Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR

Ars Aequi Podcast

class=

Voor welke uitdagingen staat het recht?

Ars Aequi redacteuren gaan in gesprek met juristen uit allerlei rechtsgebieden. Met deze experts bespreken zij wat er speelt in hun vakgebied: voor welke uitdagingen staat het recht, en hoe kunnen we hiervoor oplossingen vinden?

Ars Aequi podcast #1: Margreet Ahsmann, emeritus hoogleraar civiele rechtspleging.
In deze podcast gaat het gesprek over de vraag of de civiele procedure nog wel werkt voor mensen.
Ars Aequi podcast #2: Thom de Graaf, vice-voorzitter van de Raad van State.
In deze podcast gaat het gesprek over de klimaatambities van het kabinet in het licht van de Europese klimaatdoelen. Zou Nederland meer moeten doen?

De Leidse Noot

class=

De verpandbaarheid van onoverdraagbare vorderingen

Lotte Baas spreekt met Julie Reynders over een arrest van 1 juli 2022 waarin de Hoge Raad de vraag beantwoordt of een contractueel overdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW ook steeds leidt tot onverpandbaarheid (ECLI:NL:HR:2022:984).

Lees ook de annotatie van Reinout Wibier bij HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984 (Rabobank/Ten Berge q.q.) die 5 oktober 2022 in Ars Aequi zal verschijnen: De soap rond onoverdraagbaarheidsbedingen Onoverdraagbaarheidsbedingen houden de juridische gemoederen in Nederland nu al zo’n twintig jaar bezig. Wibier juicht de uitkomst van dit arrest toe. Maar wat valt er te zeggen over de wijze waarop de Hoge Raad de kwestie benadert?

Uitspraak Centraal

class=

Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Raadsheer Willem-Jan van Brussel in gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever van de Rijksuniversiteit Groningen. Marseille en Wever onderzochten of de bestuursrechter vaker processuele beslissingen neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger. Een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek.

Lees ook de annotatie van Bert Marseille en Marc Wever bij ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1918 in Ars Aequi: Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht In die noot gaan Marseille en Wever onder andere in op de vraag in hoeverre de uitspraak uitdrukking vormt van het streven naar een responsieve rechtsstaat.

Vandaag

class=De invloed van forensisch echtpaar Eikelenboom op de ‘Rosmalense flatmoord’

Het duo Richard en Selma Eikelenboom stelt forensische rapporten op in tientallen geruchtmakende misdrijven. Op basis daarvan werden mensen veroordeeld of juist vrijgesproken.

Deze week veegde de rechter hun rapport over de Rosmalense flatmoord van tafel. Verslaggever Andreas Kouwenhoven dook in eerdere zaken waar de Eikelenbooms bij betrokken waren.

Kloppen die rapporten wel?

De Staat van het Strafrecht

class=

Who is policing the police?

Wordt politiegeweld wel genoeg onderzocht en bestraft? In de ‘Staat van het strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over de nieuwe wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar.

Lees ook het artikel Politiegeweld en de herziening van de berechting van agenten na George Floyd: een analyse van Rob ter Haar in Ars Aequi. Over het nieuwe politiedelict artikel 372 Sr. In dit artikel wordt ingegaan op de kritiek en worden enkele kernzaken inzake politiegeweld bezien in het licht van het nieuwe politiedelict.

9 tot 5 podcast

class=

De statutair directeur: duale band of functionele band en het belang van goede afspraken bij ontslag

Wanneer kwalificeren afspraken met de bestuurder/werknemer zich als ‘andersluidende afspraken’ in de zin van de ‘15 april 2005 arresten’ die maken dat een ontslag als bestuurder niet ook het automatische einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Lees ook de annotatie van Steef Bartman in Ars Aequi bij HR 18-02-2022, ECLI:NL:HR:2022:282 (X BV/Staatssecretaris van Financiën): Statutaire instructiebevoegdheid algemene vergadering maakt van een manager nog geen werknemer Men kan bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst de bevoegdheidsverdeling die geldt tussen de organen van een vennootschap niet zonder meer vertalen in een arbeidsrechtelijke ondergeschiktheidsverhouding.

Atlas

class=

Het recht van het dier

Momenteel is een dier in het recht hetzelfde als bijvoorbeeld een tafel, wc-rol of autoradio. Een dier is een ‘ding’ zonder rechten. Moeten we dieren rechten geven? En hoe zou dat dan gaan?
In deze aflevering van de Atlas podcast van NPO Radio 1 wordt met verschillende wetenschappers gesproken voor een historisch, juridisch en filosofisch perspectief op het dierenrecht en te bekijken wat de impact ervan op ons zou zijn. Er wordt o.a. gesproken met docent rechtsfilosofie en dierenrecht Janneke Vink.

