Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Lindenhaeghe Legal
Banner Pels Rijcken
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Lindenhaeghe Legal
Banner Pels Rijcken

Het procesdossier in fiscaalrechtelijke zaken

P.J. Draijer, S.D. de Jong, C.J.M. Perraud, L.E.F. Pietersen, A.B. Vissers

Post thumbnail Procederen tegen de fiscus, van de eerste belastingaanslag tot de Hoge Raad. Aan de hand van een spraakmakende fiscale zaak worden alle stappen in de fiscale procedure in kaart gebracht en wordt bovendien inzicht geboden op welke wijze je een fiscale procedure inhoudelijk en strategisch kunt insteken.

9789493333000 - 04-09-2023

Algemene wet bestuursrecht 2023-2024

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Post thumbnail Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2023.

9789493199965 - 24-08-2023

Een ander verhaal

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2023

S. Hillegers, J.A.F. Peters

Post thumbnail Een selectie uitspraken die in het eerstejaars onderwijs aan de Radboud Universiteit voor het vak Staats- en bestuursrecht integraal bestudeerd dient te worden.

9789493199842 - 16-08-2023

Burgerlijk Wetboek 2023-2024

R.J.Q. Klomp, C. Mak

Post thumbnail De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2023.

9789493199958 - 15-08-2023

Het beginsel van de minste pijn – 17e druk

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Post thumbnail Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2023 tot uitgangspunt genomen.

9789493199972 - 07-08-2023

Pensioenrecht 2023-2024

J.R.C. Tangelder

Post thumbnail De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2023.

9789493199859 - 24-07-2023

Jurisprudentie IT-recht 1986-2023

M.G.A. Berk

Post thumbnail 101 uitspraken die betrekking hebben op het IT-recht. Iedere uitspraak is voorzien van een samenvatting daarnaast bevat de bundel een trefwoorden- en een wetsartikelenregister.

9789493199880 - 06-06-2023

Burgerlijk procesrecht 2023-2024

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 mei 2023.

9789493199903 - 23-05-2023

Strafrecht & Strafvordering 2023-2024

Ars Aequi Libri

Post thumbnail Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2023.

9789493199897 - 24-04-2023

Grondrechten in het vermogensrecht

P.S. Bakker

Post thumbnail Dit cahier laat, mede aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de rechtspraak van de afgelopen decennia, de lezer op hoofdlijnen kennis maken met het onderwerp van (doorwerking van) grondrechten in het vermogensrecht.

9789493199941 - 21-04-2023