‘Maak dat kansspelaanbieders in Nederland aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de onderzoeks- en zorgplicht niet naar behoren wordt uitgevoerd.’ Zo luidt het achtste advies van de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) in zijn rapport Gokken met Gezondheid (Schellekens 2023, p. 17). Aanleiding voor dit rapport zijn de zorgen over de groei van de online gokmarkt in Nederland. […]
De digitaliseringstrein raast op hoge snelheid door het landschap. De trein lijkt zonder machinist en noodrem te rijden, dwars door het dagelijkse leven heen. Het tracé loopt ook door de wetenschap en alle sectoren en branches heen en ja, ook door de juristerij. Er zijn verschillende opstapstations, maar eenmaal aan boord van de trein, is […]

Flodder

In de serie Flodder (1993-1999, nu te bekijken via Videoland) slaagt de gemeente Zonnedael er maar niet in om de door de asociale familie Flodder bewoonde villa aan te kopen. Dat komt doordat Johnnie e.a. steeds allerlei trucs bedenken waar gemeenteambtenaar Sjakie vervolgens met open ogen intrapt. In mijn praktijk zie ik dat grondeigenaren en projectontwikkelaars […]
Boekbespreking. ‘Maar dit is nog het domste: te denken dat alles wat in gewoonten en wetten is neergelegd rechtvaardig is.’ (p. 51) Sommige werken worden wel ouder, maar verouderen nooit. Cicero’s De legibus is zo’n boek. Het mag dan ruim twee millennia geleden geschreven zijn, het is nog altijd lezenswaardig én relevant. Bovendien is het […]
‘Ieder draagt zijn eigen schade’ is een centraal beginsel in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Soms wordt dit beginsel met zoveel woorden ingeroepen in de motivering van een rechterlijke uitspraak. Dat gebeurde een tijdje geleden in de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over een oorkus.1 Iemand vorderde een schadevergoeding van zijn geliefde, die hem een te […]
Het is bijna 10 jaar geleden dat vanuit de Verenigde Staten het idee van de T-shaped lawyer kwam overwaaien (M. Maathuis, ‘Lessen uit Amerika’, Advocatenblad, maart 2014, p. 38; zie ook M. Laemers, AA20140961). Dit is een jurist die eerst en vooral een sterke juridisch-theoretische basis heeft (de staander in de T) en tevens academische vaardigheden en […]
Fiscale vluchtlanden en belastingparadijzen zijn een bekend fenomeen. Maar zouden er ook paradijzen in juridische zin bestaan? Ik bedoel: je emigreert naar een ander land waar niet de belasting, maar juist het recht je meer aanstaat. Sinds ik de procedure in de nalatenschap van Hans Breukhoven volg, laat die gedachte mij niet los. Onlangs deed […]

Monopoly

Recent is er een nieuwe versie van het bordspel Monopoly Classic op de markt gekomen. Ik heb deze meteen gekocht en wel voor het spelreglement. De spelregels van Monopoly lijken de laatste tijd namelijk een belangrijke rechtsbron te zijn geworden voor de rechter en de wetgever. Neem de regel dat een speler eerst alle straten […]
Boekbespreking. Wat maakt een oratie waard om gelezen te worden, ook nog (lang) nadat deze is uitgesproken? Het zijn doorgaans ingewikkelde werken om als lezer inhoudelijk te duiden. Enerzijds is de lezer zich ervan bewust dat een oratie niet kan ingaan op alle nuances van het academische debat waaraan het werk probeert bij te dragen, anderzijds […]
Waar vinden we, los van het internationale en Europese recht, de hoogste geschreven geldende normen van onze rechtsorde? Velen zullen – net als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – ‘de Grondwet’ als antwoord geven (Ministerie BZK, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2023 (rapport), p. 5). We kennen echter nog een regeling die hoger […]