Lees ook de amuse van Valérie Tweehuysen in Ars Aequi: Poten om op te staan waarin zij de (on)mogelijkheden onderzoekt om dieren rechtssubjectiviteit toe te kennen.

Inclusiecast

class=

Mannelijke taal is niet neutraal met André Verburg

In gesprek met André Verburg, staatsraad (rechter) bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een van de acht juristen achter de actie ‘Mannelijke Taal is niet neutraal’ zet André zich in voor begrijpelijke en inclusieve taal in de rechtspraktijk. Ze hebben het onder andere over non-binaire eenmanszaken, fouten durven en mogen maken en natuurlijk de actie mannelijke taal is niet neutraal. 

Lees ook het artikel Geslachtongeacht en genderbender in de rechtspraktijk van André Verburg in het Ars Aequi.

Spraakmakers

class=

Nederland Narcostaat 2.0

In Spraakmakers, de dagelijkse radiotalkshow op NPO Radio 1, ontvangt Ghislaine Plag bevlogen gasten die je nét even anders naar het nieuws laten kijken.

In deze aflevering spreekt zij met Sven Brinkhoff over Nederland narcostaat 2.0. Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is.

Lees ook het artikel Nederland Narcostaat 2.0 van Sven Brinkhoff in Ars Aequi. Waarin geconcludeerd wordt dat Nederland als Narcostaat 2.0 kan worden aangemerkt. Een land waar op het eerste oog de grootschalige productie en distributie van narcotica weinig zichtbaar en voelbaar is, maar waar paradoxaal genoeg bij nadere bestudering toch blijkt dat aan alle componenten van de definitie van een narcostaat wordt voldaan.

Prof & ProfCast

‘Het was een kwestie van geduld’

In deze aflevering praten de beide hoogleraren (Jeroen Rheinfeld & Bernard Schols) over de wereld die weer opengaat, de gevolgen voor het onderwijs (digital stage of stage diving?) en de rechtspraak, deze keer met twee interessante uitspraken.

Lees ook de column Recht is rond van Prof & Prof in Ars Aequi. De heren vliegen vrolijk het collegejaar in. Ze bezorgen een flinke portie gezelligheid, strijdend tégen onrecht, en vóór meer gelach!

De Wettenfabriek

class=

Ga van mijn stoel af

De wetgever maakt de wetten en de rechter past ze toe. Klinkt overzichtelijk, maar waarom is er dan toch zo vaak discussie over die rolverdeling, zoals bij de Urgenda-zaak?

Je hoort het in deze aflevering van Dineke de Groot (president Hoge Raad), Jerfi Uzman (hoogleraar staatsrecht Universiteit van Amsterdam), Laura Burgers (universitair docent gepromoveerd in het klimaatrecht, Universiteit van Amsterdam) en Tom van der Meer (hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam).

In de wekelijkse podcast De Wettenfabriek wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken. Van de voorbereiding bij ministeries, onderhandelingen in Brussel tot debatten in het parlement.

Over denken

class=

De strijd tegen macht Big Tech

Internetreuzen als Google, Apple en Facebook hebben enorm veel macht. En daar maakt Reijer Passchier, docent Staatsrecht en Rechtstheorie OU, zich grote zorgen over. Omdat wij hun apps gebruiken, krijgen zij onze data: een goudmijn. En hoe meer apps wij gebruiken, hoe machtiger zij worden. Maar niet alleen wij lopen aan de leiband van Big Tech, ook overheden. Geen app van de overheid kan zonder de App Store van Apple. Veel overheidswebsites draaien op software van Microsoft. Zo bepaalt niet de overheid of onze privacy gewaarborgd is. Dat doen internetbedrijven.

Hoe beperken we de groeiende macht van tech-reuzen?

Lees ook Reijer Passchiers gelauwerde artikel in Ars Aequi: Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica

Juridische podcasts

Gesprekken met professionals over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Bij conflicten over belastingen heeft formeel iedereen recht op rechtsbescherming. Maar in de praktijk blijkt het een stuk lastiger. Waar lopen burgers en kleine ondernemers tegenaan? En wat kan de Belastingdienst/overheid hieraan doen?

Formeel iedereen recht op rechtsbescherming. Maar in de praktijk blijkt het een stuk lastiger. Waar lopen burgers en kleine ondernemers tegenaan? En wat kan de Belastingdienst/overheid hieraan doen?

Rechtenstudenten Benthe Nijhuis en Amber Bosse leggen in kraakheldere taal de juridische actualiteiten aan je uit.

Hoogleraren Jeroen Rheinfeld en Bernard Schols wisselen op bourgondisch-filosofische wijze van gedachten over het recht en het leven.

Podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen ze een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

Een podcast over grondrechten. Ingrid Leijten (Universiteit Leiden) gaat samen met experts uit de wetenschap en praktijk op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

In elke aflevering krijgt een PhD-onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam de kans om zijn of haar onderzoek uit te leggen.

In deze podcast laten Wouter Zorg (Universiteit Utrecht) en Rolf Ortlep (Universiteit van Amsterdam) hun licht laten schijnen over bestuursrechtelijke actualiteiten.

Geschillen en conflicten, beslecht op dinsdag door BNR’s Paul van Liempt.

De podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat.

Inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Het Openbaar Ministerie publiceert maandelijks een nieuwe podcast.

  Podcasts van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit.

  Onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk.

  Colleges van Eric van de Luytgaarden, lector en hoogleraar preventive law zijn bewerkt tot podcasts.

  De Arbeidsrechtpodcast. Elke twee weken. Altijd actueel en praktisch.

  Meer Juridische podcasts

  In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu.

  Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit? Experts van overheden, bedrijven en kennisinstellingen geven antwoord op urgente vraagstukken.

  Een juridische podcast gemaakt voor, door én samen met juristen. Nieuws, trends, relevante interviews en boeiende portretten voor alle juridische beroepen.

  Podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER).

  Podcast over Amerikaanse politiek, het Amerikaanse recht en de Amerikaanse maatschappij in het algemeen.

  In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  In deze “Ucast” geeft prof. Ivo Giesen een toelichting op zijn onderzoek: de Civilologie en het zojuist verschenen boek in de Ucall reeks: ‘Assumpties annoteren’. Een vraag die aan het boek ontleend kan worden, is hoe rechters op een juiste manier met assumpties over de werkelijkheid om zouden kunnen gaan.

  Criminologen vertellen over hun onderzoek

  A Global Law Podcast. The podcasts cover current global legal issues ranging from migration to international crime, climate change to global trade.

  The Tilburg Institute of Governance (TIG) podcast. First episode: Private sponsorship – A local solution to a global challenge?

  In deze podcast worden periodiek actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht besproken.

  De podcast probeert onderzoek toegankelijk te maken voor de aanbestedingswereld.

  Podcast over de Wet open overheid.

  Nick Schoemaker (docent HvA) interviewt zijn gasten over de schoonheid van wetten en regels en wat ervan terecht komt in de praktijk van alledag.

  In deze podcasts wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken.

  De Rechtspraak publiceert meerdere podcasts over de rechtspraak.

  Studenten bevragen wetenschappers over een onderwerp uit de juridische actualiteit.

  Juridisch Geneuzel

  class=

  Proeftijd: de regels, consequenties en sneaky praktijken

  De proeftijdperiode wordt wel ervaren als spannende tijd. Wat is de invloed van deze periode op het gedrag van de werknemer?
  Wanneer mogen partijen een proeftijd afspreken? Vanaf welk moment begint deze te lopen? Wat zijn de consequenties van een ongeldig proeftijdontslag? Kan de werkgever de kosten van een assessment en opleiding in rekening brengen bij de opzeggende werknemer? En ligt zo’n proeftijdbeding nog wel voor de hand, gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte?

  Inbellers: Tosca Gort (arbeidspsycholoog en oprichter van GORTgroep) en Barend Barentsen (hoogleraar sociaal recht Universiteit Leiden).

  Ars Aequi luistert Lonneke Stevens

  class=Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Als rechter heb je de zware taak om te oordelen over situaties waar je zelf niet bij bent geweest. Hoe kom je dan tot je oordeel?

  Prof.mr. Lonneke Stevens van de Vrije Universiteit zet je in deze podcast op de stoel van de rechter als ze antwoord geeft op de vraag: Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Nooit meer hetzelfde

  In ‘Nooit meer hetzelfde’ nemen topadvocaten je mee in de zaak die hun kijk op het leven of het vakgebied heeft veranderd. 

  Zahra Boufadiss  Rellen op een kermis in Santpoort leidden uiteindelijk tot een leerzame zaak voor strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss, ze vertelt over hoe haar kijk op haar werk veranderde.

  Christiaan Alberdingk Thijm  advocaat bij Bureau Brandeis en gespecialiseerd in internetrecht, neemt je mee in een zaak die niet alleen Nederland, maar ook Amerika op zijn grondvesten deed schudden. “De jongens van Kazaa. Daar hield je ruim 1,5 meter afstand van.”

  Ivonne Leenhouwers, Nederlands belangrijkste specialist in zedenzaken, zij werkte mee aan het bekende boek Valse zeden van Chris Veraart over valse aangiften in zedenzaken. Zij vertelt over een zaak waarin een vader ervan beschuldigd wordt 3 van zijn 4 kinderen te hebben misbruikt.

