Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

De veilige stad als collectief doel

E.W. Kolthoff, J.W. Sap

Wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit juridische, criminologische, historische en culturele visies, geven de auteurs antwoorden op brandende vragen van vandaag.

97894927666878-5-2019

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

97894927665407-5-2019

Ondernemings- en effectenrecht 2019

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 1 maart 2019.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

978949276656424-4-2019

UCERF 13 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

M. Jonker, F. de Kievit

Dertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

978949276666318-4-2019

Vreemdelingenbewaring

J.F.M.J. Bouwman, B. van Dokkum

In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, dat de laatste jaren behoorlijk in beweging is geweest. Centraal hierbij staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de Vreemdelingenwet 2000.

978906916695717-4-2019

Privacy- & telecommunicatierecht 2019

Ars Aequi Libri

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2019.

97894927664891-3-2019

Medische aansprakelijkheid

R.P. Wijne

De werking van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil de patiënt via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op de hulpverlener?

978949276652625-2-2019

The Netherlands Commercial Court

M. Kuijpers

This book contains all relevant information concerning the Netherlands Commercial Court, including the reasons for, and background of its establishment, potential benefits as well as possible issues.

978949276653325-2-2019

Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018

D.F.H. Stein

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1975 tot en met 2018 op het gebied van het faillissementsrecht.
Deze selectie is natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

978949276640311-2-2019

Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018

F.G.M.M. Alsters, M.R. Fokkink, P. Teunissen

De belangrijkste uitspraken van 1977 tot en met 2018 op het gebied van merken- en handelsnamenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

97894927665027-2-2019

Loonheffingen 2019

J.R. Hesse, A.L. Mertens

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen o.a. loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

97894927664967-2-2019

Pensioenrecht 2019

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2019.

97894927665197-2-2019