Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Lindenhaeghe Legal
Banner Pels Rijcken
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Lindenhaeghe Legal
Banner Pels Rijcken

Master Gegevensbescherming en Privacyrecht

Hoogleraar Anna Berlee:
‘Je leert de juiste juridische afwegingen te maken tussen privacy en andere rechten en belangen’

De Open Universiteit biedt de eerste volledige master Gegevensbescherming en Privacyrecht. Op afstand en in deeltijd te volgen. De opleiding focust op privacy en gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk.

Hoogleraar Anna Berlee:

‘Op academisch niveau leer je de juiste juridische afwegingen te maken tussen privacy en andere rechten en belangen. Naast digitaal onderwijs geven we colleges op locatie waar studenten en docenten elkaar ontmoeten. Zo bouwen we aan een netwerk van sparringpartners, die op elkaar kunnen terugvallen als ze in de praktijk aanlopen tegen privacyvraagstukken.’

Lees het volledige interview met Anna Berlee

Gerede Twijfel

class=

De studenten

Elf studenten, één moordzaak. Onder leiding van rechtspsycholoog Peter van Koppen duikt een groep VU-studenten in een mogelijke rechterlijke dwaling: de Maastrichtse martelmoord. Na een eerste kennismaking komen 6000 pagina’s aan dossier op tafel. Vertellen die hetzelfde verhaal als dat van de veroordeling? Of is er Gerede Twijfel? Wat vertellen de bewijsmiddelen nu echt? Wat schreef de politie allemaal níet op? En waarom onderzocht Justitie nooit serieus of het verhaal van de verdachte Antonio kan kloppen?

Gaan ook deze elf studenten voldoende aanwijzingen vinden voor een heropening van de zaak? En hoe kan het regelmatig zo mis gaan bij politie en justitie, dat onschuldigen veroordeeld worden?

Lees ook het boek De Schiedammer Parkmoord van de hand van Peter van Koppen. Uit deze rechtspsychologische reconstructie blijkt dat de politie en het Openbaar Ministerie aan de rechtbank en het Hof een incompleet en eenzijdig verdachtegeleid dossier met bijzonder veel tegenstrijdigheden hebben gepresenteerd. Van Koppen toont onontkoombaar aan dat de hoofdverdachte nooit veroordeeld had mogen worden.

Snapt ge mij nu?

class=

Is er sprake van klassenjustitie in ons land?

De uitspraak in de zaak-Sanda Dia lokte protest uit en veel mensen blijven met vragen zitten: is er klassenjustitie in ons België?

Robbie Orobator (student Internationale Politiek) was aanwezig op de protesten. Hij, Maartje Verdickt (promovenda Strafrecht en rechtspsychologie) en Dries Hiroux (journalist) gaan samen in gesprek in een nieuwe aflevering van “Snapt ge mij nu?”.

Lees ook het artikel van Maartje Verdickt in het Ars Aequi juninummer: ‘Rechter, het spijt me.’ Beïnvloedt het de sanctie?

Rechters hebben de vrijheid om factoren zoals schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen mee te nemen in hun straftoemetingsbeslissing. Het is onduidelijk of ze dit in de praktijk ook doen.

Verdickt deed onderzoek naar de rol van schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen in de straftoemeting waaruit blijkt dat rechters deze factoren soms wel degelijk in aanmerking nemen bij de straftoemeting.

 

De Universiteit van Nederland Podcast

class=

Hoe geeft Nederland erkenning aan het slavernij verleden?

Op 1 juli 2023 is het Herdenkingsjaar Slavernijverleden gestart. Het is dan 160 jaar geleden dat slavernij bij wet werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat slavernij daadwerkelijk stopte.

Koning Willem-Alexander biedt excuses aan tijdens de nationale herdenking. Wat betekent dat? Wanneer hebben excuses voor het koloniale slavernijverleden betekenis?

Antropoloog Guno Jones en hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart (VU) gaan in deze podcast van de Universiteit van Nederland in op voortdurende ongelijkheid en onvrijheid na de wettelijke afschaffing van slavernij. Kunnen excuses deze ongelijkheid en onvrijheid keren?

