Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Erfpacht

J. Broese van Groenou

De aard van het gebruiksrecht erfpacht, de daaraan verbonden bevoegdheden en verplichtingen en de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter uitgelegd en toegelicht met voorbeelden uit de rechtspraktijk.

978949319914914-9-2020

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020

Ars Aequi Libri

Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

97894931990577-9-2020

Privacy- & telecommunicatierecht 2020

Ars Aequi Libri

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

97894931991017-9-2020

Jurisprudentie Internationaal Insolventierecht 2020

B.A. Schuijling, D.F.H. Stein

Selectie van de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EG/EU en de Hoge Raad op het gebied van het internationaal insolventierecht, chronologisch geordend van 1955 tot en met 2020.

978949276681621-8-2020

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2020

M.M. van Campen, K.K.E.C.T. Swinnen, M.L. Tuil, R. Westrik

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2020.

978949319911821-8-2020

De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen

E.L.A. van Emden, J. Wareman

De Ondernemingskamer van het hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft. Dit boek geeft een voor de praktijk gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht.

978949319912519-8-2020

Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2020.

978949319903318-8-2020

Het beginsel van de minste pijn

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2020 tot uitgangspunt genomen.

978949319908818-8-2020

Burgerlijk recht 2020-2021

E.F. Verheul

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet, Weens Koopverdrag en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

978949319902613-8-2020

Burgerlijk Wetboek 2020-2021

R.J.Q. Klomp, C. Mak

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

978949319901913-8-2020

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 1983-2020

J.J. Dammingh, C.J.M. Klaassen

Speciaal voor gebruik in het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Burgerlijk procesrecht, chronologisch geordend van 1983 tot en met 2020.

978949276664927-7-2020

Strafrecht & Strafvordering 2020-2021

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2020. Inclusief de relevante bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

978949319900229-6-2020

 

Banner CPO
Banner PwC
Banner VanEps
Banner CPO
Banner Wijnkamp
Banner CPO
Banner PwC
Banner VanEps
Banner CPO
Banner Wijnkamp