Onderbelicht: het vaststellen van de feiten


In de rechtenopleiding zou meer aandacht moeten worden besteed aan de beoordeling van feiten. In een vak ‘waarheidsvinding’ zouden rechtenstudenten kunnen leren hoe bewijs moet worden beoordeeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.B. Schutgens

Verschijning: april 2012

Archiefcode: AA20120246

bewijs feitenvinding waarheidsvinding

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Blauwe pagina's Onderbelicht