Banner Hoffelijk Juridisch
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Pels Rijcken

Burgerlijk procesrecht 2022-2023

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2022.

9789493199552 - 29-4-2022

Strafrecht & Strafvordering 2022-2023

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 maart 2022.

9789493199637 - 4-4-2022

UCERF 16 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

J. Huijer, C.R. Mol, N.D. Spalter

Post thumbnail

Zestiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789493199620 - 31-3-2022

Ars Aequi Taalgids voor juristen – 2e druk

E. Tiggeler

Post thumbnail

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

9789493199651 - 24-3-2022

Jurisprudentie Strafrecht 2022

H.F.K. Harms

Post thumbnail

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken die betrekking hebben op het straf- en het strafprocesrecht. Chronologisch geordend van 1916 tot 2022.

9789493199545 - 22-3-2022

Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk

K.J. Krzeminski

Post thumbnail

Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij een goed overzicht, een duidelijk stappenplan (met bijbehorende planning) en praktische stroomschema’s gegeven worden om dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

9789493199590 - 9-3-2022

Zakelijke mediation – wat, hoe en wanneer?

P. Ingelse, N. van Thiel-Wortmann

Post thumbnail

Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation? Wat is de beste volgende stap? Dit cahier verschaft in kort bestek inzicht over het wat-hoe-en-wanneer van mediation.

9789493199613 - 21-2-2022

Ondernemings- en effectenrecht 2022

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 februari 2022.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789493199583 - 17-2-2022

Huurrecht 2022

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 februari 2022.

9789493199514 - 17-2-2022

Pensioenrecht 2022

J.R.C. Tangelder

Post thumbnail

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2022.

9789493199521 - 4-2-2022

Insolventierecht 2022

C.M. Harmsen

Post thumbnail

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 15 januari 2022.

9789493199538 - 31-1-2022