Banner Raad van State
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner KNB
Banner Openbaar Ministerie
Banner CPO
Banner Raad van State
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner KNB
Banner Openbaar Ministerie
Banner CPO

Jurist Bestuursrechtspraak

class=

“Word jij mijn nieuwe collega?”

Werk je op dit moment als jurist, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging, of kom je net uit de collegebanken? De hoogste algemene bestuursrechter heeft volop ruimte voor talentvolle juristen. De Raad van State biedt je een fijn salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige, informele werksfeer. De mogelijkheid om op afstand te werken zorgt voor een plezierige balans tussen werk en privé.

Je schrijft conceptuitspraken die direct effect hebben op de samenleving. De uitbreiding van de Efteling, de behandeling van asielverzoeken van lhbti+’ers en het verhuren van woningen via Airbnb. Een kleine greep uit de zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak de afgelopen tijd uitspraak heeft gedaan. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak kun jij dagelijks een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van bestaande en nieuwe toonaangevende jurisprudentie.

Meer informatie? Ga naar raadvanstate.nl/werkenbij of neem contact op met Erik van Tielraden, unithoofd directie Bestuursrechtspraak: 070 – 426 4617. We komen graag met je in contact.

Ons goed recht

class=Grondrechten in crisistijd – Mr. Adriaan Wierenga

Adriaan Wierenga is noodrechtspecialist en houdt zich bezig met de juridische aspecten van openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het zal niet verbazen dat hij een druk jaar achter de rug heeft, waarin de Coronacrisis zijn agenda bepaalde.

In deze aflevering wordt nog eens uitgebreid stil gestaan bij de in de pandemie genomen maatregelen en hoe die zich verhouden tot grondrechten.

Wat was ook alweer het probleem met de noodverordeningen en hoe heeft wetgeving dit kunnen oplossen? Welke afwegingen moeten in noodsituaties worden gemaakt en kunnen we grondrechten daarbij altijd beschermen? En kijkend naar de toekomt: hoe moet ons noodrecht worden aangepast om bij een eventuele volgende pandemie wel een sluitende basis te vormen?

Lees ook zijn artikel in Ars Aequi: De ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis. Over de inzet van noodverordeningen en staatsnoodrecht ter infectieziektebestrijding.

SSR Meestervertellers

class=

Reijer Passchier – Digitalisering en de balans van de trias politica

Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat Reijer Passchier (universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden) in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica.

Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen? Passchier gaat met Daan Langkamp in gesprek over techniek als een sociaal fenomeen en besluiten die niemand meer kan uitleggen.

Lees ook zijn artikel in Ars Aequi: Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica

Verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Met sprekers van binnen en buiten de rechterlijke organisatie wil SSR luisteraars inspireren of aan het denken te zetten. Daarnaast springt SSR met deze podcast in op actuele vakinhoudelijke zaken, zoals nieuwe wetgeving.

OM podcast

class=

OM podcast 29: de zaak Eris

Eris is een van de omvangrijkste liquidatieonderzoeken in Nederland. In een korte periode van acht maanden worden vijf mensen doodgeschoten, worden twee moorden voorbereid en worden nog eens zeven mensen op een wachtlijst gezet. Een jaar later wordt er nog een liquidatie voorbereid. De president van Caloh Wagoh zou opdrachten voor liquidaties hebben aangenomen, waarbij hij mensen binnen en buiten de club betrok.

In deze podcast wordt het onderzoek Eris beschreven, en worden de deelonderzoeken besproken en de zaak in een maatschappelijke context geplaatst. De start van de inhoudelijke behandeling door de rechtbank is op 30 augustus 2021. De verwachting is dat in het najaar van 2022 de rechters met een vonnis komen.

Juridisch Geneuzel

class=

Thuiswerken: het recht op thuiswerken, de zorgplicht van de werkgever en gratis koffie

De coronacrisis zorgde voor de definitieve doorbraak van thuiswerken, of is dit een tijdelijke fenomeen?
Heeft de werknemer het recht om thuis te werken? Kan een werkgever thuiswerken verplichten?
Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van een ergonomische thuiswerkplek en de werkdruk? Wie draagt de kosten?
En is thuiswerken eigenlijk wel een goed idee? Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent UvA) en Yannick Griep (universitair docent RU).

