Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Perspectieven op recht

Een kritische kennismaking met het recht

M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk

Deze inleidende kennismaking met het recht, heeft als doel studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven en nodigt uit om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

978949276667018-7-2019

Strafrecht & Strafvordering 2019-2020

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2019.

978949276658813-6-2019

Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)

M. Mannan, I.S. Wuisman

This book provides an overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European Union’s single market.

97894927665575-6-2019

Burgerlijk Procesrecht 2019-2020

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2019. In deze pocket is de KEI-wetgeving wederom cursief opgenomen.

978949276657127-5-2019

De veilige stad als collectief doel

E.W. Kolthoff, J.W. Sap

Wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit juridische, criminologische, historische en culturele visies, geven de auteurs antwoorden op brandende vragen van vandaag.

97894927666878-5-2019

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

97894927665407-5-2019

Ondernemings- en effectenrecht 2019

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 maart 2019.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

978949276656424-4-2019

UCERF 13 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

M. Jonker, F. de Kievit

Dertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

978949276666318-4-2019

Vreemdelingenbewaring

J.F.M.J. Bouwman, B. van Dokkum

In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, dat de laatste jaren behoorlijk in beweging is geweest. Centraal hierbij staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de Vreemdelingenwet 2000.

978906916695717-4-2019

Privacy- & telecommunicatierecht 2019

Ars Aequi Libri

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2019.

97894927664891-3-2019

Medische aansprakelijkheid

R.P. Wijne

De werking van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil de patiënt via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op de hulpverlener?

978949276652625-2-2019

The Netherlands Commercial Court

M. Kuijpers

This book contains all relevant information concerning the Netherlands Commercial Court, including the reasons for, and background of its establishment, potential benefits as well as possible issues.

978949276653325-2-2019