Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

De Europese staatssteunregels 2020

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid

P.H.L.M. Kuypers, M. de Wit

Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019. Deze wetseditie is meer dan een compilatie van staatssteunregels. De inleiding geeft overheden en marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de staatssteunregels.

978949276632825-10-2019

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2019

M. Jonker, Y. Yildiz

Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2019 op het gebied van het personen- en familierecht.

978949276661824-10-2019

Personen-, familie- & erfrecht 2019-2020

W.M. Schrama

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 oktober 2019.

978949276676221-10-2019

Crowdfunding – een juridische verkenning

S.N. Demper, M.L. Louisse

Dit cahier geeft een praktisch overzicht van de juridische aandachtspunten bij crowdfunding, er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van crowdfunding als een alternatief voor bankfinanciering.

978949276678621-10-2019

Jurisprudentie Faillissementsrecht 1953-2019

D.F.H. Stein

Een selectie van de belangrijkste uitspraken en annotaties op het gebied van het Faillissementsrecht van 1953- 2019, met relevantie voor zowel het onderwijs als de praktijk.

978949276685417-10-2019

Burgerlijk Procesrecht 2020

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019. In deze pocket is de Spoedwet KEI (Stb. 2019, 241) verwerkt.

978949276682311-10-2019

Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2019

E.G.D. van Dongen

Speciaal voor gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten van de Hoge Raad die betrekking hebben op het Privaatrecht, chronologisch geordend van 1905 tot en met 2019.

978949276663210-10-2019

Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

97894927667489-9-2019

Algemene wet bestuursrecht 2019-2020

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2019.

97894927667316-9-2019

Appartementsrecht

H.J.G. Braakhuis, R.L. Peutz

Het appartementsrecht wordt beheerst door het goederenrecht en het verenigingsrecht. Dát levert een spanningsveld op, in zowel theorie als praktijk. In dit cahier wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht behandeld dat onontbeerlijk is om in een concreet geval de akte van splitsing en de vele verschillende (model)reglementen goed te kunnen interpreteren en toe te passen.

97894927667936-9-2019

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?

De balansopname na Greenworld (2019) en Qnow (2016)

J.M. van Dunné

De aansprakelijkheid van arbiters werd door de Hoge Raad in 2009 (Greenworld) en 2016 (Qnow) vastgesteld in aansluiting op de beperkte wettelijke aansprakelijkheid van rechters: slechts bij ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ handelen of ‘ernstige verwijtbaarheid’. In dit cahier wordt de stand van zaken geanalyseerd en onderzoek gedaan naar de herkomst van de genoemde criteria.

97894927667792-9-2019

Burgerlijk recht 2019-2020

J.B. Spath

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet, Weens Koopverdrag en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2019.

978949276672430-8-2019