Iedereen heeft het weleens voorbij zien komen: een meerdaagse masterclass naar Madrid, Milaan of zelfs naar verre oorden als New York of Dubai. Met een gratis retourtje naar een bijzondere bestemming proberen grote advocatenkantoren getalenteerde juridische studenten te lokken. Deze reizen gaan vaak gepaard met sightseeing, diners en late nachten. Welke student wil dat nou […]
Wat te doen? De huurmoordenaar is betaald om haar ex te vermoorden, maar hij voert de opdracht niet uit. De vrouw in kwestie vordert de 11.000 euro terug, die zij de huurmoordenaar betaalde. Zij doet in rechte zelf een beroep op de onzedelijkheid van de ‘moordovereenkomst’. De kantonrechter overweegt dat de vrouw in beginsel recht […]
Op 3 september 1967 koos de Zweedse regering ervoor om een nieuwe wet in werking te laten treden op basis waarvan al het verkeer ineens rechts moest gaan rijden, ondanks dat de Zweden daar nog onvoldoende op waren voorbereid. Die te snelle inwerkingtreding zorgde voor massale files en botsingen. Binnenkort zal in ons land misschien hetzelfde […]
Bovenstaande quote vat het standpunt van de Engelse rechtspositivist John Austin (1790-1859) goed samen. Zoals veel posities in de rechtsfilosofie, was deze opvatting een reactie op andere rechtsfilosofische posities. Kort samengevat vond Austin dat de rechtswetenschap zich ten onrechte richtte op allerlei normatieve vragen over ‘wenselijk’ recht. In plaats daarvan zou men zich moeten richten […]
Sinds jaar en dag laat de (centrale) overheid zich bij het opstellen van wetgeving en het uitvoeren van beleid adviseren door externe deskundigen (zie – kritisch – Beenakker, AA20190972). Dergelijke deskundigenadviezen kennen verschillende verschijningsvormen. Denk bijvoorbeeld aan preadviezen van (juristen)verenigingen en aan internetconsultaties. Een deskundigenadvies kan echter ook een meer formele vorm aannemen, bijvoorbeeld wanneer […]
De weg van de liefde kan een bumpy road zijn. En aan het einde van die weg vind je misschien niet eens jouw ideale partner. Of je denkt er een gevonden te hebben, totdat er ineens een kink in de kabel komt. Als het gaat om zaken die het hart betreffen, zijn mensen op hun […]

Emoticons

Sommige juristen hebben moeite om hun processtukken binnen de door de rechterlijke macht voorgeschreven maximale lengte te houden, te weten 25 pagina’s bij de gerechtshoven en (sinds kort) 14.000 woorden bij Hoge Raad. Een oplossing zou kunnen zijn om voortaan lange juridische begrippen te vervangen door korte emoji’s. De bewuste emoticons kunnen we vervolgens ook […]
Mocht u ooit voor de strafrechter moeten verschijnen, dan heeft u geluk wanneer dit net na de lunch geschiedt. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de rechter een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating eerder inwilligt, wanneer hij net terugkeert van de lunch, dan wanneer hij al wat zaken achter de rug heeft. (S. Danziger e.a., ‘Extraneous factors […]
Samen sterven, op een zelfgekozen moment. Het recente overlijden van oud-premier Dries van Agt samen met zijn echtgenote Eugenie maakt veel indruk. Je ziet en leest in de media verhalen van nabestaanden van wie de ouders tegelijkertijd overleden zijn. Zij vertellen over de mooie maar ook verdrietige kant van duo-euthanasie, zoals het gezamenlijke gekozen sterven […]

Alfred J. Kwak

In een interview zei Herman van Veen ooit dat Alfred J. Kwak uit de gelijknamige kinderserie (1989-1991) een rolmodel is als het gaat om de strijd tegen onrecht. Deze eend reageerde in de serie inderdaad correct op discriminatie, armoede en walvisvaart, maar sloeg met zijn reactie op een onteigening in mijn ogen toch echt de plank […]