Banner Hoffelijk Juridisch
Banner KNB
Banner Hof van Justitie EU
Banner CPO
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner KNB
Banner Hof van Justitie EU
Banner CPO

Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2021 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

Important decisions between 1950 and 2021 in the area of asylum and immigration law have been compiled, with annotations from experts at Dutch universities to serve as a tool for education at universities and colleges, as well as professional education for judges, legal practitioners, and government staff.

9789493199330 - 28-7-2021

Jurisprudentie Burgerlijk recht 1905-2021

V. Tweehuysen

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk recht, chronologisch geordend van 1905 tot en met 2021.

9789493199323 - 16-7-2021

Strafrecht & Strafvordering 2021-2022

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 juni 2021. Inclusief de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

9789493199293 - 7-7-2021

Jurisprudentie Financieel recht 1968-2021

D. Busch

Post thumbnail

Selectie uitspraken en annotaties van 1968 tot 2021 speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs financieel recht. Daarnaast is deze selectie natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

9789493199279 - 25-6-2021

Ondernemings- en effectenrecht 2021

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 mei 2021.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789493199309 - 16-6-2021

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2021

I. Haazen

Post thumbnail

Speciaal voor het gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Aansprakelijkheidsrecht, chronologisch geordend van 1958 tot en met 2021.

9789493199316 - 8-6-2021

De zaak van de grotverkenners

Een vertaling van The Case of the Speluncean Explorers

Lon L. Fuller, J.P.G. van Laarhoven, G.C.G.J. van Roermund

Post thumbnail

‘The Case of the Speluncean Explorers’, geschreven door Lon L. Fuller, en 1949 verschenen in Harvard Law Review, is een boeiend en tijdloos rechtbankdrama waarin vele generaties rechtenstudenten van over de hele wereld zich hebben verdiept. Het is zonder twijfel de meest beroemde en besproken fictieve rechtszaak in het juridisch onderwijs aller tijden.
Dit is de Nederlandse vertaling.

9789493199194 - 20-4-2021

Burgerlijk procesrecht 2021-2022

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2021.

9789493199286 - 19-4-2021

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk

E. Baghery

Post thumbnail

Speciaal voor de rechtspraktijk geselecteerde arresten van de Hoge Raad op het gebied van Burgerlijk procesrecht, gewezen in de periode 2010 tot en met 2020. Per arrest zijn enkel de kernoverwegingen van de Hoge Raad en een korte samenvatting opgenomen.

9789493199439 - 19-4-2021

UCERF 15 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

H. Tigchelaar

Post thumbnail

Vijftiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789493199255 - 25-3-2021

Trouble in de Trias

Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten

R.H.T. Jansen, T.A. van Polanen, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

Post thumbnail

Bijdragen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer. Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter.

9789493199170 - 24-3-2021

Arbeidsovereenkomst 2021

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Deze wetseditie bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Teksten zoals deze gelden op 1 maart 2021.

9789493199415 - 16-3-2021