Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

97894927667489-9-2019

Algemene wet bestuursrecht 2019-2020

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2019.

97894927667316-9-2019

Appartementsrecht

H.J.G. Braakhuis, R.L. Peutz

Het appartementsrecht wordt beheerst door het goederenrecht en het verenigingsrecht. Dát levert een spanningsveld op, in zowel theorie als praktijk. In dit cahier wordt het wettelijk kader van het appartementsrecht behandeld dat onontbeerlijk is om in een concreet geval de akte van splitsing en de vele verschillende (model)reglementen goed te kunnen interpreteren en toe te passen.

97894927667936-9-2019

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?

De balansopname na Greenworld (2019) en Qnow (2016)

J.M. van Dunné

De aansprakelijkheid van arbiters werd door de Hoge Raad in 2009 (Greenworld) en 2016 (Qnow) vastgesteld in aansluiting op de beperkte wettelijke aansprakelijkheid van rechters: slechts bij ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ handelen of ‘ernstige verwijtbaarheid’. In dit cahier wordt de stand van zaken geanalyseerd en onderzoek gedaan naar de herkomst van de genoemde criteria.

97894927667792-9-2019

Burgerlijk recht 2019-2020

J.B. Spath

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet, Weens Koopverdrag en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2019.

978949276672430-8-2019

Burgerlijk Wetboek 2019-2020

R.J.Q. Klomp, C. Mak

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2019.

 

978949276671730-8-2019

Jurisprudentie Fiscaal Insolventierecht 1983-2019

A.J. Tekstra

Alle voor de praktijk en het onderwijs relevante uitspraken van 1983 tot 2019 op het gebied van het fiscale insolventierecht; een terrein dat steeds verder in opkomst is.

978949276669430-8-2019

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2019 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs.

978949276634222-8-2019

Jurisprudentie Inleiding Staats- en bestuursrecht 1879-2019

S. Hillegers, J.A.F. Peters

Een selectie uitspraken die in het eerstejaars onderwijs aan de Radboud Universiteit voor het vak Staats- en bestuursrecht integraal bestudeerd dient te worden.

978949276680921-8-2019

Het beginsel van de minste pijn

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2019 tot uitgangspunt genomen.

978949276675514-8-2019

Jurisprudentie Staats- en bestuursrecht 1849-2019

D.E. Bunschoten, J.A.F. Peters

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde en geannoteerde uitspraken van 1849 tot 2019 op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

978949276662530-7-2019

Jurisprudentie Verbintenissenrecht 2019

S. van Beek, S.D. Lindenbergh

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten die betrekking hebben op het Verbintenissenrecht, chronologisch geordend van 1975 tot heden.

978949276670024-7-2019