Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Personen-, familie- & erfrecht 2020-2021

S. Bou-Sfia, W.M. Schrama

Post thumbnail

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2020.

978949319913215-10-2020

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht

Van eigendom naar product-as-a-service

E.C.A Vermeulen

Post thumbnail

Dit cahier behandelt de (on)mogelijkheden die het huidige goederen- en faillissementsrecht bieden om circulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model, te faciliteren.

978949319915622-9-2020

Erfpacht

J. Broese van Groenou

Post thumbnail

De aard van het gebruiksrecht erfpacht, de daaraan verbonden bevoegdheden en verplichtingen en de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter uitgelegd en toegelicht met voorbeelden uit de rechtspraktijk.

978949319914914-9-2020

Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht.

97894931990577-9-2020

Privacy- & telecommunicatierecht 2020

Ars Aequi Libri

Post thumbnail

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

97894931991017-9-2020

Jurisprudentie Internationaal Insolventierecht 2020

B.A. Schuijling, D.F.H. Stein

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EG/EU en de Hoge Raad op het gebied van het internationaal insolventierecht, chronologisch geordend van 1955 tot en met 2020.

978949276681621-8-2020

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2020

M.M. van Campen, K.K.E.C.T. Swinnen, M.L. Tuil, R. Westrik

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2020.

978949319911821-8-2020

De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen

E.L.A. van Emden, J. Wareman

Post thumbnail

De Ondernemingskamer van het hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft. Dit boek geeft een voor de praktijk gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht.

978949319912519-8-2020

Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Post thumbnail

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2020.

978949319903318-8-2020

Het beginsel van de minste pijn

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Post thumbnail

Een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2020 tot uitgangspunt genomen.

978949319908818-8-2020

Burgerlijk recht 2020-2021

E.F. Verheul

Post thumbnail

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet, Weens Koopverdrag en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

978949319902613-8-2020

Burgerlijk Wetboek 2020-2021

R.J.Q. Klomp, C. Mak

Post thumbnail

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

978949319901913-8-2020

 

Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Universiteit Leiden
Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Universiteit Leiden