Disclaimer

Ondanks alle zorg die Ars Aequi besteedt aan het functioneren van en de content op de website, kan Ars Aequi niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade die ontstaat bij direct of indirect gebruik van de website door het eventueel uitvallen, verdwijnen, falen of de incorrectheid van (onderdelen van) deze website.

Ars Aequi is niet aansprakelijk voor content van derden op de website. Auteurs van content op de website van Ars Aequi zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen schrijven; de inhoud, de vorm en de eventuele inachtneming van auteursrechten, copyright en beeldrechten van anderen. Na melding of notitie van smadelijke, beledigende, discriminerende, racistische en overige incorrecte content op de website – in welke vorm dan ook – kan Ars Aequi actie ondernemen. Deze actie kan bestaan uit het verwijderen, aanpassen of anonimiseren van content en/of het uitsluiten van specifieke gebruikers van de website. Indien daar reden toe is, kan Ars Aequi naar aanleiding van een melding ook besluiten geen actie te ondernemen en de betreffende content in ongewijzigde vorm op de website laten staan.

Het doel van Ars Aequi is om de content op haar website inhoudelijk gelieerd aan juridische onderwerpen te houden. Ons contentbeleid kan daarom leiden tot verplaatsing of verwijdering van door derden geplaatste content. Waar mogelijk en relevant gebeurt dit in overleg met de auteur.

Op de content van deze website berust auteurs- en beeldrecht. Het is op geen enkele manier toegestaan de content in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Ars Aequi.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kun u een e-mail sturen naar website@arsaequi.nl.

Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Autoriteit Persoonsgegevens
Banner Facts & Numbers
Banner Maverick