  Wil Eikelboom, asiel- en mensenrechten advocaat bij Prakken d’Oliveira en onder andere bekend van de zaak Jaloud v. the Netherlands. Hij vertelt over een zaak die exemplarisch is voor het proces dat hij heeft doorgemaakt.

  Gerald Roethof, strafrechtadvocaat, bekend van onder andere de zaak Nicky Verstappen en Mitch Henriquez trapt de serie af.

  Podcasts van advocatenkantoren

  In deze AKD podcast word je bijgepraat over de impact van het coronavirus op de volgende gebieden: arbeidsrecht, mededingingsrecht, staatssteun en noodverordeningen.

  Dentons geeft je een kijkje in de keuken van de advocatuur.

  Op dit podcast kanaal bespreekt AKD verschillende Recruitment hot topics. Werknemers wellbeing, stagelopen in corona, werven op afstand, tips voor solliciteren en nog veel meer.

  Berntsen Mulder praat je bij over alles wat met letselschade en smartengeld te maken heeft.

  Tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do’s en don’ts en praktijkverhalen over dé juridische thema’s van dit moment.

  Van den Brekel neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in de zoektocht naar hoe nou het zit met de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) en De Nieuwe Ambtenaar.

  Liesbeth Poortman-de Boer maakt een podcast over spraakmakende zaken in het letselschade- en jeugdrecht

  In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten.

  In deze podcast bieden juridisch specialisten van BDO Legal nieuwe perspectieven op het arbeids- en ondernemingsrecht.

  Podcasts van advocatenkantoren

  Advocaten en notarissen van Stibbe bespreken opvallende rechterlijke uitspraken, actuele onderwerpen vanuit verschillende juridische invalshoeken of veelvoorkomende vragen die in de praktijk aan hen worden gesteld.

  Podcastserie over actuele en relevante arbeidsrechtelijke vragen: BijKennis – de BarentsKrans Updates Arbeidsrecht.

  In this series of podcasts, A&O lawyers share their perspectives on today’s most significant legal, regulatory and commercial issues.

  Linklaters’ trainee-led podcast that brings you the hottest topics in the legal technology and innovation space.

  In deze podcasts behandelen CMS experts diverse, juridische actualiteiten. Zowel nationaal als internationaal.

  Wie werkt er bij Houthoff? Wat voor een soort zaken worden er behandeld? Waar krijgen Houthoffers energie van? Advocaten, kandidaat-notarissen en belastingadviseurs vertellen meer over indrukwekkende zaken uit het verleden en geven antwoord op deze vragen.

  In deze podcasts gaan onze specialisten in op actuele juridische thema’s. We bespreken wetswijzigingen, rechtspraak en geven antwoorden op prangende vragen uit de praktijk

  Juridische zaken vertaalt naar heldere oplossingen. In elke aflevering worden complexe thema’s pragmatisch bekeken.

  Nederlandse true crime podcasts

  Alle ins en outs over de meest spraakmakende rechtszaken. Door rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn.

  Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. In deze podcast geven advocaten voor het eerst een unieke inkijk in geruchtmakende strafprocessen.

  In Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  Op 31 maart 2017 treft een vrachtwagenchauffeur in het Stieltjeskanaal, tussen Coevorden en Zandpol, een zwarte Mercedes in het water bungelen. In de kofferbak ligt een lijk. Het blijkt de 31-jarige Ralf Meinema te zijn. Wat is er gebeurd in deze nog altijd onopgeloste zaak?

  Podcast over de onopgeloste moord op Els Slurink, de 33-jarige psycholoog die in 1997 in haar huis in Groningen werd vermoord. Is er jaloezie in het spel? Of weet Els te veel?

  Waarom is er 20 jaar later nog steeds twijfel over deze zaak? Is Ernest Louwes wel terecht veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg?

  Podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een hetze. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek.

  Podcast over Nederlands grootste criminelen en de georganiseerde misdaad. De misdaadcarrières, de rechtszaken, de verdachten, de kroongetuigen, de advocaten, Peter R. de Vries, Fred Teeven, Willem Holleeder, Riduan T., Nabil B. het komt allemaal aan bod.

  Moordmysterie podcasts

  De brand in het landhuis

  Simon Heijmans doet onderzoek doet naar een mysterie dat hem al jaren fascineert: het verhaal van Ewald Marggraff. Deze puissant rijke grootgrondbezitter uit Vught woonde alleen met zijn hond op landgoed Zionsburg, totdat er in de nacht van 6 op 7 december 2003 een brand uitbreekt en Marggraff de volgende dag dood wordt gevonden in de hal. Vlakbij de voordeur.

  Na de brand komt de geruchtenstroom in het dorp op gang: was het vuur aangestoken? Wat was er gebeurd met de immense kunstcollectie en waar is de 160 miljoen euro gebleven die op rekeningen was gestald in het buitenland? Wat is feit? Wat is fictie?