De Wettenfabriek

class=

De wet in de media

Om wetten goed te laten landen in de samenleving is het essentieel dat mensen er duidelijke informatie over ontvangen. Hoe zorg je daarvoor?

Welke rol spelen de journalistiek en de wetenschap daarbij? En wordt goede communicatie over wetten lastiger door de opkomst van desinformatie? Dat horen we in deze aflevering van communicatieadviseur Guido Rijnja, parlementair journalist Joost Vullings en hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans.

In de podcast De Wettenfabriek wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken. Van de voorbereiding bij ministeries, onderhandelingen in Brussel tot debatten in het parlement.

Mediation Talk

class=

Onderhandelen in gewapende conflicten

In deze aflevering is Fleur Ravensbergen te gast, zij bemiddelt in internationale gewapende conflicten. De lijst met gevoerde onderhandelingen (van IRA tot IS) is inmiddels lang en indrukwekkend.

Lees ook het Ars Aequi Cahier van de hand van Peter Ingelse en Nelleke van Thiel-Wortmann: Zakelijke mediation – wat, hoe en wanneer?

Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation? Wat is de beste volgende stap? De auteurs concentreren zich op zakelijke mediation, ruwweg mediation bij conflicten tussen en binnen ondernemingen en andere organisaties.

Niet eerder las ik een boek over mediation waarbij ik zo geregeld dacht: dít brengt het vak verder

Juridisch Geneuzel

class=

Pesten op de werkvloer: beleid, de vertrouwenspersoon, loon en ontslag

Pesten op de werkvloer kan in verschillende vormen gebeuren: van flauwe grappen en roddelen tot het intimideren en buitensluiten van werknemers. Wordt er in Nederland veel gepest op de werkvloer?

Welke verplichting heeft de werkgever om pesten te voorkomen? Wat is in dit kader de rol van een vertrouwenspersoon? Heeft de gepeste werknemer recht op loon als hij niet werkt vanwege de pesterijen? Kan de werkgever een pestende werknemer of de gepeste werknemer ontslaan? En wat als de gepeste werknemer zelf ontslag neemt?

Inbellers: Lode Godderis (hoogleraar KU Leuven) en Laura Willemse (voorzitter Stichting Pesten op de Werkvloer).

OO&R-podcast

class=

Gegevensbescherming in faillissement

Onlangs promoveerde Minke Reijneveld op haar proefschrift Gegevensbescherming in faillissement. In de veertiende OO&R-podcast gaat hoogleraar Insolventierecht Ben Schuijling daarover met haar in gesprek. Reijneveld onderzocht wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet.

Lees ook het artikel van Minke Reijneveld in het Ars Aequi meinummer dat 3 mei online staat: Spanningen bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming door de faillissementscurator

De AVG roept tot op zekere hoogte op tot een nieuwe of aanvullende manier waarop we kijken naar het faillissement. We moeten daarbij preciezer formuleren wat wordt verwacht van een curator in faillissement. Welke taak heeft een curator precies? En welke persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze taak?

AboutLaw

class=

De digitale nalatenschap met Lucienne van der Geld

In gesprek met Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, docent bij de Radboud Universiteit en Ars Aequi columnist. Waaruit bestaat je digitale nalatenschap? Wat gebeurt er met je social media accounts bij overlijden? Wie krijgt toegang tot je digitale accounts na overlijden? Bestaat er in Nederland specifieke wetgeving voor digitale nalatenschappen? En hoe gaan rechters om met geschillen over digitale erfenissen?

Lees ook het artikel van Lucienne van der Geld in het Ars Aequi aprilnummer: Waar gaat het heen met de digitale nalatenschap?

Online overlijden kost veel meer moeite dan offline overlijden. Erfgenamen weten namelijk vaak niet waaruit de digitale nalatenschap bestaat. En als ze het al wel weten, hebben ze geen toegang tot accounts en dergelijke. Is er wetgeving nodig voor de digitale nalatenschap? Ook het digitale posthumane leven vraagt om aandacht: er zijn technologische manieren om iemand na overlijden digitaal tot leven te wekken. Heb je er recht op om geen levende digitale dode te worden?

 

SSR Meestervertellers

class=

Juice channels

Rechters leven in hun eigen bubbel, maar beseffen dat niet. Dus als je in jouw bubbel nog nooit gehoord hebt van juice channels, Samantha Steenwijk of Famke Louise, luister naar deze podcast en je bent weer helemaal bij. Charlotte Meindersma gaat in gesprek met Daan Langkamp over de balans tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting en waarom juridisch je gelijk halen soms slecht voor je kan uitpakken.

Lees ook het redactioneel van Kimia Heidary & Dewy Pistora in Ars Aequi: Juicy stories: niet langer alleen de vruchten plukken

Juicekanalen schieten als paddenstoelen uit de grond. De juice (achterklap) verspreidt zich op hoog tempo via sociale media en heeft vaak negatieve gevolgen voor de reputatie van het slachtoffer. Slachtoffers die hun recht proberen te halen komen met vrijwel lege handen te staan, terwijl juicekanalen zelfs lijken te profiteren. De auteurs vragen zich af of deze thans scheve verhouding niet wat meer kan worden rechtgetrokken.

Uitspraak Centraal

class=

Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Neemt de bestuursrechter vaker processuele beslissingen ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger?

In gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever. Zij onderzochten of de bestuursrechter vaker processuele beslissingen (waaronder het hervatten van het vooronderzoek) neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger.

Lees ook Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht In die noot bij ABRvS 6 juli 2022 in Ars Aequi gaan Marseille en Wever in op de vraag in hoeverre de uitspraak uitdrukking vormt van het streven naar een responsieve rechtsstaat.

De Leidse Noot

class=

Geen verschoningsrecht in Wet Bibop

Julie Reynders spreekt met Lotte Baas over een beschikking van de Hoge Raad over de vraag of in de Wet Bibob een verschoningsrecht besloten ligt en over de vraag of partijen onmiddellijk hoger beroep kunnen instellen van de beslissing van de rechter-commissaris in een voorlopig getuigenverhoor om een beroep door een getuige op een verschoningsrecht te honoreren (ECLI:NL:HR:2023:255).

Lees ook het artikel van Zenzi Moezel in Ars Aequi: Rechterlijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst bij een kroongetuigendeal: de rechter-commissaris als waakhond

In dit artikel wordt verkend of toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst door de rechter-commissaris in het geval van een kroongetuigendeal kan leiden tot een betere waarborging van de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing.

Inclusiecast

class=

Mannelijke taal is niet neutraal met André Verburg

In gesprek met André Verburg, staatsraad (rechter) bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een van de acht juristen achter de actie ‘Mannelijke Taal is niet neutraal’ zet André zich in voor begrijpelijke en inclusieve taal in de rechtspraktijk. Ze hebben het onder andere over non-binaire eenmanszaken, fouten durven en mogen maken en natuurlijk de actie mannelijke taal is niet neutraal. 

Lees ook het artikel Geslachtongeacht en genderbender in de rechtspraktijk van André Verburg in het Ars Aequi.

Atlas

class=

Het recht van het dier

Momenteel is een dier in het recht hetzelfde als bijvoorbeeld een tafel, wc-rol of autoradio. Een dier is een ‘ding’ zonder rechten. Moeten we dieren rechten geven? En hoe zou dat dan gaan?
In deze aflevering van de Atlas podcast van NPO Radio 1 wordt met verschillende wetenschappers gesproken voor een historisch, juridisch en filosofisch perspectief op het dierenrecht en te bekijken wat de impact ervan op ons zou zijn. Er wordt o.a. gesproken met docent rechtsfilosofie en dierenrecht Janneke Vink.

Lees ook de amuse van Valérie Tweehuysen in Ars Aequi: Poten om op te staan waarin zij de (on)mogelijkheden onderzoekt om dieren rechtssubjectiviteit toe te kennen.

Cyberhelden

class=

Inge Bryan

Inbrekers uit auto’s trekken, de AIVD ongezien op het internet krijgen, en zorgen dat de politie de hackbevoegdheid krijgt. Allemaal gedaan door de eerste gast in de podcast serie CyberHelden: Inge Bryan, managing director van Fox-IT.

Lees ook het artikel van Anne van Uden & Claire van den Eeden in het Ars Aequi aprilnummer: De hackbevoegdheid in de praktijk

Sinds 1 maart 2019 beschikt de Nationale politie over een hackbevoegdheid. Dat betekent dat een specialistisch team – onder speciale voorwaarden – apparaten van verdachten, zoals telefoons en servers, heimelijk en op afstand mag binnendringen en gegevens mag verzamelen. In dit artikel gaan zij in op het wettelijk kader van de hackbevoegdheid, de uitvoering en knelpunten die zich voordoen in de opsporingspraktijk.

Spraakmakers

class=

Nederland Narcostaat 2.0

In Spraakmakers, de dagelijkse radiotalkshow op NPO Radio 1, ontvangt Ghislaine Plag bevlogen gasten die je nét even anders naar het nieuws laten kijken.

In deze aflevering spreekt zij met Sven Brinkhoff over Nederland narcostaat 2.0. Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is.

Lees ook het artikel Nederland Narcostaat 2.0 van Sven Brinkhoff in Ars Aequi. Waarin geconcludeerd wordt dat Nederland als Narcostaat 2.0 kan worden aangemerkt. Een land waar op het eerste oog de grootschalige productie en distributie van narcotica weinig zichtbaar en voelbaar is, maar waar paradoxaal genoeg bij nadere bestudering toch blijkt dat aan alle componenten van de definitie van een narcostaat wordt voldaan.

Over denken

class=

De strijd tegen macht Big Tech

Internetreuzen als Google, Apple en Facebook hebben enorm veel macht. En daar maakt Reijer Passchier, docent Staatsrecht en Rechtstheorie OU, zich grote zorgen over. Omdat wij hun apps gebruiken, krijgen zij onze data: een goudmijn. En hoe meer apps wij gebruiken, hoe machtiger zij worden. Maar niet alleen wij lopen aan de leiband van Big Tech, ook overheden. Geen app van de overheid kan zonder de App Store van Apple. Veel overheidswebsites draaien op software van Microsoft. Zo bepaalt niet de overheid of onze privacy gewaarborgd is. Dat doen internetbedrijven.

Hoe beperken we de groeiende macht van tech-reuzen?

Lees ook Reijer Passchiers gelauwerde artikel in Ars Aequi: Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica

Vet Simpel Podcast

class=

Juridische taal & begrijpelijkheid: gaat dat samen?

Juridische taal en begrijpelijke taal: dat lijkt een dikke vette tegenstelling. Want van teksten over wetten en regels snappen mensen vaak geen drol. Hoe kunnen we dit veranderen?

Silke Polhuijs praat er over met André Verburg, staatsraad bij de Raad van State en aanjager van begrijpelijke juridische taal.

Lees ook het artikel van André Verburg in Ars Aequi De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken. Rechters en juridisch medewerkers werken aan begrijpelijkheid van uitspraken, maar toch valt er nog veel werk te verrichten. Dat is ook nodig, want modern gezag hangt sterk af van begrijpelijkheid. Daarom deze bespreking van de drie belangrijkste problemen en praktische oplossingen daarvoor.

Juridische podcasts

Gesprekken met professionals over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Hoogleraren Jeroen Rheinfeld en Bernard Schols wisselen op bourgondisch-filosofische wijze van gedachten over het recht en het leven.

Podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen ze een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

De Nationale Ombudsman in gesprek over het belang van klagen, maatwerk en de brugfunctie naar de doelgroep die hulp nodig heeft.

Een podcast over grondrechten. Ingrid Leijten (Universiteit Leiden) gaat samen met experts uit de wetenschap en praktijk op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

In elke aflevering krijgt een PhD-onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam de kans om zijn of haar onderzoek uit te leggen.

Inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Het Openbaar Ministerie publiceert maandelijks een nieuwe podcast.

  Podcasts van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit.

  Onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk.

  Colleges van Eric van de Luytgaarden, lector en hoogleraar preventive law zijn bewerkt tot podcasts.

  De Arbeidsrechtpodcast. Elke twee weken. Altijd actueel en praktisch.

  Alles over innovatie binnen het recht. Dat is ook wel nodig, want de juridische wereld is een tikkeltje conservatief.

  Meesterlijke gesprekken met bevlogen, vrije en onafhankelijke juristen over wat ze doen.

  De podcast over kinderrechten van Defence for Children.

  Begrijpelijk schrijven voor een breed publiek.

  Meer Juridische podcasts

  In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu.

  Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit? Experts van overheden, bedrijven en kennisinstellingen geven antwoord op urgente vraagstukken.

  Podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER).

  Podcast over Amerikaanse politiek, het Amerikaanse recht en de Amerikaanse maatschappij in het algemeen.

  In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  In deze “Ucast” geeft prof. Ivo Giesen een toelichting op zijn onderzoek: de Civilologie en het zojuist verschenen boek in de Ucall reeks: ‘Assumpties annoteren’. Een vraag die aan het boek ontleend kan worden, is hoe rechters op een juiste manier met assumpties over de werkelijkheid om zouden kunnen gaan.

  In deze podcast worden periodiek actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht besproken.

  De podcast probeert onderzoek toegankelijk te maken voor de aanbestedingswereld.

  Nick Schoemaker (docent HvA) interviewt zijn gasten over de schoonheid van wetten en regels en wat ervan terecht komt in de praktijk van alledag.

  In deze podcasts wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken.

  De Rechtspraak publiceert meerdere podcasts over de rechtspraak.

  Studenten bevragen wetenschappers over een onderwerp uit de juridische actualiteit.

  Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.

  Jong Publiek wil de publieke sector naar een hoger plan brengen door er werken zinvol, interessant en gewild te maken voor jonge mensen.

  Science Quest

  class=

  Excuses

  Nationale excuses. Waarom is er een toename? Zijn het er niet teveel? En wanneer zijn excuses effectief?

  Nationale excuses staan volop in het nieuws. De regering maakte dit jaar excuses over de slavernij, Sebrenica en oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. Maar ook bedrijven en lagere overheden zeggen sorry.

  In deze podcast vertellen Juliette Schaafsma, specialist op het gebied van politieke excuses wereldwijd en Lianne Wijntjes, expert van excuses in de rechtspraak, waaraan goede excuses moeten voldoen. Economisch psycholoog Marcel Zeelenberg legt uit hoe spijt en schuld bijdragen aan excuses.

  Ars Aequi luistert Lonneke Stevens

  class=Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Als rechter heb je de zware taak om te oordelen over situaties waar je zelf niet bij bent geweest. Hoe kom je dan tot je oordeel?

  Nooit meer hetzelfde

  In ‘Nooit meer hetzelfde’ nemen topadvocaten je mee in de zaak die hun kijk op het leven of het vakgebied heeft veranderd. 

  Zahra Boufadiss  Rellen op een kermis in Santpoort leidden uiteindelijk tot een leerzame zaak voor strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss, ze vertelt over hoe haar kijk op haar werk veranderde.

  Christiaan Alberdingk Thijm  advocaat bij Bureau Brandeis en gespecialiseerd in internetrecht, neemt je mee in een zaak die niet alleen Nederland, maar ook Amerika op zijn grondvesten deed schudden. “De jongens van Kazaa. Daar hield je ruim 1,5 meter afstand van.”

  Ivonne Leenhouwers, Nederlands belangrijkste specialist in zedenzaken, zij werkte mee aan het bekende boek Valse zeden van Chris Veraart over valse aangiften in zedenzaken. Zij vertelt over een zaak waarin een vader ervan beschuldigd wordt 3 van zijn 4 kinderen te hebben misbruikt.

  Wil Eikelboom, asiel- en mensenrechten advocaat bij Prakken d’Oliveira en onder andere bekend van de zaak Jaloud v. the Netherlands. Hij vertelt over een zaak die exemplarisch is voor het proces dat hij heeft doorgemaakt.

  Gerald Roethof, strafrechtadvocaat, bekend van onder andere de zaak Nicky Verstappen en Mitch Henriquez trapt de serie af.

  Podcasts van advocatenkantoren

  In deze AKD podcast word je bijgepraat over de impact van het coronavirus op de volgende gebieden: arbeidsrecht, mededingingsrecht, staatssteun en noodverordeningen.

  Dentons geeft je een kijkje in de keuken van de advocatuur.

  Op dit podcast kanaal bespreekt AKD verschillende Recruitment hot topics. Werknemers wellbeing, stagelopen in corona, werven op afstand, tips voor solliciteren en nog veel meer.

  Berntsen Mulder praat je bij over alles wat met letselschade en smartengeld te maken heeft.

  Tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do’s en don’ts en praktijkverhalen over dé juridische thema’s van dit moment.

  Van den Brekel neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in de zoektocht naar hoe nou het zit met de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) en De Nieuwe Ambtenaar.

  Liesbeth Poortman-de Boer maakt een podcast over spraakmakende zaken in het letselschade- en jeugdrecht

  In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten.

  In deze podcast bieden juridisch specialisten van BDO Legal nieuwe perspectieven op het arbeids- en ondernemingsrecht.

  Podcasts van advocatenkantoren

  Advocaten en notarissen van Stibbe bespreken opvallende rechterlijke uitspraken, actuele onderwerpen vanuit verschillende juridische invalshoeken of veelvoorkomende vragen die in de praktijk aan hen worden gesteld.

  Podcastserie over actuele en relevante arbeidsrechtelijke vragen: BijKennis – de BarentsKrans Updates Arbeidsrecht.

  In this series of podcasts, A&O lawyers share their perspectives on today’s most significant legal, regulatory and commercial issues.

  Linklaters’ trainee-led podcast that brings you the hottest topics in the legal technology and innovation space.

  In deze podcasts behandelen CMS experts diverse, juridische actualiteiten. Zowel nationaal als internationaal.

  Wie werkt er bij Houthoff? Wat voor een soort zaken worden er behandeld? Waar krijgen Houthoffers energie van? Advocaten, kandidaat-notarissen en belastingadviseurs vertellen meer over indrukwekkende zaken uit het verleden en geven antwoord op deze vragen.

  In deze podcasts gaan onze specialisten in op actuele juridische thema’s. We bespreken wetswijzigingen, rechtspraak en geven antwoorden op prangende vragen uit de praktijk

  Juridische zaken vertaalt naar heldere oplossingen. In elke aflevering worden complexe thema’s pragmatisch bekeken.

  Nederlandse true crime podcasts

  Alle ins en outs over de meest spraakmakende rechtszaken. Door rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn.

  Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. In deze podcast geven advocaten voor het eerst een unieke inkijk in geruchtmakende strafprocessen.

  In Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  Op 31 maart 2017 treft een vrachtwagenchauffeur in het Stieltjeskanaal, tussen Coevorden en Zandpol, een zwarte Mercedes in het water bungelen. In de kofferbak ligt een lijk. Het blijkt de 31-jarige Ralf Meinema te zijn. Wat is er gebeurd in deze nog altijd onopgeloste zaak?

  Podcast over de onopgeloste moord op Els Slurink, de 33-jarige psycholoog die in 1997 in haar huis in Groningen werd vermoord. Is er jaloezie in het spel? Of weet Els te veel?

  Waarom is er 20 jaar later nog steeds twijfel over deze zaak? Is Ernest Louwes wel terecht veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg?

  Podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een hetze. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek.

  Podcast over Nederlands grootste criminelen en de georganiseerde misdaad. De misdaadcarrières, de rechtszaken, de verdachten, de kroongetuigen, de advocaten, Peter R. de Vries, Fred Teeven, Willem Holleeder, Riduan T., Nabil B. het komt allemaal aan bod.