Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Alle uitspraken met annotaties die gepubliceerd zijn in Rechtspraak Vreemdelingenrecht van 2000 tot en met 2014 zijn hier digitaal ontsloten en online te raadplegen.

Tot en met 2015 verscheen er jaarlijks bij Ars Aequi een overzicht van de ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht in de serie Rechtspraak Vreemdelingenrecht. De 100 belangrijkste uitspraken van het voorgaande jaar zijn voorzien van bondige annotaties waarin gezaghebbende auteurs de uitspraak helder inleiden, de ontwikkeling van het betreffende leerstuk schetsen, en verwijzen naar relevante jurisprudentie en literatuur.

De uitspraken zijn opgenomen in het online archief van Ars Aequi, je kunt toegang krijgen tot het archief via een abonnement of via een licentie met ip-toegang op Ars Aequi.

Naar Rechtspraak Vreemdelingenrecht overzicht >>

Zoek uitspraken in Archief >>

Archief

Zoek in ons archief op datum uitspraak, trefwoord, auteur, relevante wetgeving etc. in Rechtspraak Vreemdelingenrecht of selecteer een jaargang.

Selecteer een jaargang:


Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 1

F.G. tegen Zweden: bekeerlingen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 10

vrouwenbesnijdenis als exclusion clause Vluchtelingenverdrag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 100

Wob-verzoek om informatie versnipperd in meerdere documenten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 11

asielaanvraag door getuigen International Criminal Court en refoulement

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 12

asielaanvraag en bekering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 13

artikel 1F Vluchtelingenverdrag en "knowing participation"

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 14

vonnis door marteling verkregen kan niet ten grondslag liggen aan toepassing artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 15

afwijzing van asielaanvraag door getuigen International Criminal Court

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 16

vestigingsalternatief en nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 17

negatieve belangstelling van de autoriteiten?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 18

Dublinverordening; rechtsmiddel tegen vaststelling verantwoordelijke lidstaat?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 19

Dublinverordening en informeren over afhankelijkheidsrelatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 2

M.E. tegen Zweden: Libische homoseksueel en discretie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 20

bescherming voor slachtoffers mensenhandel werkzaam in prostitutie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 21

gezinshereniging en discriminatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 22

huiselijk geweld, schulden, uitzetting na 18 jaar

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 23

verblijf bij gelegaliseerd gezin, autistische dochter

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 24

Surinaamse, langdurig illegaal verblijf bij Nederlands gezin

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 25

integratietest in het buitenland, prejudiciële vragen

Noot: P. Boeles

01-04-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1196) zaaknummer: 201300404/1/V2,
01-04-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1204) zaaknummer: 201211916/1/V2

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 26

aanvaardbaarheid legestarief gezinshereniging

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 27

vijfentwintig jaar illegaal verblijf en zeer langdurige relatie met Nederlander geen zeer uitzonderlijke situatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 28

Gezinsherenigingsrichtlijn overeenkomstig toepasselijk op Nederlanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 29

Onuekwere: periode in gevangenis en verwerving duurzaam verblijfsrecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 3

A.A. tegen Zweden: uitzetting naar Somaliland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 30

M.G.: periode in gevangenis en 10 jaar verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 31

Reyes: uitlegging begrip 'kind ten laste'

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 32

O. en B.: Europa-route - economisch inactieve EU-burger - korte verblijfsduur gastlidstaat

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer en verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 34

Ogieriakhi: derdelander echtgenoot van EU-burger - verwerving duurzaam verblijfsrecht beëindiging samenleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 35

McCarthy: inreisrecht derdelander familielid van EU-burger - lidstaat nationaliteit van EU-burger - vrijstelling visumplicht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 36

derdelander familielid EU-burger - visum kort verblijf - ten onrechte geweigerd

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 37

Dogan: stand still-clausule en inburgering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 38

Turkse zelfstandige is geen werknemer; gevolg voor verblijf kinderen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 39

einduitspraak Demir; stand still-clausule en invulling evenredigheidstoets

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 4

Trabelsi tegen België: levenslange gevangenisstraf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 40

stand still-verplichting; geen visumplicht; KvK bewijs bij binnenkomst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 41

weigering vergunning wegens verdringingseffect niet in strijd met stand still-verplichting

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 42

verblijf als langdurig derdelander niet van rechtswege; gevolg voor belastingen en toeslagen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 43

cumulatie leges alle gezinsleden belemmering voor uitoefening rechten Richtlijn 2003/109

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 44

periode tussentijds formeel beperkt verblijfsrecht telt mee; periode na einde verblijfsvergunning niet

