Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. Alweer enige tijd geleden verscheen van de hand van strafrechtjurist en filosoof Klaas Rozemond het boek Het zelfgekozen levenseinde. Het levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over dementie en euthanasie en is, vanwege de praktische handvatten die het biedt aan mensen die hun levensbeëindiging willen regelen in een schriftelijke wilsverklaring, ook van waarde […]
Boekbespreking. Nederlandse insolventiejuristen weten zich sinds enkele maanden weer verzekerd van een recente druk van ‘de Polak’. De eerste druk – toen nog getiteld Faillissementsrecht – verscheen 48 jaar geleden en nu bevindt het boek zich alweer in de 15e druk. Dat een nieuwe druk nodig was, blijkt wel uit de grote hoeveelheid insolventierechtelijke uitspraken […]
Boekbespreking. In zijn boek De resonante rechtsstaat bespreekt hoogleraar Bestuurskunde Stavros Zouridis de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen. De nadruk ligt op Nederland, maar Zouridis besteed ook aandacht aan buitenlandse en internationale ontwikkelingen. Zijn inspiratiebron is het werk van socioloog Hartmut Rosa. Rosa meent dat de wereld in […]
Boekbespreking. Op grond van (art. 730 jo.) artikel 843a Rv kan conservatoir bewijsbeslag worden gelegd. Aldus kan een partij die in het kader van een nog te voeren procedure bepaalde bescheiden als bewijs wil veiligstellen, beslag leggen op die bescheiden onder degene ze onder zich heeft. Voordat de Hoge Raad deze mogelijkheid tot het leggen […]
Boekbespreking. Waarom keert de wereld zich af van de democratie? En wat kunnen we hieraan doen? Bestsellerauteur Ben Rhodes zoekt in dit boek naar antwoorden op deze vragen. Daarbij kan hij putten uit ervaringen die hij opdeed in een indrukwekkende loopbaan. Eerst werkte hij als speechwriter voor Amerikaanse Congresleden en als medewerker bij de parlementaire […]
Boekbespreking. Sinds 9/11 heeft het idee postgevat dat terrorisme een existentiële dreiging of zelfs het grootste gevaar vormt voor de westerse wereld. Overheden namen verstrekkende maatregelen en gaven enorme geldsommen uit aan militaire interventies en binnenlandse terrorismebestrijding. Dikwijls leidde dat tot een inperking van burgerlijke vrijheden. De vraag is wat deze maatregelen en acties hebben […]
Boekbespreking. Sinds 1814 bevat de Grondwet een bepaling luidende: ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk’. Op het eerste gezicht lijkt de tekst van het huidige artikel 50 Grondwet voor zich te spreken. Maar wat betekent het precies dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen? Houdt dit in dat elke parlementariër het gehele volk […]
Boekbespreking. Het Nederlandse slavernijverleden staat volop in de aandacht, ook in de rechtswetenschap. Arjen van Rijn, Bastiaan Rijpkema en Glenn Thodé onderzoeken in dit boek hoe het Nederlandse recht kan bijdragen aan de ‘verwerking’ van deze zwarte bladzijde van onze geschiedenis. Zo is het relevant of de Nederlandse regering in staat is om staatsrechtelijk ‘betekenisvolle’ […]
  Boekbespreking. Over de toeslagenaffaire is de afgelopen tijd veel geschreven. Eerst vooral in de media en de (rechts)wetenschappelijke literatuur, maar in toenemende mate ook in officiële rapporten en rechterlijke zelfevaluaties. De komende tijd zal er ongetwijfeld meer inkt over deze affaire vloeien, al was het maar omdat er nog een parlementaire enquête op de […]
Boekbespreking. De staat waarin de Nederlandse rechtsstaat verkeert, is op dit moment een hot topic in de juridische en politicologische literatuur. In dit boek buigt ook Ruud Koole zich over deze kwestie. Koole, van huis uit historicus en politicoloog, heeft een lange staat van dienst in zowel de wetenschap als de politiek. Hij bekleedde jarenlang […]