Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State
Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State

Vroeg!

Het hoger beroep in zaak Shell uitgelegd

Kun je bedrijven verantwoordelijk maken voor de uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van hún producten? En is het aan de rechter om dat te doen? Gisteren begon het hoger beroep de klimaatzaak rond Shell. Vandaag gaat de zaak verder, wat is de impact van deze zaak? In deze podcast praat Stephan met Tim Bleeker, klimaatjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

 

 

Talking Human Rights

Talking Human Rights & the Self-Determination of Indigenous Peoples

In this episode, Medes Malaihollo shares his expertise on the rights of Indigenous communities. Leens and Medes talk about what makes a community Indigenous, how the narrative of international law historically excluded Indigenous Peoples, and why improving their right to self-determination is the way forward.

 

 

De Staat van het strafrecht

Aflevering 15: 30 Jaar na de IRT-affaire: terug bij af? Deel 3 Mr.Big

Deel 3 in het drieluik over ’30 jaar na de IRT-affaire’. Jacco Janssen en Margje van Weerden vertellen je wie Mr.Big is. Tipje van de sluier; het is een soort Truman-show in het strafrecht. Wat zou de commissie van Traa daarvan hebben gevonden? Verder bespreken ze actualiteiten (ook weer over kroongetuigen) en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar.

Lees ook het artikel Van Mr. Big tot vergismoord van Vita Samsom.

Zo hadden we het niet bedoeld

Een sleutelfiguur in de toeslagenaffaire: Eva González Pérez

Dit is hoofdstuk 8 uit de serie Zo hadden we het niet bedoeld, de tragedie achter de toeslagenaffaire van Jesse Frederik.
Terwijl allerlei nieuwe zaken worden geopend, komen een advocaat, een journalist en een Tweede Kamerlid in het geweer. Waarom krijgen al die ouders geen toeslag meer? Waarom geeft de staatssecretaris geen openheid van zaken? Heeft de Belastingdienst de wet overtreden?

Lees ook het artikel van Sanne van Oers in het maartnummer: De sociale advocatuur is onmisbaar 

 

 

 

Bestuursrechtelijke bespiegelingen

Karianne Albers en Sander Kole in gesprek over de versterking van de waarborgfunctie van de Awb en het bijzonder bestuursrecht – waar zitten nu echt de problemen?

De wet versterking waarborgfunctie Awb moet de rechtspositie van de burger sterker maken. Het is echter de vraag of de aanpassingen van de Awb dat daadwerkelijk gaan realiseren. Biedt de Awb de meeste waarborgen niet nu al? Ligt het probleem niet vooral bij een bestuursrechter die de waarborgen te zuinig uitlegt? Zitten de echte problemen wat betreft het onvoldoende waarborgen van de rechtspositie van de burger en de dienende functie van de overheid niet vooral in het bijzonder bestuursrecht. Kortom, hebben we hier niet te maken met ‘symboolwetgeving’?

De stand van het onderzoek naar de Rechtspraak

Aflevering 7: Hermeneutiek bij civielrechtelijke rechtsvinding en oordeelsvorming

Lyana Francot voert een vraaggesprek met Sjoerd Bakker over de rol van de hermeneutiek bij civielrechtelijke rechtsvinding en oordeelsvorming. Sjoerd is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden).

In deze podcastserie ‘de stand van het onderzoek’ verwelkomen Harry Koster en Lyana Francot wetenschappers en onderzoekers. Harry en Lyana spreken met hen over de laatste stand van zaken in hun onderzoek naar de Rechtspraak in Nederland. In de gesprekken en presentaties worden fundamentele vragen en dilemma’s niet geschuwd, maar is er ook aandacht voor praktische oplossingen.

Studio Freek & Lucienne

Massa is kassa

Vaak doet een scheiding van ongetrouwde koppels de kassa niet rinkelen. Er is dan namelijk bijvoorbeeld geen alimentatie. En als je in het huis van je partner inwoont, dan heb je geen dak meer boven je hoofd na de scheiding. In deze aflevering stellen Freek en Lucienne ongetrouwde koppels centraal. En bespreken natuurlijk ook de ‘Massa-is-kassa-scheiding’.

Lees ook de columns van Lucienne van der Geld 

 

 

 

 

 

Taaie Kost

Modernisering Concurrentiebeding

Ditmaal staat op het menu het conceptwetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, dat op 4 maart jl. ter internetconsultatie is aangeboden. Samen met Conny Staudt, partner bij AKD, bespreken Myrthe en Jorn de nieuwe conceptregeling voor de regulering van het concurrentiebeding. Ook besteden zij aandacht aan de praktische uitvoerbaarheid en de vraag of met dit conceptwetsvoorstel de beoogde doelen gerealiseerd zullen worden.

 

Juridisch Geneuzel

class=

#30 – De loonkloof: interview met Sophie van Gool

De cijfers over de loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft zorgwekkend. In deze aflevering gaan wij over die kloof in gesprek met econoom en salaristijger Sophie van Gool, auteur van het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Wij bespreken de oorzaken en mogelijke oplossingen van de loonkloof, maar ook minder voor de hand liggende onderwerpen komen aan bod, zoals de Zuidas, een nobelprijswinnaar, opvallende quotes uit de media, een Europese richtlijn en verplicht ouderschapsverlof. Tot slot kon Sophie het niet laten om ons, twee witte mannen, eens goed voor het blok te zetten.

Licht op Legal

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: wat moet u als organisatie weten? 

Dit is aflevering 104 van Licht op Legal. In deze aflevering van Licht op Legal bespreekt Anne Haverkort het juridisch kader van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bespreekt zij de belangrijkste aandachtspunten bij het omgaan van een melding van grensoverschrijdend gedrag en gaat zij in op een recente uitspraak van het Hof Den Bosch. Anne sluit de podcast af met praktische tips.

De Leidse Noot

class=

De onrechtmatige daad als risicoaansprakelijkheid

Jan van Staalduinen en Niels Demper spreken over een op 12 januari jl. gewezen arrest over bouwschade in Eindhoven (ECLI:NL:HR:2024:17). Bij het plaatsen van een afzinkkelder ontstond schade aan een naastgelegen wijnhandel. Hoewel de bouwwerkzaamheden op een zorgvuldige wijze zijn uitgevoerd, ziet de Hoge Raad ruimte voor aansprakelijkheid van het bouwbedrijf.

 

SSR Meestervertellers

class=

Bart van der Sloot – De impact van AI op de rechtspraak

In deze aflevering van SSR Meestervertellers luidt associate professor Bart van der Sloot ondubbelzinnig de noodklok. De impact van artificial intelligence op de rechtspraak gaat enorm zijn. “Ga nu aan de slag met alle rapporten die er al liggen!” is zijn advies.

Van der Sloot nodigt iedereen uit zijn gratis toegankelijk boek Regulating the Synthetic Society te lezen en er met collega’s of met hem zelf over in gesprek te gaan.

Meesterlijke gesprekken

Van fiscalist naar General Counsel | In gesprek met Albert Hollander

Van fiscalist naar General Counsel, een ongebruikelijke overgang? Onze gast van vandaag kan hier alles over vertellen, want Albert Hollander begon ooit als fiscalist bij PwC, maar is tegenwoordig General Counsel van Bedrocan.

Bedrocan is een producent van medicinale cannabis, wat zij maken in opdracht van het Ministerie van VWS. Best een bijzondere organisatie met daarnaast ook een maatschappelijk doeleinde. Voor Albert is het niet de eerste keer dat hij bij een bedrijf met een maatschappelijke impact werkt, hij was namelijk ook jarenlang General Counsel van Triodos Bank.

Napleiten

#92 De diamantroof op Schiphol

In een gestolen KLM-busje rijdt een groep mannen met automatische wapens in februari 2005 op Schiphol op een vrachttoestel van Tulip Air af. Daar aangekomen dwingen ze de medewerkers een lading juwelen en diamanten met een waarde van ruim 72 miljoen dollar af te staan. Met een volgeladen bus rijden de dieven met gierende banden het platform weer af.

De zaak is bekend komen te staan als de ‘diamantroof Schiphol’ en is de grootste roofoverval uit de Nederlandse geschiedenis. Rechter Ria Francke leidde de strafzaak en vertelt erover in deze aflevering van Napleiten.

Van campus naar praktijk: juridische vaardigheden in de spotlight

Het schrijven van een wetenschappelijk artikel

In deze derde aflevering luister je naar een inspirerend interview met Dennis Schwartz. Dennis is werkzaam in de advocatuur en auteur op het gebied van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en sportrecht. In het interview vertelt hij over zijn studietijd en carrière, en geeft hij waardevolle adviezen over het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Na het luisteren van deze aflevering snap je wat het belang is van wetenschappelijk onderzoek en weet je hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

 

Instituut voor Bouwrecht

#48 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (februari 2024)

In deze aflevering van de IBR podcast bespreken Fleur Onrust (SIX advocaten) en Daan Korsse (SoppeGundelach advocaten) de meest opvallende uitspraken op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsbescherming, handhaving en stikstof. Speciale gast deze aflevering is Jacco Karens (AT Osborne) die spreekt over zijn proefschrift ‘Verduurzamingsverplichtingen in het omgevingsplan. Juridische begrenzing van gemeentelijke sturing op de energietransitie in de gebouwde omgeving’.

 

 

Vet Simpel Podcast

class=

Juridische taal & begrijpelijkheid: gaat dat samen?

Juridische taal en begrijpelijke taal: dat lijkt een dikke vette tegenstelling. Want van teksten over wetten en regels snappen mensen vaak geen drol. Hoe kunnen we dit veranderen?

Silke Polhuijs praat er over met André Verburg, staatsraad bij de Raad van State en aanjager van begrijpelijke juridische taal.

Lees ook het artikel van André Verburg in Ars Aequi De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken.

 

Over denken

class=

De strijd tegen macht Big Tech

Internetreuzen als Google, Apple en Facebook hebben enorm veel macht. En daar maakt Reijer Passchier, docent Staatsrecht en Rechtstheorie OU, zich grote zorgen over. Omdat wij hun apps gebruiken, krijgen zij onze data: een goudmijn. En hoe meer apps wij gebruiken, hoe machtiger zij worden. Maar niet alleen wij lopen aan de leiband van Big Tech, ook overheden. Geen app van de overheid kan zonder de App Store van Apple. Veel overheidswebsites draaien op software van Microsoft. Zo bepaalt niet de overheid of onze privacy gewaarborgd is. Dat doen internetbedrijven.

Hoe beperken we de groeiende macht van tech-reuzen?

Lees ook Reijer Passchiers gelauwerde artikel in Ars Aequi: Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica

Juridische podcasts

Gesprekken met professionals over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Hoogleraren Jeroen Rheinfeld en Bernard Schols wisselen op bourgondisch-filosofische wijze van gedachten over het recht en het leven.

Podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen ze een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

De Nationale Ombudsman in gesprek over het belang van klagen, maatwerk en de brugfunctie naar de doelgroep die hulp nodig heeft.

Een podcast over grondrechten. Ingrid Leijten (Universiteit Leiden) gaat samen met experts uit de wetenschap en praktijk op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

In elke aflevering krijgt een PhD-onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam de kans om zijn of haar onderzoek uit te leggen.

Inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Het Openbaar Ministerie publiceert maandelijks een nieuwe podcast.

  Podcasts van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit.

  Onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk.

  Colleges van Eric van de Luytgaarden, lector en hoogleraar preventive law zijn bewerkt tot podcasts.

  De Arbeidsrechtpodcast. Elke twee weken. Altijd actueel en praktisch.

  Alles over innovatie binnen het recht. Dat is ook wel nodig, want de juridische wereld is een tikkeltje conservatief.

  Meesterlijke gesprekken met bevlogen, vrije en onafhankelijke juristen over wat ze doen.

  De podcast over kinderrechten van Defence for Children.

  Begrijpelijk schrijven voor een breed publiek.

   

   

   

   

   

  Meer Juridische podcasts

  In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu.

  Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit? Experts van overheden, bedrijven en kennisinstellingen geven antwoord op urgente vraagstukken.

  Podcastserie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER).

  Podcast over Amerikaanse politiek, het Amerikaanse recht en de Amerikaanse maatschappij in het algemeen.

  In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  In deze “Ucast” geeft prof. Ivo Giesen een toelichting op zijn onderzoek: de Civilologie en het zojuist verschenen boek in de Ucall reeks: ‘Assumpties annoteren’. Een vraag die aan het boek ontleend kan worden, is hoe rechters op een juiste manier met assumpties over de werkelijkheid om zouden kunnen gaan.

  In deze podcast worden periodiek actualiteiten en jurisprudentie op het gebied van het bouwrecht besproken.

  De podcast probeert onderzoek toegankelijk te maken voor de aanbestedingswereld.

  Nick Schoemaker (docent HvA) interviewt zijn gasten over de schoonheid van wetten en regels en wat ervan terecht komt in de praktijk van alledag.

  In deze podcasts wordt aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen belicht hoe wetten tot stand komen en werken.

  De Rechtspraak publiceert meerdere podcasts over de rechtspraak.

  Studenten bevragen wetenschappers over een onderwerp uit de juridische actualiteit.

  Update over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten. Alles over overheidsdata, openbaarheid en geheimhouding.

  Jong Publiek wil de publieke sector naar een hoger plan brengen door er werken zinvol, interessant en gewild te maken voor jonge mensen.

   

   

   

   

   

  Science Quest

  class=

  Excuses

  Nationale excuses. Waarom is er een toename? Zijn het er niet teveel? En wanneer zijn excuses effectief?

  Nationale excuses staan volop in het nieuws. De regering maakte dit jaar excuses over de slavernij, Sebrenica en oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. Maar ook bedrijven en lagere overheden zeggen sorry.

  In deze podcast vertellen Juliette Schaafsma, specialist op het gebied van politieke excuses wereldwijd en Lianne Wijntjes, expert van excuses in de rechtspraak, waaraan goede excuses moeten voldoen. Economisch psycholoog Marcel Zeelenberg legt uit hoe spijt en schuld bijdragen aan excuses.

  Ars Aequi luistert Lonneke Stevens

  class=Hoe bepaalt de rechter wat de waarheid is?

  Als rechter heb je de zware taak om te oordelen over situaties waar je zelf niet bij bent geweest. Hoe kom je dan tot je oordeel?

  Nooit meer hetzelfde

  In ‘Nooit meer hetzelfde’ nemen topadvocaten je mee in de zaak die hun kijk op het leven of het vakgebied heeft veranderd. 

  Zahra Boufadiss  Rellen op een kermis in Santpoort leidden uiteindelijk tot een leerzame zaak voor strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss, ze vertelt over hoe haar kijk op haar werk veranderde.

  Christiaan Alberdingk Thijm  advocaat bij Bureau Brandeis en gespecialiseerd in internetrecht, neemt je mee in een zaak die niet alleen Nederland, maar ook Amerika op zijn grondvesten deed schudden. “De jongens van Kazaa. Daar hield je ruim 1,5 meter afstand van.”

  Ivonne Leenhouwers, Nederlands belangrijkste specialist in zedenzaken, zij werkte mee aan het bekende boek Valse zeden van Chris Veraart over valse aangiften in zedenzaken. Zij vertelt over een zaak waarin een vader ervan beschuldigd wordt 3 van zijn 4 kinderen te hebben misbruikt.

  Wil Eikelboom, asiel- en mensenrechten advocaat bij Prakken d’Oliveira en onder andere bekend van de zaak Jaloud v. the Netherlands. Hij vertelt over een zaak die exemplarisch is voor het proces dat hij heeft doorgemaakt.

  Gerald Roethof, strafrechtadvocaat, bekend van onder andere de zaak Nicky Verstappen en Mitch Henriquez trapt de serie af.

  Podcasts van advocatenkantoren

  In deze AKD podcast word je bijgepraat over de impact van het coronavirus op de volgende gebieden: arbeidsrecht, mededingingsrecht, staatssteun en noodverordeningen.

  Dentons geeft je een kijkje in de keuken van de advocatuur.

  Op dit podcast kanaal bespreekt AKD verschillende Recruitment hot topics. Werknemers wellbeing, stagelopen in corona, werven op afstand, tips voor solliciteren en nog veel meer.

  Berntsen Mulder praat je bij over alles wat met letselschade en smartengeld te maken heeft.

  Tweewekelijkse podcast van Van Benthem & Keulen met updates, do’s en don’ts en praktijkverhalen over dé juridische thema’s van dit moment.

  Van den Brekel neemt je in 6 podcast-afleveringen mee in de zoektocht naar hoe nou het zit met de Wnra (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) en De Nieuwe Ambtenaar.

  Liesbeth Poortman-de Boer maakt een podcast over spraakmakende zaken in het letselschade- en jeugdrecht

  In deze podcast bespreken de specialisten van KienhuisHoving in wisselende samenstelling juridische actualiteiten.

  In deze podcast bieden juridisch specialisten van BDO Legal nieuwe perspectieven op het arbeids- en ondernemingsrecht.

  Podcasts van advocatenkantoren

  Advocaten en notarissen van Stibbe bespreken opvallende rechterlijke uitspraken, actuele onderwerpen vanuit verschillende juridische invalshoeken of veelvoorkomende vragen die in de praktijk aan hen worden gesteld.

  Podcastserie over actuele en relevante arbeidsrechtelijke vragen: BijKennis – de BarentsKrans Updates Arbeidsrecht.

  In this series of podcasts, A&O lawyers share their perspectives on today’s most significant legal, regulatory and commercial issues.

  Linklaters’ trainee-led podcast that brings you the hottest topics in the legal technology and innovation space.

  In deze podcasts behandelen CMS experts diverse, juridische actualiteiten. Zowel nationaal als internationaal.

  Wie werkt er bij Houthoff? Wat voor een soort zaken worden er behandeld? Waar krijgen Houthoffers energie van? Advocaten, kandidaat-notarissen en belastingadviseurs vertellen meer over indrukwekkende zaken uit het verleden en geven antwoord op deze vragen.

  In deze podcasts gaan onze specialisten in op actuele juridische thema’s. We bespreken wetswijzigingen, rechtspraak en geven antwoorden op prangende vragen uit de praktijk

  Juridische zaken vertaalt naar heldere oplossingen. In elke aflevering worden complexe thema’s pragmatisch bekeken.

  Nederlandse true crime podcasts

  Alle ins en outs over de meest spraakmakende rechtszaken. Door rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn.

  Misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. In deze podcast geven advocaten voor het eerst een unieke inkijk in geruchtmakende strafprocessen.

  In Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

  Op 31 maart 2017 treft een vrachtwagenchauffeur in het Stieltjeskanaal, tussen Coevorden en Zandpol, een zwarte Mercedes in het water bungelen. In de kofferbak ligt een lijk. Het blijkt de 31-jarige Ralf Meinema te zijn. Wat is er gebeurd in deze nog altijd onopgeloste zaak?

  Podcast over de onopgeloste moord op Els Slurink, de 33-jarige psycholoog die in 1997 in haar huis in Groningen werd vermoord. Is er jaloezie in het spel? Of weet Els te veel?

  Waarom is er 20 jaar later nog steeds twijfel over deze zaak? Is Ernest Louwes wel terecht veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg?

  Podcastserie over hoe de Deventer moordzaak ontaardt in een mediazaak. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een hetze. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek.

  Podcast over Nederlands grootste criminelen en de georganiseerde misdaad. De misdaadcarrières, de rechtszaken, de verdachten, de kroongetuigen, de advocaten, Peter R. de Vries, Fred Teeven, Willem Holleeder, Riduan T., Nabil B. het komt allemaal aan bod.

  In deze zesdelige podcastserie duiken journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin (makers van o.a. De Showbizzmoord en Mathilde’s Mysterie) in de geruchtmakende Butlermoord, de rechtszaak met de meeste herzieningsverzoeken van ons land.

  Elf studenten ontrafelen een rammelende moordzaak uit 2012. Zit Antonio terecht vast?

  Crime de la Crime is de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Samen met AD-journalist Charlene Heezen bespreken zij wekelijks spraakmakende zaken en juridische thema’s voorzien van hun expertise, ongezouten mening en een goed gevoel voor humor.