Banner Maverick
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht

Intellectuele Eigendom 2022

P. Springorum, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Deze wettenbundel is bestemd voor het onderwijs bevat de belangrijkste nationale en internationale regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

In deze Ars Aequi Wetseditie zal ook de Digital Services Act worden opgenomen. De bundel verschijnt 1 augustus 2022.

9789492766922 - 5-8-2022

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 2022

K.J.O. Jansen, H.N. Schelhaas

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1975 tot heden.

9789493199729 - 3-8-2022

Het beginsel van de minste pijn – 16e druk

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Post thumbnail

Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2022 tot uitgangspunt genomen.

9789493199736 - 3-8-2022

Internationaal Privaatrecht 2022

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele

Post thumbnail

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2022.

9789493199675 - 6-7-2022

Klimaat en recht

een juridische blik op een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

De klimaatproblematiek vanuit verschillende perspectieven: van het goederenrecht tot het ondernemingsrecht en van het burgerlijk procesrecht tot het strafrecht.

9789493199712 - 8-6-2022

Burgerlijk procesrecht 2022-2023

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2022.

9789493199552 - 29-4-2022

Strafrecht & Strafvordering 2022-2023

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2022.

9789493199637 - 4-4-2022

UCERF 16 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

J. Huijer, C.R. Mol, N.D. Spalter

Post thumbnail

Zestiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789493199620 - 31-3-2022

Ars Aequi Taalgids voor juristen – 2e druk

E. Tiggeler

Post thumbnail

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

9789493199651 - 24-3-2022

Jurisprudentie Strafrecht 2022

H.F.K. Harms

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op het straf- en het strafprocesrecht. Chronologisch geordend van 1916 tot 2022.

9789493199545 - 22-3-2022

Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk

K.J. Krzeminski

Post thumbnail

Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij een goed overzicht, een duidelijk stappenplan (met bijbehorende planning) en praktische stroomschema’s gegeven worden om dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

9789493199590 - 9-3-2022