Ars Aequi Libri

Contact

Contactgegevens van de klantenservice en medewerkers van Ars Aequi Libri.


Schrijven voor Libri

Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri… Lees verder

Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Studiehulp

Zie jij soms door de vele hoofdstukken van je handboek de grote lijnen niet meer? Ars Aequi Geschetst maakt studeren eenvoudiger: het recht in handige schema’s!

Deze studiereeks helpt jou als student bij het bestuderen en begrijpen van de studiestof om zo beter voorbereid te zijn op je tentamen. Per deeltje wordt een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied verduidelijkt met handige schema’s, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan jou het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

Arbeidsrecht geschetst
Beslag- en executierecht geschetst
Burgerlijk procesrecht geschetst
Erfrecht geschetst
Familierecht geschetst
Goederenrecht geschetst
Huurrecht geschetst
Relatievermogensrecht geschetst
Verbintenissenrecht geschetst

Is het tijd om het Scriptiespook in de ogen kijken? Dan zijn deze boeken een onmisbare hulp bij het schrijven van je scriptie!

Onderzoeksvaardigheden
Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Ars Aequi Taalgids voor juristen

 

Docenten

Overnametoestemming
Wij hebben het verlenen en afhandelen van overnametoestemming voor readers, syllabi en andere informatiedragers, ook voor niet-korte overnamen, ondergebracht bij Stichting UvO (voorheen Stichting Pro).

Docentexemplaren
Docenten die een titel van Ars Aequi Libri (willen) voorschrijven aan studenten kunnen een gratis docentexemplaar aanvragen.

Over Ars Aequi Libri

Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. De uitgaven die door de uitgeverij op de markt worden gebracht zijn in de eerste plaats bedoeld om studenten van betaalbaar onderwijsmateriaal voor de rechtenstudie te voorzien. Er wordt naar gestreefd kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs uit geven, nuttig voor de juridische student en bruikbaar voor praktijkjuristen.

Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, adviseurs redactie-, boekenraad- en bestuursleden geen aanspraak maken op honoraria.