Vind een jaarrubriek Blauwe pagina's

Kies het jaar of thema van de blauwe pagina’s en ga naar de artikelen.

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/blauwepaginas/2020

Blauwe pagina’s 2020 – Recht en politiek

De parlementaire democratie als partijendemocratie

R.B.J. Tinnevelt

Politieke partijen spelen nog steeds een cruciale rol binnen onze democratische rechtsstaat. Ze creëren een belangrijke brug tussen politiek en samenleving: tussen burgers enerzijds en openbaar bestuur en volksvertegenwoordigende organen anderzijds. Hoe belangrijk is het echter dat politieke partijen ook intern democratisch georganiseerd zijn? Dient de wetgever hier dwingende eisen voor op te stellen?

Blauwe pagina’s | Recht en politiek
Januari 2020
AA20200004

Financiering van politieke partijen: tussen private vrijheid en publieke normen

J.L.W. Broeksteeg

Politieke partijen moeten enerzijds over voldoende finan­ciële middelen beschikken om hun taken te kunnen vervullen, anderzijds mogen zij niet al te afhankelijk worden van de overheid. Het is daarom jammer dat het kabinet politieke partijen wil subsidiëren op grond van zetel- in plaats van ledenaantal, maar ook dat het lokale partijen niet wil subsidiëren.

Blauwe pagina’s | Recht en politiek
Maart 2020
AA20200228

Terugtrekkingen uit internationale organisaties

N.M. Blokker

In deze tijden van nationalisme en populisme wordt soms gepleit voor terugtrekking uit internationale organisaties. Al is in enkele gevallen de daad bij het woord gevoegd, tot dusverre is nog geen sprake van een exodus uit internationale organisaties. De bestaande regels scheppen niet alleen de nodige ordening maar geven landen ook de kans om op hun schreden terug te keren nog voor een aangekondigde uittreding in werking treedt.

Blauwe pagina’s | Recht en politiek
Februari 2020
AA20200124