Privacy Scriptieprijs

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het tijdschrift Privacy & Informatie (P&I) zal de redactie van P&I, in samenwerking met de Vereniging Privacy Recht (VPR) een Privacy Scriptieprijs 2023 uitloven. De prijs zal worden uitgereikt aan degene die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2023 aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool de meest verdienstelijke masterscriptie heeft geschreven waarin de bescherming van privacy, persoonsgegevens of persoonlijke levenssfeer, al dan niet als gevolg van informatietechnologie, het hoofdthema is.

De winnaar van de hoofdprijs ontvangt een geldbedrag van € 5.000, beschikbaar gesteld door de VPR en Uitgeverij Paris. De winnaar en twee geselecteerden voor eervolle vermeldingen ontvangen een oorkonde en een gratis jaarabonnement (2024) op P&I. Zij mogen een samenvatting van hun scriptie publiceren in P&I en hun scriptie mondeling presenteren op een bijeenkomst van de VPR in het najaar van 2023.

Meer informatie, inclusief aanmeldingsformulier en reglement, zijn te vinden op de website van Uitgeverij Paris.