Public Affairs

class=

In gesprek met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen

De afgelopen tijd gaat het veel over de noodzaak van ‘nieuw leiderschap’, een ‘nieuw sociaal contract’, en een ‘nieuwe politiek’. D66-leider Sigrid Kaag en CDA’er Pieter Omtzigt traden er al tijdens de verkiezingscampagne mee naar buiten, en zat Mark Rutte bij Nieuwsuur om zijn ‘radicale ideeën’ voor een nieuwe ‘bestuurscultuur’ uit de doeken te doen.

Een gesprek over de nieuwe verstandhouding tussen overheid en burger. Welke problemen tussen burgers en de overheid signaleert de Ombudsman? En hoe zorgen we voor de cultuuromslag die volgens velen nodig is?

Nieuw Wetboek van Strafvordering

class=

De nieuwe spelregels van het strafrecht

Ons strafrecht krijgt moderne spelregels. Het nieuwe Wetboek van Strafvordering ligt klaar voor politieke besluitvorming.

Waarom is het nodig en wat komt er allemaal bij kijken?

Elger van der Wel gaat op ontdekkingsreis.

De Beschouwers

class=

Bestuursrechtelijke actualiteiten

In aflevering #4 gaat over de last onder dwangsom nieuwe stijl, het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel en de plicht tot schadevergoeding, en het reflectieprogramma van de Afdeling bestuursrechtspraak.

In de podcast ‘De Beschouwers’ laten Wouter Zorg en Rolf Ortlep hun licht laten schijnen over bestuursrechtelijke actualiteiten.

Raad van State

class=

Over de wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers in de democratische rechtsstaat

Podcast bij het Jaarverslag Raad van State 2020. Het jaar 2020 ligt weliswaar achter ons, maar de gebeurtenissen die het jaar kenmerkten zijn nog volop gaande.

Een interview met Thom de Graaf (vice-president van de Raad van State) en Bart Jan van Ettekoven (voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak) over de wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers in de democratische rechtsstaat. En over het werk als wetgevingsadviseur en bestuursrechter.

Prof & ProfCast

De man van 150 miljoen: de sleutel is gevonden!

In podcast #5 van Prof & Prof (Jeroen Rheinfeld & Bernard Schols) gaat over het arrest van 7 mei 2021 over ‘de man van 150 miljoen’.

Beperkte gemeenschap van goederen is geen schenking, Hoge Raad 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708.

De Staat van het Strafrecht

class=

Het slachtoffer in het strafproces: hoofdrol of bijrol?

In de ‘Staat van het Strafrecht’ bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht.

#3 Het slachtoffer in het strafproces: hoofdrol of bijrol?
#2 De voorlopige hechtenis
#1 Hoe het taakstrafverbod de rechter belemmert maatwerk te leveren

Mr.WerkenPodcast

class=

Over klimaatperikelen en aansprakelijkheid

In de spraakmakende rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell komen fundamentele vragen over de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht in relatie tot klimaatverandering aan de orde. In deze Podcast meer over de kansen en beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht in relatie tot de mondiale klimaatproblematiek.

In de Mr.WerkenPodcast gaat advocaat Liza Stellingwerf met aansprekende gasten uit de wetenschap en politiek in gesprek over baanbrekende juridische uitspraken, wetsvoorstellen en nieuwe regelgeving. Ze gaat niet alleen in op de achtergronden van al die juridische thematiek maar bespreekt ook wat de zin of onzin ervan is én wat je er in het dagelijks leven van gaat merken.

Juridische podcasts

Gesprekken met professionals over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Rechtenstudenten Benthe Nijhuis en Amber Bosse leggen in kraakheldere taal de juridische actualiteiten aan je uit.

Hoogleraren Jeroen Rheinfeld en Bernard Schols wisselen op bourgondisch-filosofische wijze van gedachten over het recht en het leven.

Podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen ze een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

Een podcast over grondrechten. Ingrid Leijten (Universiteit Leiden) gaat samen met experts uit de wetenschap en praktijk op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

In elke aflevering krijgt een PhD-onderzoeker – een junior academicus – van de Erasmus Universiteit Rotterdam de kans om zijn of haar onderzoek uit te leggen aan een senior academicus en expert in hetzelfde vakgebied.

In deze podcast zullen Wouter Zorg (Universiteit Utrecht) en Rolf Ortlep (Universiteit van Amsterdam) (hopelijk) maandelijks hun licht laten schijnen over bestuursrechtelijke actualiteiten.

Geschillen en conflicten, beslecht op dinsdag door BNR’s Paul van Liempt.

De podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat.

Inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie. Daarnaast springt SSR in op actuele vakinhoudelijke zaken, zoals nieuwe wetgeving.

Het Openbaar Ministerie publiceert maandelijks een nieuwe podcast.

  Podcasts van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit

  Podcasts colleges Notarieel recht door Lucienne van der Geld

  Nick Schoemaker (docent HvA) interviewt zijn gasten over de schoonheid van wetten en regels en wat er van die schoonheid terecht komt in de praktijk van alledag.

  Meer Juridische podcasts

  In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu.

  Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit? Experts van overheden, bedrijven en kennisinstellingen geven antwoord op urgente vraagstukken.

  Een juridische podcast gemaakt voor, door én samen met juristen. Nieuws, trends, relevante interviews en boeiende portretten voor alle juridische beroepen.

  Podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER).

  Podcast over Amerikaanse politiek, het Amerikaanse recht en de Amerikaanse maatschappij in het algemeen.

  In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  In deze “Ucast” geeft prof. Ivo Giesen een toelichting op zijn onderzoek: de Civilologie en het zojuist verschenen boek in de Ucall reeks: ‘Assumpties annoteren’. Een vraag die aan het boek ontleend kan worden, is hoe rechters op een juiste manier met assumpties over de werkelijkheid om zouden kunnen gaan.

  Criminologen vertellen over hun onderzoek

  A Global Law Podcast. The podcasts cover current global legal issues ranging from migration to international crime, climate change to global trade.

  The Tilburg Institute of Governance (TIG) podcast. First episode: Private sponsorship – A local solution to a global challenge?

  In deze podcast worden periodiek actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht besproken.

  De podcast probeert onderzoek toegankelijk te maken voor de aanbestedingswereld.

  Podcast over de Wet open overheid.

  Ars Aequi luistert

  class=Wanneer mag een rechter de wet negeren?

  Een rechter hoort altijd de wet te volgen… zou je denken. Maar er zijn genoeg situaties waarin de wet niet heel duidelijk is. Mag je dan als rechter je eigen regels trekken?

  Professor Roel Schutgens van de Radboud Universiteit legt in deze podcast uit wanneer een rechter lak kan hebben aan de wet.

  Over de rechtspraak

  Podcastserie van Marc Chavannes van De Correspondent over de rechtspraak

   

  Toen ik las dat ook de rechtbank Den Haag ‘niet ontkomt aan rode cijfers’ dacht ik: moeten rechtbanken soms winst maken? Het werd het begin van een verkenningstocht naar de staat van de rechtspraak, een met marktmos overgroeide pijler van onze democratische rechtsstaat.

  Rechters werken systematisch over. Hun rooster is te vol en houdt te weinig rekening met steeds ingewikkelder zaken. Zij nemen vrije dagen op om het werk te doen dat blijft liggen.

  Hoe minder rechtspraak hoe beter, volgens minister Sander Dekker (rechtsbescherming). En hij maakt er werk van. Ten koste van de democratische rechtsstaat.

  Mensen moeten soms jaren wachten op de definitieve uitspraak van een toch al overbelaste rechter. Een hardnekkige kwaal die voornamelijk wordt bestreden met niet-fundamentele oplossingen, waarvan de vraag is of die grondwettelijk zijn.

  Onafhankelijke rechtspraak is een pijler van onze democratie. Maar de politiek is de rechtspraak gaan behandelen als een bedrijf dat gemanaged moet worden met een winst- en verliesrekening. Het gevolg: overbelaste rechters, veel te lange wachttijden en een verslechterde toegang tot het recht. Toch is het nog niet te laat om de rechtspraak te redden.

  Ars Aequi luistert

  class=Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Als rechter heb je de zware taak om te oordelen over situaties waar je zelf niet bij bent geweest. Hoe kom je dan tot je oordeel?

  Prof.mr. Lonneke Stevens van de Vrije Universiteit zet je in deze podcast op de stoel van de rechter als ze antwoord geeft op de vraag: Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  In gesprek

  Lex Bohlmeijer van De Correspondent in gesprek met juristen

  Anniek de Ruijter is hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in de juridische aspecten van de bestrijding van een pandemieën. Zij beantwoordt vragen over wat wel en niet mag in een pandemie (en wat dat betekent voor jou als werknemer, patiënt of naaste).

  Judith Dop is rechter. De laatste jaren werkt ze als jeugdrechter. Ze vond zich daar pas voor geschikt toen haar eigen kinderen eenmaal het huis uit waren. Zo ingrijpend kan het zijn. Een persoonlijk gesprek over de menselijke kant van het vak: wat betekent het om rechter te zijn, hoe doe je dat? Hoe verwerk je de tragiek waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt in de zittingszaal?

  Al in 2015 ontdekte mr. Kees Sterk (1962), toen lid van de Raad voor de Rechtspraak, dat men in Polen bezig was de onafhankelijke rechtspraak systematisch af te breken. Het was een schok. Niet alleen omdat hij zelf heilig gelooft in de waarde van het recht, maar ook omdat hij beseft dat het een bom legt onder de Europese Unie.

  Nooit meer hetzelfde

  In ‘Nooit meer hetzelfde’ nemen topadvocaten je mee in de zaak die hun kijk op het leven of het vakgebied heeft veranderd. 

  Zahra Boufadiss  Rellen op een kermis in Santpoort leidden uiteindelijk tot een leerzame zaak voor strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss, ze vertelt over hoe haar kijk op haar werk veranderde.

  Christiaan Alberdingk Thijm  advocaat bij Bureau Brandeis en gespecialiseerd in internetrecht, neemt je mee in een zaak die niet alleen Nederland, maar ook Amerika op zijn grondvesten deed schudden. “De jongens van Kazaa. Daar hield je ruim 1,5 meter afstand van.”

  Ivonne Leenhouwers, Nederlands belangrijkste specialist in zedenzaken, zij werkte mee aan het bekende boek Valse zeden van Chris Veraart over valse aangiften in zedenzaken. Zij vertelt over een zaak waarin een vader ervan beschuldigd wordt 3 van zijn 4 kinderen te hebben misbruikt.

  Wil Eikelboom, asiel- en mensenrechten advocaat bij Prakken d’Oliveira en onder andere bekend van de zaak Jaloud v. the Netherlands. Hij vertelt over een zaak die exemplarisch is voor het proces dat hij heeft doorgemaakt.

  Gerald Roethof, strafrechtadvocaat, bekend van onder andere de zaak Nicky Verstappen en Mitch Henriquez trapt de serie af.

  Podcasts van advocatenkantoren

  Dentons geeft je een kijkje in de keuken van de advocatuur.

  Op dit podcast kanaal bespreekt AKD verschillende Recruitment hot topics. Werknemers wellbeing, stagelopen in corona, werven op afstand, tips voor solliciteren en nog veel meer.

  In deze AKD podcast word je bijgepraat over de impact van het coronavirus op de volgende gebieden: arbeidsrecht, mededingingsrecht, staatssteun en noodverordeningen.

  Berntsen Mulder praat je bij over alles wat met letselschade en smartengeld te maken heeft.

  Tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do’s en don’ts en praktijkverhalen over dé juridische thema’s van dit moment.

