Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner KokxDeVoogd
Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner KokxDeVoogd

Voor docenten

Ars Aequi maandblad voorschrijven

Een abonnement op Ars Aequi Maandblad kost voor studenten slechts € 20 per jaar. Tot het studentabonnement behoort ook standaard de toegang tot het gehele archief van Ars Aequi. Daarnaast geven nagenoeg alle faculteitsbibliotheken via hun internetverbinding toegang tot het digitale Maandblad- en KwartaalSignaalarchief. Hiermee hebben studenten gratis toegang tot ons archief. Vanaf 1988 gepubliceerde artikelen of annotaties kun je zonder bezwaar aan je studenten voorschrijven.

Overnametoestemming

Wij hebben het verlenen en afhandelen van overnametoestemming, ook voor niet-korte overnamen, ondergebracht bij Stichting UvO (voorheen Stichting Pro): https://www.stichting-uvo.nl/nl/Onderwijsinstellingen. Toestemming voor overname in readers, syllabi en andere informatiedragers kan worden aangevraagd bij Stichting UvO, ook de facturering loopt via Stichting UvO.

Docentexemplaren

Docenten die een bepaalde titel willen voorschrijven aan studenten kunnen ter beoordeling een gratis docentexemplaar aanvragen. Dit kan via het Formulier Aanvragen docentexemplaren. Met de daarin ingevoerde gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat er tijdig voldoende voorraad van de betreffende titel aanwezig is.

Schrijven voor Ars Aequi Libri

Idee of manuscript voor een boek
Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri. De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het boek een plaats heeft in het juridisch onderwijs. Verwacht u dat er een juridische lezersdoelgroep is voor uw uitgave, neem dan contact op met Janine van Winden, uitgever van Ars Aequi Libri.

Doelstelling
Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te geven die nuttig zijn voor de juridische student, maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijkjuristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Ars Aequi Libri
Janine van Winden (uitgever)
uitgever@arsaequi.nl
06 – 331 803 78