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 45

de Essent zaak

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 46

stagiaires in de Wav

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 47

verblijfsvergunning als zelfstandige

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 48

krantenzaak: opgelegde Wav-boetes

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 49

zelfstandige of werknemer?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 5

Tarakhel tegen Zwitserland: Dublinoverdracht kinderen aan Italië

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 50

kennismigrant en looncriterium

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 51

geldig visum in een ongeldig paspoort

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 52

verenigbaarheid Wet inburgering buitenland Gezinsherenigingsrichtlijn

Noot: W.L.M. Fleuren

01-04-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1196) zaaknummer: 201300404/1/V2,
01-04-2014 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1204) zaaknummer: 201211916/1/V2

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 53

geen recht op rechtsbijstand bij gehoor mvv-aanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 54

recht op inreisvisum derdelander familielid EU-burger; doel bezoek doet niet ter zake

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 55

maximale duur inreisverbod van toepassing op oude ongewenstverklaring?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 56

uitvaardiging inreisverbod terwijl vreemdeling Nederland niet kan verlaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 57

staat een 1F-er buiten de tijd?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 58

Josef tegen België: extreme spoed-procedures

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 59

A.D. e.a. tegen Turkije: Turkse asielprocedure

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 6

Diakite: betrokkenheid reguliere strijdkrachten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 60

M.A. tegen Zwitserland: bewijslast

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 61

Y.S. en M. en S.: minuut en persoonsgegevens

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 62

Abdida: recht op voorzieningen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 63

belang van het kind en rechtstreekse werking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 64

deskundigenadvies en BMA

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 65

Bahaddar-exceptie en herhaalde aanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 66

intrekking asielvergunning

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 67

herhaalde aanvraag met medisch bewijs

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 68

intensiteit rechterlijke toetsing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 69

bewijsnood naturalisatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 7

Qurbani: bevoegdheid prejudiciële uitlegging betreft enkel tot het Unierecht behorende rechtsvoorschriften

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 70

Mahdi: Rechterlijke toets van de bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 71

Pham: Vreemdelingenbewaring niet samen met strafrechtelijk gedetineerden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 72

Mukarubega: recht om gehoord te worden bij uitvaardigen terugkeerbesluit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 73

onrechtmatige staandehouding heeft geen gevolg voor rechtmatigheid terugkeerbesluit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 74

geen gelijktijdige rechterlijke toets meeromvattende beschikking en bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 75

voorbereiding van terugkeer is geen grond voor bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 76

verkorten vertrektermijn op grond van openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 77

bewaring Dublin: geen significant risico op onderduiken

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 78

Dublin en grensdetentie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 79

inreisverbod en tijdsverloop

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 8

A., B., en C: beoordeling geloofwaardigheid homoseksualiteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 80

detentie van getuigen bij het internationaal strafhof

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 81

Tümer: ontzegging aanspraak op insolventie-uitkering van derdelander zonder verblijfsvergunning is onrechtmatig

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 82

Dano: uitsluiting economisch niet-actieve Unieburgers van bepaalde sociale uitkeringen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 83

Sociale Verzekeringsbank heeft eigen verantwoordelijkheid Zambrano situatie te onderzoeken

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 84

stopzetting toeslagen onverenigbaar met discriminatieverbod wegens zeer bijzondere omstandigheden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 85

toepassing woonlandbeginsel bij ANW voor Turkse weduwen in strijd met Besluit 3/80

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 86

Saciri: verzadiging van opvangnetwerk en de Opvangrichtlijn

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 87

CEC tegen Nederland: opvang van illegaal verblijvende vreemdelingen

Noot: C.H. Slingenberg

01-07-2014 Europees Comité voor Sociale Rechten zaaknummer: 90/2013

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 88

Wmo en illegaal verblijvende vreemdelingen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 89

opleggen meldplicht in gezinslocatie is feitelijke handeling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 9

M'Bodj: medische omstandigheden in het land van herkomst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 90

gevolgen van identiteitsfraude

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 91

nationaliteitsrechtelijke gevolgen van diplomatieke status vader

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 92

identiteitsonduidelijkheid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 93

geboorte in Suriname of Nederland?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 94

behoud of terugverwerving van de Egyptische nationaliteit?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 95

er moet een procedure komen tot vaststelling staatloosheid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 96

kinderpardon: strikte voorwaarden en beperkte grondslag (1)

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 97

kinderpardon: strikte voorwaarden en beperkte grondslag (2)

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 98

objectieve rechtvaardiging voor onderscheid op grond van nationaliteit in Remigratiewet

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 99

presentatie aan de Nigeriaanse ambassade door Dienst Terugkeer & Vertrek

Noot: K.M. Zwaan

23-09-2014 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2014/123