Showing all 9 results

Arbeidsrecht geschetst

G.C. Boot

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Arbeidsrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069167978 - 12-8-2016

Beslag- en executierecht geschetst

K.J. Krzeminski

Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij praktische stroomschema’s dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

9789069168074 - 6-12-2016

Burgerlijk procesrecht geschetst

A.L.H. Ernes, M.L.H. Reumers

In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag.
De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.

9789069167640 - 10-5-2016

Erfrecht geschetst

N. van Oostrom, F. Schonewille

In deze uitgave wordt u op schematische wijze geleid door al die gebieden die voor het algemene begrip van het erfrecht van belang zijn.

9789069160009 - 2-4-2017

Familierecht geschetst

W.M. Schrama

Het Nederlandse personen- en familierecht geschetst aan de hand van schema’s, die het rechtssysteem inzichtelijk maken.

9789069168531 - 3-8-2009

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-9-2018

Huurrecht geschetst

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s.

9789069168494 - 19-7-2016

Relatievermogensrecht geschetst

F. Schonewille

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Relatievermogensrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069169064 - 2-12-2011

Verbintenissenrecht geschetst

R.J.Q. Klomp, H.N. Schelhaas

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069167893 - 12-8-2016

Showing all 9 results