Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner KNB
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner KNB

Stichting Ars Aequi en haar doelstelling

De eerste aflevering van Ars Aequi Maandblad verscheen in 1951 en zes jaar daarna, in 1957, werd de Stichting Ars Aequi officieel opgericht. Vanaf 1975 worden onder de naam Ars Aequi Libri boeken uitgegeven. In 2003 zijn daar internetactiviteiten en digitale producten en diensten aan toegevoegd.

Stichting Ars Aequi is een stichting zonder winstoogmerk.

Ars Aequi stelt zich ten doel om juridische en aanverwante informatie te verstrekken, primair aan juridische studenten en secundair aan wetenschaps- en praktijkjuristen. Het uitgeefbeleid wordt gekenmerkt door de criteria van inhoudelijk-wetenschappelijke kwaliteit, vernieuwing en een kritische opstelling. Voorrang wordt gegeven aan artikelen en boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Ars Aequi streeft reële groei na op basis van een gezonde bedrijfsvoering. Zij realiseert haar doelstellingen door kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden, zonder winstoogmerk. Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, annotatoren, wetgevingsmedewerkers, KwartaalSignaalmedewerkers, contacthoogleraren, boekenraadleden en bestuursleden geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen. Al deze mensen zetten zich geheel belangeloos in voor Ars Aequi en houden hoogwaardige kennisoverdracht betaalbaar voor studenten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier senior- en vier juniorleden. De seniorleden zijn professionals uit verschillende disciplines. De juniorleden zijn (oud-)redacteuren van het Maandblad.

De directeur van de stichting is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en is samen met 6 medewerkers verantwoordelijk voor de diverse uitgaven en producten van Ars Aequi.

Bestuur Stichting Ars Aequi

Senior bestuurders

Ivo Giesen (bestuursvoorzitter)
Hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht

Willem van Boom
Hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden

Paul Kreijger
Advocaat en partner bij Visser Schaap & Kreijger

Christine Robben
Senior Acquisition & Product Development bij Wolters Kluwer Legal & Regulatory US

Junior bestuurders

Minke Reijneveld
Promovendus aan de Radboud Universiteit

Prisca Sijtsma
Redacteur Ars Aequi Maandblad en student aan de Universiteit Utrecht

Jim van Mourik
Promovendus aan de Radboud Universiteit

Olivier Oost
Docent en promovendus aan de Erasmus Universiteit