te gieten. Een mooie regeling die ook voor Nederland geschikt zou zijn. Maar de vraag is of zij werkt in de Cariben.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
April 2019
AA20190260

Curaçaos en Sint-Maartens enquêterecht

R.P. Jager

In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal verschillen tussen het overzeese enquêterecht, namelijk dat van Curaçao en van Sint-Maarten, en het Nederlandse enquêterecht.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
Juni 2019
AA20190428

De Curaçaose Protected Cell Company

H. Koster

In deze bijdrage gaat de auteur in op de Protected Cell Company naar het recht van Curaçao. Dit is een rechtspersoon die over meerdere afgescheiden vermogens kan beschikken opdat schulden die verband houden met een van de afgescheiden vermogens niet kunnen worden verhaald op het algemene vermogen van de Protected Cell Company of op een van de andere afgescheiden vermogens.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
Maart 2019
AA20190172

De suggestiebevoegdheid van de civiele rechter, niets nieuws onder de (Caribische) zon

F.J.P. Lock

Door belijders van het beginsel van de actieve civiele rechter wordt niet zelden jaloers naar naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gekeken. Waarom dat zo is, legt Pieter Frans Lock uit in deze bijdrage in de reeks over Caribisch recht.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
Februari 2019
AA20190092

Schuchtere wettelijke erkenning van samenleven als waren zij gehuwd

Gr. van den Burght

De Caribische landen van het Koninkrijk kennen alleen het vrouw-man-huwelijk; zij bieden echter ongehuwde samenlevers enkele voorzieningen in het relatievermogensrecht en in het erfrecht, die volgens de auteur best in het Nederlands BW zouden mogen worden opgenomen.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
Mei 2019
AA20190340

Statia onder curatele

L.J.J. Rogier

Begin dit jaar werd de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius van kracht. Deze wet strekt tot het treffen van voorzieningen in verband met de grove taakverwaarlozing door het bestuur van dit Caribische eiland dat als openbaar lichaam deel uitmaakt van Nederland. Aanleiding was het advies van een Commissie van Wijzen, die op dit eiland een bestuurslijke chaos en een staat van wetteloosheid aantrof. Er werd een regeringscommissaris aangesteld die de taken van de zittende bestuursorganen overnam. Dit roept staatsrechtelijke vragen op over de autonome positie van Sint Eustatius binnen het Koninkrijk.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
Januari 2019
AA20190004