Vind een Rode draad

Kies het jaar of thema van de Rode draad en ga naar de aflevering.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/rodedraad/2024_dissenting-opinions


Rode draad 2024 – Dissenting opinions

De Hoge Raad over het perspectiefbesluit in jeugdbeschermingszaken

J. Huijer

Post thumbnail In de huidige jeugdbeschermingspraktijk is door eenieder reikhalzend uitgekeken naar de beschikking van de Hoge Raad van 1 september 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1148) over de vraag of een perspectiefbesluit via de geschillenregeling van artikel 1:262b BW kan worden getoetst. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de geschillenregeling geen zelfstandige rechtsingang biedt om het perspectiefbesluit als zodanig aan de kinderrechter voor te leggen. In deze bijdrage wordt betoogd dat de Hoge Raad in zijn beslissing meer oog had kunnen hebben voor het belang van rechtsbescherming voor kinderen en ouders.

Rode draad | Dissenting opinions
maart 2024
AA20240254

De irrelevantie van de wil voor de vaststelling van bezit

E.F. Verheul

In deze bijdrage keer ik mij tegen de opvatting dat het verschil tussen bezit en houderschap gelegen is in het feit dat een bezitter een (naar buiten blijkende) wil heeft om de zaak voor zichzelf te houden. In plaats daarvan is bepalend of sprake is van een rechtsverhouding, die meebrengt dat de houder niet voor zichzelf, maar voor een ander houdt.

Rode draad | Dissenting opinions
juni 2024
AA20240568

De trias als totaalvoetbal: Montesquieu en de spreiding der machten

L. van den Berge

Over het werk van Charles de Montesquieu (1689-1755) bestaan veel misverstanden. Zo wordt zijn naam vaak in verband gebracht met strenge machtenscheiding en slaafse rechterlijke wetstoepassing. Maar in werkelijkheid schreef Montesquieu juist over een stelsel van macht en tegenmacht waarin de wetgever, het bestuur en de rechter weliswaar elk hun eigen plaats hebben, maar elkaar vooral ook aanvullen en corrigeren waar nodig. Precies aan die opvatting van de trias politica bestaat in de huidige tijd van rechtsstatelijk verval en opkomend populisme een sterke behoefte.

Rode draad | Dissenting opinions
februari 2024
AA20240175

Dissenting opinions bij het Europees Hof van Justitie: mogelijk én aanbevelenswaardig

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail De dissenting opinion in deze aflevering van Rode Draad ‘Dissenting Opinions’, geschreven door Henri de Waele, betreft, enigszins circulair, juist de mogelijkheid voor rechters bij het Europees Hof van Justitie om dissenting opinions uit te brengen.

Rode draad | Dissenting opinions
april 2024
AA20240360

Van absoluut naar relatief: pleidooi voor een paradigmaverschuiving bij verpanding van vorderingen

A.J.H. Smit

Deze dissenting opinion stelt het uitgangspunt ter discussie dat de vestiging van een pandrecht op een vordering een absoluut recht oplevert.

Rode draad | Dissenting opinions
mei 2024
AA20240470

Woord vooraf

Dit is het woord vooraf bij de Rode Draad 2024 van Ars Aequi, die gaat over dissenting opinions. In deze Rode Draad bespreken en verdedigen auteurs een minderheidsopvatting uit hun specialisme. Zo pogen zij de aanhangers van de tegengestelde opvatting over de streep te trekken.

Rode draad | Dissenting opinions
februari 2024
AA20240174