  Van den Brekel neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in de zoektocht naar hoe nou het zit met de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) en De Nieuwe Ambtenaar.

  Liesbeth Poortman-de Boer maakt een podcast over spraakmakende zaken in het letselschade- en jeugdrecht

  In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten.

  Podcasts van advocatenkantoren

  Advocaten en notarissen van Stibbe bespreken opvallende rechterlijke uitspraken, actuele onderwerpen vanuit verschillende juridische invalshoeken of veelvoorkomende vragen die in de praktijk aan hen worden gesteld.

  Podcastserie over actuele en relevante arbeidsrechtelijke vragen: BijKennis – de BarentsKrans Updates Arbeidsrecht.

  In this series of podcasts, A&O lawyers share their perspectives on today’s most significant legal, regulatory and commercial issues.

  Linklaters’ trainee-led podcast that brings you the hottest topics in the legal technology and innovation space.

  In deze podcasts behandelen CMS experts diverse, juridische actualiteiten. Zowel nationaal als internationaal.

  Wie werkt er bij Houthoff? Wat voor een soort zaken worden er behandeld? Waar krijgen Houthoffers energie van? Advocaten, kandidaat-notarissen en belastingadviseurs vertellen meer over indrukwekkende zaken uit het verleden en geven antwoord op deze vragen.

  In deze podcasts gaan onze specialisten in op actuele juridische thema’s. We bespreken wetswijzigingen, rechtspraak en geven antwoorden op prangende vragen uit de praktijk

  Juridische zaken vertaalt naar heldere oplossingen. In elke aflevering worden complexe thema’s pragmatisch bekeken.

  Nederlandse true crime podcasts

  In Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  Op 31 maart 2017 treft een vrachtwagenchauffeur in het Stieltjeskanaal, tussen Coevorden en Zandpol, een zwarte Mercedes in het water bungelen. In de kofferbak ligt een lijk. Het blijkt de 31-jarige Ralf Meinema te zijn. Wat is er gebeurd in deze nog altijd onopgeloste zaak?

  Podcast over de onopgeloste moord op Els Slurink, de 33-jarige psycholoog die in 1997 in haar huis in Groningen werd vermoord. Is er jaloezie in het spel? Of weet Els te veel?

  Waarom is er 20 jaar later nog steeds twijfel over deze zaak? Is Ernest Louwes wel terecht veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg?

  Podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een hetze. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek.

  Podcast over Nederlands grootste criminelen en de georganiseerde misdaad. De misdaadcarrières, de rechtszaken, de verdachten, de kroongetuigen, de advocaten, Peter R. de Vries, Fred Teeven, Willem Holleeder, Riduan T., Nabil B. het komt allemaal aan bod.

  Moordmysterie podcasts

  De Blankenberge Tapes

  De podcast draait om een Tinderdate en twee onopgeloste moorden, die langzaam maar zeker samenkomen tot een lugubere ontknoping aan de Belgische kust.

  In 2013 wordt de 27-jarige Hannah Rentmeester vermoord. Haar vriend, Robert Josse, is direct hoofdverdachte, maar hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Pas als er een link wordt gelegd met een moordzaak die zich tien jaar eerder afspeelde, vallen de puzzelstukjes langzaam maar zeker op hun plek. 

  Rechercheurs en directe betrokkenen vertellen in drie afleveringen hun kant van het verhaal.

  De brand in het landhuis

  Simon Heijmans doet onderzoek doet naar een mysterie dat hem al jaren fascineert: het verhaal van Ewald Marggraff. Deze puissant rijke grootgrondbezitter uit Vught woonde alleen met zijn hond op landgoed Zionsburg, totdat er in de nacht van 6 op 7 december 2003 een brand uitbreekt en Marggraff de volgende dag dood wordt gevonden in de hal. Vlakbij de voordeur.

  Na de brand komt de geruchtenstroom in het dorp op gang: was het vuur aangestoken? Wat was er gebeurd met de immense kunstcollectie en waar is de 160 miljoen euro gebleven die op rekeningen was gestald in het buitenland? Wat is feit? Wat is fictie?