Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Persoonlijke zekerheden

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail

In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-1-2021

Leerboek Financieel recht

D. Busch, C.W.M. Lieverse, J.W.P.M. van der Velden

Post thumbnail

Dit Ars Aequi Leerboek Financieel Recht heeft tot doel het financieel recht op een voor rechtenstudenten begrijpelijke manier te bespreken. Het boek richt zich primair op rechtenstudenten in de masterfase, maar is ook geschikt voor andere rechtenstudenten en afgestudeerde juristen die voor het eerst in aanraking komen met het financieel recht.

9789493199187 - 25-1-2021

Huurrecht 2021

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2021.

9789493199231 - 18-1-2021

Grondrechten

De nationale, Europese en internationale dimensie

B. Barentsen, T. Barkhuysen, J.L.W. Broeksteeg, M.R. Bruning, J.H. Crijns, M.L. van Emmerik, J.H. Gerards, A.C. Hendriks, F.C. van der Jagt, J.P. Loof, A.J. Nieuwenhuis, K.M. de Vries

Post thumbnail

Dit boek verschaft een integraal en gestructureerd overzicht van de eisen die vanuit het internationale, het Europese en het nationale recht worden gesteld bij de bescherming van grondrechten. Voor ruim twintig grondrechten, variërend van het folterverbod en het recht op vrijheid van meningsuiting tot het recht op een schone leefomgeving, biedt dit boek een overzicht van de juridische stand van zaken.

9789492766939 - 23-12-2020

Personen-, familie- & erfrecht 2020-2021

S. Bou-Sfia, W.M. Schrama

Post thumbnail

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2020.

9789493199132 - 15-10-2020

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht

Van eigendom naar product-as-a-service

E.C.A Vermeulen

Post thumbnail

Dit cahier behandelt de (on)mogelijkheden die het huidige goederen- en faillissementsrecht bieden om circulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model, te faciliteren.

9789493199156 - 22-9-2020

Erfpacht

J. Broese van Groenou

Post thumbnail

De aard van het gebruiksrecht erfpacht, de daaraan verbonden bevoegdheden en verplichtingen en de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter uitgelegd en toegelicht met voorbeelden uit de rechtspraktijk.

9789493199149 - 14-9-2020

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

9789493199057 - 7-9-2020

Privacy- & telecommunicatierecht 2020

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

9789493199101 - 7-9-2020

Jurisprudentie Internationaal Insolventierecht 2020

B.A. Schuijling, D.F.H. Stein

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EG/EU en de Hoge Raad op het gebied van het internationaal insolventierecht, chronologisch geordend van 1955 tot en met 2020.

9789492766816 - 21-8-2020

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2020

M.M. van Campen, K.K.E.C.T. Swinnen, M.L. Tuil, R. Westrik

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2020.

9789493199118 - 21-8-2020

De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen

E.L.A. van Emden, J. Wareman

Post thumbnail

De Ondernemingskamer van het hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft. Dit boek geeft een voor de praktijk gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht.

9789493199125 - 19-8-2020

 

Banner Leerboek Financieel recht
Banner Juridische podcasts
Banner Academie voor Wetgeving
Banner Centrum voor Conflicthantering
Banner CPO
Banner Leerboek Financieel recht
Banner Juridische podcasts
Banner Academie voor Wetgeving
Banner Centrum voor Conflicthantering
Banner CPO