Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

UCERF 14 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

C.G. Jeppesen de Boer, C.R. Mol

Veertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

978949276688519-3-2020

Ondernemings- en effectenrecht 2020

Ars Aequi Libri

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 20 januari 2020.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

97894927669469-3-2020

Pensioenrecht 2020

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

Teksten zoals deze gelden op 23 januari 2020.

97894927669843-2-2020

Internetrecht 2020

Ars Aequi Libri

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Internetrecht zoals deze geldt op 1 januari 2020. Intellectuele eigendom E-commerce Computercriminaliteit Telecommunicatie Mediarecht en Internetgovernance De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

978949276690817-1-2020

Huurrecht 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2020.

97894927668928-1-2020

Jurisprudentie Huurrecht 1961-2019

A.M. Kloosterman, H.J. Rossel

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde verkorte uitspraken op het gebied van huurrecht van 1961 tot 2019.

97894927666018-1-2020

Arbeidsovereenkomst 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Deze wetseditie bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2020.

97894927669158-1-2020

Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

F.T. Groenewegen, A.P. Klap

In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

978949276684712-12-2019

Europees Strafrecht 2020-2021

M.M. Dolman

Deze wetseditie bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Europees strafrecht in de Nederlandse taal voor studenten en praktijkjuristen. De opgenomen instrumenten zijn gepubliceerd voor 1 mei 2019.

97894927665952-12-2019

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

H.U. Jessurun d’Oliveira

In dit boek wordt betoogd dat de onwettige praktijk van ‘reservisten’ in de raadkamer van de Hoge Raad in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

978949276683025-11-2019

De Europese staatssteunregels 2020

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid

P.H.L.M. Kuypers, M. de Wit

Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019. Deze wetseditie is meer dan een compilatie van staatssteunregels. De inleiding geeft overheden en marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de staatssteunregels.

978949276632825-10-2019

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2019

M. Jonker, Y. Yildiz

Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2019 op het gebied van het personen- en familierecht.

978949276661824-10-2019