Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

Webboeken

Webboeken zijn digitale boeken die vrijwel exact overeen met het papieren boek (inclusief paginanummering). Webboeken zijn online in te zien en beschikken over een aantal handige functies zoals direct naar het paginanummer overeenkomstig met het boek gaan, doorklikken vanuit de inhoudsopgave, zoeken in de tekst en klikbare voetnoten. 

De webboeken zijn alleen online beschikbaar. Je hebt dus altijd een internetverbinding nodig om het boek te kunnen inzien. Het boek kan niet opgeslagen, gedownload, gekopieerd of geprint worden. Op laptops en pc’s kun je maximaal 800 woorden per keer uit het boek kopiëren naar je klembord. Op touchscreens (tablets) kan er geen tekst gekopieerd worden.

  Ars Aequi Webboeken zijn alleen aan te schaffen via onze webwinkel. Na aankoop van een webboek heb je meteen toegang. Je hebt dan 1 jaar lang onbeperkt toegang tot het webboek. Het is ook mogelijk om op ip-niveau toegang te krijgen tot een webboek, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

  Web book – Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)

  M. Mannan, I.S. Wuisman

  Post thumbnail This book provides an overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European Union’s single market.

  Webboeken
  05-06-2019
  9789492766557

  Webboek – Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden

  I. Bennigsen, M.H. Paapst

  Post thumbnail Overzicht van de bronnen en informatiesystemen waarmee wetgeving, kamerstukken en verdragen, literatuur en jurisprudentie te raadplegen zijn. Hoe en waar zoek je, en hoe moet ernaar verwezen worden in een juridische tekst.

  Webboeken
  23-03-2014
  9789069166391

  Webboek – Canon van het Recht

  R.J.B. Schutgens e.a. (red.)

  Post thumbnail 50 vensters over personen of gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben.

  Webboeken
  15-11-2010
  9789069169057

  Webboek – Capita Strafrecht

  P.A.M. Mevis

  Post thumbnail Een thematische inleiding in het strafrecht bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

  Webboeken
  10-01-2013
  9789069167503

  Webboek – De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

  G.E. van Maanen

  Post thumbnail De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

  Webboeken
  26-07-1999
  9789069168197

  Webboek – Onderzoeksvaardigheden – Research skills

  I. Curry-Sumner, F.G.H. Kristen, M. van der Linden-Smith, H. Tigchelaar

  Post thumbnail Een leidraad voor het verrichten van onderzoek in alle juridische bachelorvakken of voor je masterscriptie. The electronic version is only available in Dutch.

  Vaardigheden | Webboeken
  31-08-2010
  9789069167046

  Webboek – Recht van Onderop – Antwoorden uit de rechtssociologie

  M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers (red.)

  Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

  Webboeken
  08-06-2011
  9789069166605

  Webboek – Vreemdelingenbewaring

  J.F.M.J. Bouwman, B. van Dokkum

  Post thumbnail In Vreemdelingenbewaring geven de auteurs een actueel overzicht van dit rechtsgebied, dat de laatste jaren behoorlijk in beweging is geweest. Centraal hierbij staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de Vreemdelingenwet 2000.

  Alle uitgaven | Handboeken | Webboeken
  17-04-2019
  9789069166957