Banner Open Universiteit
Banner Pels Rijcken
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Pels Rijcken
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Aanbestedingsrecht 2023

A. Stellingwerff Beintema

Post thumbnail Deze wetseditie bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Teksten zoals deze gelden op 1 februari 2023.

9789493199910 - 03-03-2023

Aanbestedingsrecht 2023 – Studenteneditie

A. Stellingwerff Beintema

Post thumbnail Bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 februari  2023.

9789493199927 - 27-02-2023

Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1930-2023

W.H. van Boom, J. Derksen

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van het verzekeringsrecht van 1930 tot 2023.

9789493199873 - 06-02-2023

Huurrecht 2023

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Post thumbnail De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 januari 2023.

9789493199828 - 18-01-2023

Insolventierecht 2023

C.M. Harmsen

Post thumbnail Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 januari 2023. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

9789493199811 - 16-01-2023

Jurisprudentie Europees recht 1963-2023

J.W. Sap

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EU van 1963 tot 2023. Elke uitspraak is voorzien van een beknopte noot.

9789493199798 - 02-01-2023

Beroepsaansprakelijkheid

M.F. Benningen, S. Colsen, H.J. Delhaas, L.C. Dufour, D.M. Gouweloos, N.F. Klein Nagelvoort, M.W.E. Lohman

Post thumbnail Na een bespreking van een aantal algemene onderwerpen die voor alle beroepsaansprakelijkheidsclaims van belang kunnen zijn (de verhouding tot het tuchtrecht, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en verjaring) worden de strekking en omvang van de zorgplicht van acht beroepsbeoefenaren: de advocaat, de notaris, de arts, de bedrijfsarts, de makelaar, de assurantietussenpersoon, de faillissementscurator en de financieel adviseur uiteengezet.

9789493199804 - 22-12-2022

Bescherming van persoonsgegevens

N.M. Brouwer, M. Jansen

Post thumbnail De AVG op beknopte wijze uiteengezet. De achtergrond van het gegevensbeschermingsrecht en de kernbeginselen worden besproken. Uitgelegd wordt hoe persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden verwerkt en welke rechten de AVG de betrokkenen biedt. Daarnaast worden beveiligingsmaatregelen, handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijkheden van civielrechtelijke schadevergoeding besproken.

9789493199743 - 17-11-2022

De Agentuurovereenkomst

M.W. Bijloo, T.H.M. van Wechem

Post thumbnail Een praktische handleiding voor de jurist en advocaat die zich in de praktijk bezighoudt met handelsagentuur. De nadruk ligt op de kwalificatie en beëindiging van agentuurovereenkomsten.

9789493199781 - 15-11-2022

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2022

M. Jonker

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2022 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789493199767 - 19-10-2022

Personen-, familie- & erfrecht 2022-2023

C.R. Mol, W.M. Schrama

Post thumbnail Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2022.

9789493199699 - 12-10-2022