Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick

UCERF – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Alle artikelen die gepubliceerd zijn in de UCERF-reeks sinds 2007 zijn hier digitaal ontsloten en online te raadplegen.

De wetenschappers van het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) beschrijven en analyseren in de Ars Aequi UCERF-reeks de actuele ontwikkelingen in het familierecht. Zij doen in de artikelen verslag van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van familierecht. Jaarlijks worden de meest recente UCERF-publicaties ontsloten en toegevoegd aan het online archief.

De artikelen zijn opgenomen in het online archief van Ars Aequi, je kunt toegang krijgen tot het archief via een abonnement of via een licentie met ip-toegang op Ars Aequi.

Overzicht alle UCERF-artikelen

Archief

Zoek in ons archief op titel, auteur, trefwoord, etc. naar UCERF-artikelen of selecteer hieronder een jaargang.

Selecteer een jaargang:


UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Draagmoederschap: een regeling voor Nederland

M.J. Vonk

Draagmoederschap. Er is veel debat over geweest, maar inmiddels heeft de wetgever de handschoen opgepakt en is met een wetsvoorstel gekomen over draagmoederschap. Machteld Vonk zet de hoofdlijnen van het wetsvoorstel uiteen. Het wetsvoorstel maakt een onderscheid tussen een draagmoederschapstraject binnen de Nederlandse context en daarbuiten. Voor beide gelden aparte regimes. Het wetsvoorstel stelt voor […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Een ex-ante beleidsevaluatie van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

S. Stellaard

Het jeugdzorgbeleid in de afgelopen decennia onderzocht. Daarbij staat voorop het pleidooi voor het innemen van een langetermijnperspectief bij het doorgronden van beleidsproblemen zoals in de jeugdzorg. Sharon Stellaard heeft vanaf 1989 tot nu gekeken welke wets- en beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. Daarbij gaan er verschillende dingen niet goed en doen zich een repetitief en een […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Handvaten bij de andere wettelijke rechten uit Boek 4 BW voor de langstlevende echtgenoot en kinderen

M.R. Beuker

Andere wettelijke rechten (dan de legitieme) zijn rechten als het verzorgingsvruchtgebruik. Het gaat daarbij om het nadere invulling geven aan de open normen die in Boek 4 gebruikt worden bij de andere wettelijke rechten. Mark Beuker doet op dit punt een aantal suggesties. Het stappenplan gebruikt als eerste indicatie van de verzorgingsbehoefte een vergelijking met […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Heeft koude uitsluiting nog recht van bestaan?

A.G.F.M. Flos

Huwelijkse voorwaarden met gescheiden vermogens. Alexander Flos gaat in op de vraag of koude uitsluiting nog recht van bestaan heeft. Daarbij wijst hij op een aantal sociaal-economische ontwikkelingen rond arbeid en zorg, en het dynamische karakter van het huwelijk als duurrelatie. Koude uitsluiting kan problematisch uitpakken bij een ongelijke taakverdeling; de gevolgen worden pas duidelijk […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen: een knelpunt en een stappenplan

J. Franken, J.A.M.H. de Wit

Een heldere uiteenzetting over de berekening van kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen. Jennifer Franken en Johan de Wit, komen vanuit hun ervaring vanuit de rechtspraktijk met een aantal ideeën over de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder. Die berekening speelt steeds vaker een rol in de praktijk door scheidingen en hertrouwen. Na een uiteenzetting […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Op de grens van volwassenheid

W.M. Schrama

Het achttienjarig bestaan van het UCERF is in lijn met een ander thema. Dat betreft de grens van meerderjarigheid en de daarmee samenhangende leeftijdsgrenzen. Vooral in het juridisch domein maakt het veel verschil of een persoon minder- of meerderjarig is. Alleen meerderjarigen zijn handelingsbekwaam. Toch hebben minderjarigen ook verschillende rechten en verantwoordelijkheden. Daarbij lijkt de […]

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Van belangen naar verantwoordelijkheid. De juridische status van het toekomstige, nog niet-verwekte kind

L. ten Haaf

De juridische positie van het toekomstige, nog niet verwekte kind in het recht. Nieuwe voortplantingstechnieken maken het belang van die vraag duidelijk zichtbaar. Lisette ten Haaf betoogt dat de manier waarop er nu wordt omgegaan met de belangen van het nog niet-verwekte kind problematisch is. Het toekomstige kind bestaat fysiek niet, en zal door de […]