Machiel van der Woude Stipendium

Voor onderzoek naar asbest geïnduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium.

Dit stipendium wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die een belangwekkend onderzoeksvoorstel indient. In aanmerking voor het stipendium komt Nederlands onderzoek naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of behandeling van asbest geïnduceerde aandoeningen of onderzoek naar de juridische of sociale positie van asbestslachtoffers.

Het stipendium bedraagt € 15.000.-.

Aanmelden: Via het inschrijfformulier op de IAS-website www.ias.nl

Uiterste inzenddatum: 1 december 2019.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 17 januari 2020 tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam.