Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Master Gegevensbescherming en Privacyrecht

Hoogleraar Anna Berlee:
‘Wij leiden de juristen op die het antwoord weten op ingewikkelde privacyvraagstukken’

De Open Universiteit biedt de eerste volledige master Gegevensbescherming en Privacyrecht. Op afstand en in deeltijd te volgen. De opleiding focust op privacy en gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk en slaat nadrukkelijk de brug tussen recht en technologie.

Hoogleraar Anna Berlee:

‘Studenten leren om al tijdens de ontwikkeling van nieuwe technologie de juiste juridische vragen te stellen. Alleen dan kom je tot privacy-vriendelijke innovaties.’

Lees het volledige interview met Anna Berlee

De Leidse Noot

class=

Nihilbeding in voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden

Rick Weijers spreekt met Julie Reynders over een op 25 november 2022 gewezen beschikking over het uitsluiten van het recht op partneralimentatie in voorhuwelijkse huwelijkse voorwaarden (ECLI:NL:HR:2022:1724).

In deze procedure gaat het om een zogenaamde cassatie ‘in het belang der wet’ door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep in het belang der wet.

Lees ook de kritische annotatie van André Nuytinck bij HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1724 in Ars Aequi: Voorhuwelijks nihilbeding inzake partneralimentatie blijft nietig

Nuytinks conclusie is kort, maar krachtig: nu het er niet naar uitziet dat de Hoge Raad van opvatting verandert, zeker niet op korte termijn, moet de wetgever zo spoedig mogelijk het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel 34231 in ere herstellen, althans wat de geldigheid van de voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst betreft

Ars Aequi Podcast

class=

Voor welke uitdagingen staat het recht?

Ars Aequi redacteuren gaan in gesprek met juristen uit allerlei rechtsgebieden. Met deze experts bespreken zij wat er speelt in hun vakgebied: voor welke uitdagingen staat het recht, en hoe kunnen we hiervoor oplossingen vinden?

Ars Aequi podcast #1: Margreet Ahsmann
Werkt de civiele procedure nog wel voor mensen?

Ars Aequi podcast #2: Thom de Graaf
Klimaatambities, zou Nederland meer moeten doen?

Ars Aequi podcast #3: Ingrid Leijten
Moeten rechters wetten en besluiten toetsen aan de evenredigheid, en zo ja, op welke manier?

Ars Aequi podcast #4: Jacques Claessen
Werkt herstelrecht beter dan vergeldingsgericht straffen?

Ars Aequi podcast #5: Klaas Rozemond
Moet de schriftelijke wilsverklaring voorgaan, of je zelfbeschikkingsrecht op het moment dat je al dement bent?

Science Quest

class=

Excuses

Nationale excuses. Waarom is er een toename? Zijn het er niet teveel? En wanneer zijn excuses effectief?

Nationale excuses staan volop in het nieuws. De regering maakte dit jaar excuses over de slavernij, Sebrenica en oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. Maar ook bedrijven en lagere overheden zeggen sorry.

In deze podcast vertellen Juliette Schaafsma, specialist op het gebied van politieke excuses wereldwijd en Lianne Wijntjes, expert van excuses in de rechtspraak, waaraan goede excuses moeten voldoen. Economisch psycholoog Marcel Zeelenberg legt uit hoe spijt en schuld bijdragen aan excuses.

Meesterlijke gesprekken

class=

Legal design als wapen in de strijd tegen information overload?

Gesprekken waarin de legal tech ondernemer centraal staat.

Marijn Rooijmans en Erik Jan Bolsius spreken met Maurits Fornier van Patroon Legal Design. Hij gelooft met zijn innovatieve manier van informatie delen en overbrengen een krachtig wapen te hebben gevonden in de strijd tegen information overload.

Bekijk ook de arresten die Patroon Legal Design verbeeldde voor de reeks Recht in beeld in Ars Aequi.

Vet Simpel Podcast

class=

Juridische taal & begrijpelijkheid: gaat dat samen?

Juridische taal en begrijpelijke taal: dat lijkt een dikke vette tegenstelling. Want van teksten over wetten en regels snappen mensen vaak geen drol. Hoe kunnen we dit veranderen?

Silke Polhuijs praat er over met André Verburg, staatsraad bij de Raad van State en aanjager van begrijpelijke juridische taal.

Lees ook het artikel De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken van André Verburg in Ars Aequi.

9 tot 5 podcast

class=

Het arbeidsrechtjaar 2022

Het jaar 2022 ligt achter ons, tijd voor een terugblik! 

Wat is de “term van het jaar”?
Wat viel op in de wetgeving?
Welke spraakmakende uitspraken heeft de rechtspraak laten zien?

In een klein uur neemt de 9 tot 5 podcast je mee in wat hen is opgevallen in 2022, en wagen ze zich aan een voorzichtige voorspelling.

9 tot 5 – De Arbeidsrechtpodcast. Elke twee weken. Altijd actueel en praktisch.

Jong Publiek

class=

Wetgeving

Waarom is het handig om als wetgevingsjurist sociaal, ondernemend, creatief, en filosofisch te zijn?

Dat horen we van Freek Spierenburg die dat allemaal ambieert te zijn in zijn baan als wetgevingsjurist. Waarom hij als jurist koos voor de overheid, in plaats van bijvoorbeeld de advocatuur, hoor je in deze aflevering.

Jonge mensen beginnen hun carrière in de publieke sector met idealen, maar staan vaak voor dezelfde uitdagingen: de organisatie is niet altijd even sexy, vaak ontzettend bureaucratisch en het kan moeilijk zijn om er je plek te vinden. Dat kan beter! Jong Publiek is een groeiende groep van mensen met verschillende professies en achtergronden, die samen nadenken en actie ondernemen om de publieke sector positief te veranderen.

Uitspraak Centraal

class=

Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Neemt de bestuursrechter vaker processuele beslissingen ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger?

In gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever. Zij onderzochten of de bestuursrechter vaker processuele beslissingen (waaronder het hervatten van het vooronderzoek) neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger.

Lees ook Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht In die noot bij ABRvS 6 juli 2022 in Ars Aequi gaan Marseille en Wever in op de vraag in hoeverre de uitspraak uitdrukking vormt van het streven naar een responsieve rechtsstaat.

Atlas

class=

Het recht van het dier

Momenteel is een dier in het recht hetzelfde als bijvoorbeeld een tafel, wc-rol of autoradio. Een dier is een ‘ding’ zonder rechten. Moeten we dieren rechten geven? En hoe zou dat dan gaan?
In deze aflevering van de Atlas podcast van NPO Radio 1 wordt met verschillende wetenschappers gesproken voor een historisch, juridisch en filosofisch perspectief op het dierenrecht en te bekijken wat de impact ervan op ons zou zijn. Er wordt o.a. gesproken met docent rechtsfilosofie en dierenrecht Janneke Vink.

Lees ook de amuse van Valérie Tweehuysen in Ars Aequi: Poten om op te staan waarin zij de (on)mogelijkheden onderzoekt om dieren rechtssubjectiviteit toe te kennen.

Inclusiecast

class=

Mannelijke taal is niet neutraal met André Verburg

In gesprek met André Verburg, staatsraad (rechter) bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een van de acht juristen achter de actie ‘Mannelijke Taal is niet neutraal’ zet André zich in voor begrijpelijke en inclusieve taal in de rechtspraktijk. Ze hebben het onder andere over non-binaire eenmanszaken, fouten durven en mogen maken en natuurlijk de actie mannelijke taal is niet neutraal. 

Lees ook het artikel Geslachtongeacht en genderbender in de rechtspraktijk van André Verburg in het Ars Aequi.

Spraakmakers

class=

Nederland Narcostaat 2.0

In Spraakmakers, de dagelijkse radiotalkshow op NPO Radio 1, ontvangt Ghislaine Plag bevlogen gasten die je nét even anders naar het nieuws laten kijken.

In deze aflevering spreekt zij met Sven Brinkhoff over Nederland narcostaat 2.0. Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is.

Lees ook het artikel Nederland Narcostaat 2.0 van Sven Brinkhoff in Ars Aequi. Waarin geconcludeerd wordt dat Nederland als Narcostaat 2.0 kan worden aangemerkt. Een land waar op het eerste oog de grootschalige productie en distributie van narcotica weinig zichtbaar en voelbaar is, maar waar paradoxaal genoeg bij nadere bestudering toch blijkt dat aan alle componenten van de definitie van een narcostaat wordt voldaan.

Prof & ProfCast

‘Het was een kwestie van geduld’

In deze aflevering praten de beide hoogleraren (Jeroen Rheinfeld & Bernard Schols) over de wereld die weer opengaat, de gevolgen voor het onderwijs (digital stage of stage diving?) en de rechtspraak, deze keer met twee interessante uitspraken.

Lees ook de column Recht is rond van Prof & Prof in Ars Aequi. De heren vliegen vrolijk het collegejaar in. Ze bezorgen een flinke portie gezelligheid, strijdend tégen onrecht, en vóór meer gelach!

De Wettenfabriek

class=

Ga van mijn stoel af

De wetgever maakt de wetten en de rechter past ze toe. Klinkt overzichtelijk, maar waarom is er dan toch zo vaak discussie over die rolverdeling, zoals bij de Urgenda-zaak?

Je hoort het in deze aflevering van Dineke de Groot (president Hoge Raad), Jerfi Uzman (hoogleraar staatsrecht Universiteit van Amsterdam), Laura Burgers (universitair docent gepromoveerd in het klimaatrecht, Universiteit van Amsterdam) en Tom van der Meer (hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam).

In de wekelijkse podcast De Wettenfabriek wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken. Van de voorbereiding bij ministeries, onderhandelingen in Brussel tot debatten in het parlement.

Over denken

class=

De strijd tegen macht Big Tech

Internetreuzen als Google, Apple en Facebook hebben enorm veel macht. En daar maakt Reijer Passchier, docent Staatsrecht en Rechtstheorie OU, zich grote zorgen over. Omdat wij hun apps gebruiken, krijgen zij onze data: een goudmijn. En hoe meer apps wij gebruiken, hoe machtiger zij worden. Maar niet alleen wij lopen aan de leiband van Big Tech, ook overheden. Geen app van de overheid kan zonder de App Store van Apple. Veel overheidswebsites draaien op software van Microsoft. Zo bepaalt niet de overheid of onze privacy gewaarborgd is. Dat doen internetbedrijven.

Hoe beperken we de groeiende macht van tech-reuzen?

Lees ook Reijer Passchiers gelauwerde artikel in Ars Aequi: Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica

Juridische podcasts

Gesprekken met professionals over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Hoogleraren Jeroen Rheinfeld en Bernard Schols wisselen op bourgondisch-filosofische wijze van gedachten over het recht en het leven.

Podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen ze een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

De Nationale Ombudsman in gesprek over het belang van klagen, maatwerk en de brugfunctie naar de doelgroep die hulp nodig heeft.

Een podcast over grondrechten. Ingrid Leijten (Universiteit Leiden) gaat samen met experts uit de wetenschap en praktijk op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

In elke aflevering krijgt een PhD-onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam de kans om zijn of haar onderzoek uit te leggen.

Inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Het Openbaar Ministerie publiceert maandelijks een nieuwe podcast.

  Podcasts van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit.

  Onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk.

  Colleges van Eric van de Luytgaarden, lector en hoogleraar preventive law zijn bewerkt tot podcasts.

  De Arbeidsrechtpodcast. Elke twee weken. Altijd actueel en praktisch.

  Alles over innovatie binnen het recht. Dat is ook wel nodig, want de juridische wereld is een tikkeltje conservatief.

  Meesterlijke gesprekken met bevlogen, vrije en onafhankelijke juristen over wat ze doen.

  De podcast over kinderrechten van Defence for Children.

  Begrijpelijk schrijven voor een breed publiek.

  Meer Juridische podcasts

  In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu.

  Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit? Experts van overheden, bedrijven en kennisinstellingen geven antwoord op urgente vraagstukken.

  Podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER).

  Podcast over Amerikaanse politiek, het Amerikaanse recht en de Amerikaanse maatschappij in het algemeen.

  In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  In deze “Ucast” geeft prof. Ivo Giesen een toelichting op zijn onderzoek: de Civilologie en het zojuist verschenen boek in de Ucall reeks: ‘Assumpties annoteren’. Een vraag die aan het boek ontleend kan worden, is hoe rechters op een juiste manier met assumpties over de werkelijkheid om zouden kunnen gaan.

  In deze podcast worden periodiek actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht besproken.

  De podcast probeert onderzoek toegankelijk te maken voor de aanbestedingswereld.

  Nick Schoemaker (docent HvA) interviewt zijn gasten over de schoonheid van wetten en regels en wat ervan terecht komt in de praktijk van alledag.

  In deze podcasts wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken.

  De Rechtspraak publiceert meerdere podcasts over de rechtspraak.

  Studenten bevragen wetenschappers over een onderwerp uit de juridische actualiteit.

  Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.

  Jong Publiek wil de publieke sector naar een hoger plan brengen door er werken zinvol, interessant en gewild te maken voor jonge mensen.

  Ars Aequi luistert Lonneke Stevens

  class=Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Als rechter heb je de zware taak om te oordelen over situaties waar je zelf niet bij bent geweest. Hoe kom je dan tot je oordeel?

  Prof.mr. Lonneke Stevens van de Vrije Universiteit zet je in deze podcast op de stoel van de rechter als ze antwoord geeft op de vraag: Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Juridisch Geneuzel

  class=

  Proeftijd: de regels, consequenties en sneaky praktijken

  De proeftijdperiode wordt wel ervaren als spannende tijd. Wat is de invloed van deze periode op het gedrag van de werknemer?
  Wanneer mogen partijen een proeftijd afspreken? Vanaf welk moment begint deze te lopen? Wat zijn de consequenties van een ongeldig proeftijdontslag? Kan de werkgever de kosten van een assessment en opleiding in rekening brengen bij de opzeggende werknemer? En ligt zo’n proeftijdbeding nog wel voor de hand, gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte?

  Inbellers: Tosca Gort (arbeidspsycholoog en oprichter van GORTgroep) en Barend Barentsen (hoogleraar sociaal recht Universiteit Leiden).

  Nooit meer hetzelfde

  In ‘Nooit meer hetzelfde’ nemen topadvocaten je mee in de zaak die hun kijk op het leven of het vakgebied heeft veranderd. 

  Zahra Boufadiss  Rellen op een kermis in Santpoort leidden uiteindelijk tot een leerzame zaak voor strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss, ze vertelt over hoe haar kijk op haar werk veranderde.

  Christiaan Alberdingk Thijm  advocaat bij Bureau Brandeis en gespecialiseerd in internetrecht, neemt je mee in een zaak die niet alleen Nederland, maar ook Amerika op zijn grondvesten deed schudden. “De jongens van Kazaa. Daar hield je ruim 1,5 meter afstand van.”

  Ivonne Leenhouwers, Nederlands belangrijkste specialist in zedenzaken, zij werkte mee aan het bekende boek Valse zeden van Chris Veraart over valse aangiften in zedenzaken. Zij vertelt over een zaak waarin een vader ervan beschuldigd wordt 3 van zijn 4 kinderen te hebben misbruikt.

  Wil Eikelboom, asiel- en mensenrechten advocaat bij Prakken d’Oliveira en onder andere bekend van de zaak Jaloud v. the Netherlands. Hij vertelt over een zaak die exemplarisch is voor het proces dat hij heeft doorgemaakt.

  Gerald Roethof, strafrechtadvocaat, bekend van onder andere de zaak Nicky Verstappen en Mitch Henriquez trapt de serie af.

  Podcasts van advocatenkantoren

  In deze AKD podcast word je bijgepraat over de impact van het coronavirus op de volgende gebieden: arbeidsrecht, mededingingsrecht, staatssteun en noodverordeningen.

  Dentons geeft je een kijkje in de keuken van de advocatuur.

  Op dit podcast kanaal bespreekt AKD verschillende Recruitment hot topics. Werknemers wellbeing, stagelopen in corona, werven op afstand, tips voor solliciteren en nog veel meer.

  Berntsen Mulder praat je bij over alles wat met letselschade en smartengeld te maken heeft.

  Tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do’s en don’ts en praktijkverhalen over dé juridische thema’s van dit moment.

  Van den Brekel neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in de zoektocht naar hoe nou het zit met de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) en De Nieuwe Ambtenaar.

  Liesbeth Poortman-de Boer maakt een podcast over spraakmakende zaken in het letselschade- en jeugdrecht

  In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten.

  In deze podcast bieden juridisch specialisten van BDO Legal nieuwe perspectieven op het arbeids- en ondernemingsrecht.

  Podcasts van advocatenkantoren

  Advocaten en notarissen van Stibbe bespreken opvallende rechterlijke uitspraken, actuele onderwerpen vanuit verschillende juridische invalshoeken of veelvoorkomende vragen die in de praktijk aan hen worden gesteld.

  Podcastserie over actuele en relevante arbeidsrechtelijke vragen: BijKennis – de BarentsKrans Updates Arbeidsrecht.

  In this series of podcasts, A&O lawyers share their perspectives on today’s most significant legal, regulatory and commercial issues.

  Linklaters’ trainee-led podcast that brings you the hottest topics in the legal technology and innovation space.

  In deze podcasts behandelen CMS experts diverse, juridische actualiteiten. Zowel nationaal als internationaal.

  Wie werkt er bij Houthoff? Wat voor een soort zaken worden er behandeld? Waar krijgen Houthoffers energie van? Advocaten, kandidaat-notarissen en belastingadviseurs vertellen meer over indrukwekkende zaken uit het verleden en geven antwoord op deze vragen.

  In deze podcasts gaan onze specialisten in op actuele juridische thema’s. We bespreken wetswijzigingen, rechtspraak en geven antwoorden op prangende vragen uit de praktijk

  Juridische zaken vertaalt naar heldere oplossingen. In elke aflevering worden complexe thema’s pragmatisch bekeken.

  Nederlandse true crime podcasts

  Alle ins en outs over de meest spraakmakende rechtszaken. Door rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn.

  Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. In deze podcast geven advocaten voor het eerst een unieke inkijk in geruchtmakende strafprocessen.

  In Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  Op 31 maart 2017 treft een vrachtwagenchauffeur in het Stieltjeskanaal, tussen Coevorden en Zandpol, een zwarte Mercedes in het water bungelen. In de kofferbak ligt een lijk. Het blijkt de 31-jarige Ralf Meinema te zijn. Wat is er gebeurd in deze nog altijd onopgeloste zaak?

  Podcast over de onopgeloste moord op Els Slurink, de 33-jarige psycholoog die in 1997 in haar huis in Groningen werd vermoord. Is er jaloezie in het spel? Of weet Els te veel?

  Waarom is er 20 jaar later nog steeds twijfel over deze zaak? Is Ernest Louwes wel terecht veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg?

  Podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een hetze. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek.

  Podcast over Nederlands grootste criminelen en de georganiseerde misdaad. De misdaadcarrières, de rechtszaken, de verdachten, de kroongetuigen, de advocaten, Peter R. de Vries, Fred Teeven, Willem Holleeder, Riduan T., Nabil B. het komt allemaal aan bod.

  Moordmysterie podcasts

  De brand in het landhuis

  Simon Heijmans doet onderzoek doet naar een mysterie dat hem al jaren fascineert: het verhaal van Ewald Marggraff. Deze puissant rijke grootgrondbezitter uit Vught woonde alleen met zijn hond op landgoed Zionsburg, totdat er in de nacht van 6 op 7 december 2003 een brand uitbreekt en Marggraff de volgende dag dood wordt gevonden in de hal. Vlakbij de voordeur.

  Na de brand komt de geruchtenstroom in het dorp op gang: was het vuur aangestoken? Wat was er gebeurd met de immense kunstcollectie en waar is de 160 miljoen euro gebleven die op rekeningen was gestald in het buitenland? Wat is feit? Wat is fictie?