NVER Scriptieprijs

De NVER looft jaarlijks een prijs van 500 euro uit voor de beste afstudeerscriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie. Originaliteit, grondig onderzoek, schrijftalent - en natuurlijk een Europeesrechtelijk onderwerp: dat zijn de eigenschappen van scripties die mee kunnen dingen naar de NVER scriptieprijs. De winnende scriptie wordt bekendgemaakt op een ledenvergadering van de NVER en deze scriptie wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.

De scriptie moet in het voorafgaande academisch jaar zijn geschreven als verplicht onderdeel van een bachelor's of master's opleiding aan een Nederlandse universiteit. Alleen scripties die het cijfer 8 of hoger hebben gekregen komen in aanmerking. De scriptie moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven en mag uit niet meer dan 30.000 woorden bestaan (inclusief voetnoten).