Banner Maverick
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht

De Ars Aequi Podcast

Voor welke uitdagingen staat het recht?

Ars Aequi redacteuren gaan in gesprek met juristen uit allerlei rechtsgebieden.
Met deze experts bespreken zij wat er speelt in hun vakgebied: voor welke uitdagingen staat het recht, en hoe kunnen we hiervoor oplossingen vinden?

class=Joas Bakker en Wim Hermans bijten het spits af.
Joas en Wim zijn beide redacteur van Ars Aequi, en studeren civiel recht aan de Universiteit Leiden.
Met de microfoons in de bagage reizen zij het hele land door om de meest spraakmakende juristen te interviewen.

Hoe zien zij de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied? Welke grote problemen spelen er? Hoe staan zij er in? En belangrijker, weten zij de weg naar mogelijke oplossingen?

Vragen genoeg. De antwoorden hoor je in de Ars Aequi Podcast.

Ars Aequi Podcast #1

class=

Margreet Ahsmann

In deze eerste aflevering van de Ars Aequi podcast spreken Wim en Joas met Margreet Ahsmann, emeritus hoogleraar civiele rechtspleging.

In deze podcast gaat het gesprek over de vraag of de civiele procedure nog wel werkt voor mensen.

Eigenlijk is inherent aan het recht de vijandige aard; in een wereld vol engelen is geen recht nodig.

Bij de burgerlijke rechter staan procespartijen lijnrecht tegenover elkaar. Deze vorm van rechtspraak, die wel eens betiteld wordt als een ‘conflictueus toernooimodel’, werkt goed om hoor en wederhoor te waarborgen.

Dankzij geschilbeslechting bouwt de rechter aan de rechtsorde en doet hij aan rechtsontwikkeling.

Tegelijkertijd is er kritiek van auteurs als Maurits Chabot en Maurits Barendrecht, die opmerken dat de rechter in dit model niet daadwerkelijk de problemen van mensen kan oplossen. Ahsmann is het hier niet mee eens, en vertelt waarom.

Het pragmatisme van de ‘rechter als probleemoplosser’ is kwetsbaar.

Ars Aequi Podcast #2

class=

Thom de Graaf

In de tweede aflevering van de Ars Aequi podcast spreken Wim en Joas met Thom de Graaf, vice-voorzitter van de Raad van State.

Ze gaan in gesprek over de klimaatambities van het kabinet in het licht van de Europese klimaatdoelen. Zou Nederland meer moeten doen?

 Je moet je gedragen naar de afspraken die zijn gemaakt, zowel in de eigen Nederlandse wet, als in Europa.

Ook komt de toeslagenaffaire, de moeilijke afwikkeling daarvan, en het ‘doenvermogen’ van burgers aan de orde.

Je moet zorgen dat je enig begrip hebt voor het feit dat burgers verschillen in wat ze kunnen begrijpen en kunnen doen.

Verder vertelt De Graaf hoe de wetgever betere wetten kan maken; bijvoorbeeld door uitvoeringsinstanties direct bij het proces te betrekken.

Kan de politie dat wel? Is dat wel te doen voor de belastingdienst? Kunnen gemeenten die taak wel goed uitvoeren? Dit kost wat extra tijd, maar je maakt er uiteindelijk betere wetgeving van.