Honoursonderwijs

Een proeftuin voor de universiteit van morgen


Honoursonderwijs is in veel opzichten een proeftuin. Het stelt docenten in staat om met een relatief kleine groep studenten op een andere manier vorm te geven aan academisch onderwijs en te experimenteren met nieuwe vormen van doceren en studeren. Het biedt de mogelijkheid om na te denken over wat de essentie is van academisch onderwijs en wat het is om een universiteit te zijn. Dus een ideale plek om dat te durven verwezenlijken. Maar het kent ook een aantal bedreigingen zoals de focus op cijfers, ‘cv-building’ en ‘netwerken’. In dit perspectief schets ik een achtergrond, ga ik in op de bedreigingen en sluit ik af met nieuwe wegen die het honoursonderwijs kan inslaan.


Advertorial

 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): U.R.M.T. de Vries

Verschijning: december 2020

Archiefcode: AA20201191

academisch onderwijs honoursonderwijs interdisciplinariteit universiteit

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel