Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 1983-2020

J.J. Dammingh, C.J.M. Klaassen

Speciaal voor gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk procesrecht, chronologisch geordend van 1983 tot en met 2020.

978949276664927-7-2020

Strafrecht & Strafvordering 2020-2021

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2020. Inclusief de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

978949319900229-6-2020

Perspectieven op recht

Een kritische kennismaking met het recht

M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk

Deze inleidende kennismaking met het recht, heeft als doel studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven en nodigt uit om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

978949319906425-6-2020

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 2020

S. van Beek, S.D. Lindenbergh

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1975 tot heden.

978949319909525-6-2020

Leermeesters

Beschouwingen over enige juridische kopstukken en hun werken

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar de huidige rechtswetenschappelijk betekenis van het werk van vijf vooraanstaande juristen: Hans Nieuwenhuis, Willem Molengraaff, Richard Posner, Hendrik van Wijk en Derkje Hazewinkel-Suringa.

97894931990714-6-2020

Burgerlijk procesrecht 2020-2021

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

978949319904025-5-2020

Insolventierecht 2020

C.M. Harmsen

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

978949276699118-5-2020

Aanbestedingsrecht 2020-2022

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Deze wetseditie bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

97894927669604-5-2020

Aanbestedingsrecht 2020-2022 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

97894927669774-5-2020

Internationaal Privaatrecht 2020-2022

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele

Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

97894927668786-4-2020

Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2020

M.J. de Rooij

De belangrijkste vonnissen van 1924 tot en met 2019 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht.
Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs, maar zijn natuurlijk ook zeer bruikbaar in de rechtspraktijk.

97894927668616-4-2020

UCERF 14 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

C.G. Jeppesen de Boer, C.R. Mol

Veertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

978949276688519-3-2020

 

Banner CPO
Banner CPO
Banner Maverick
Banner Tilburg Law School
Banner CPO
Banner CPO
Banner Maverick
Banner Tilburg Law School