Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. ‘Maar dit is nog het domste: te denken dat alles wat in gewoonten en wetten is neergelegd rechtvaardig is.’ (p. 51) Sommige werken worden wel ouder, maar verouderen nooit. Cicero’s De legibus is zo’n boek. Het mag dan ruim twee millennia geleden geschreven zijn, het is nog altijd lezenswaardig én relevant. Bovendien is het […]
Boekbespreking. Wat maakt een oratie waard om gelezen te worden, ook nog (lang) nadat deze is uitgesproken? Het zijn doorgaans ingewikkelde werken om als lezer inhoudelijk te duiden. Enerzijds is de lezer zich ervan bewust dat een oratie niet kan ingaan op alle nuances van het academische debat waaraan het werk probeert bij te dragen, anderzijds […]
Boekbespreking. Afgelopen juni verscheen van de hand van H.U. Jessurun d’Oliveira de tweede druk van het boek Natiestaat & kolonialisme: een ongemakkelijk verbond. De eerste editie van het boek werd geschreven in de context van de discussie rondom de Gouden Koets en het paneel ‘Hulde der koloniën’ en werd destijds gepubliceerd onder de naam De […]
Boekbespreking. De relatie tussen de inheemse Amerikanen, of Amerikaanse indianen,* en de federale overheid van de Verenigde Staten is een turbulente en pijnlijke. Toen de eerste Europeanen zich op het Noord-Amerikaanse continent vestigden, waren de kolonisten met weinigen en de Amerikaanse indianen met velen. Dit machtsoverwicht resulteerde in eerlijke verdragen, waarbij geen van de partijen […]
Boekbespreking. De toenemende financialisering van de wereld zet druk op de rol van juristen, zo menen de auteurs van Grenzen aan financieringsvrijheid. De Weijs e.a. schreven met die gedachte een boek dat inzicht geeft in de verschillende modaliteiten van financiering van een onderneming. Daarbij wordt steeds gezocht naar de grenzen aan financieringsvrijheid en worden suggesties […]
Boekbespreking. Het is misschien wel een van de meest aangehaalde naoorlogse boeken: Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992). De Amerikaanse politicoloog en filosoof Francis Fukuyama stelt daarin dat het einde van de Koude Oorlog de universalisering van de westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur markeerde. Anno 2022 […]
Boekbespreking. Waar Over de grens laat zien welke oorlogsmisdaden zijn verricht tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, maakt De Indische doofpot inzichtelijk waarom die misdaden later nooit tot een vervolging hebben geleid in Nederland. Maurice Swirc hanteert in dit boek een duidelijk historisch-juridische invalshoek. Op basis van een rijkgeschakeerd pallet aan bronnen – waaronder als ‘staatsgeheim’ […]
Boekbespreking. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, verklaarde Indonesië zich onafhankelijk. Nederland erkende dit niet en trachtte met geweld het koloniale gezag in Nederlands-Indië te herstellen. Een proces van dekolonisatie was onvermijdelijk, dat zag ook politiek Den Haag al spoedig in, maar Nederland wenste daarover wel de regie te voeren. Vier […]
Boekbespreking. Alweer enige tijd geleden verscheen van de hand van strafrechtjurist en filosoof Klaas Rozemond het boek Het zelfgekozen levenseinde. Het levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over dementie en euthanasie en is, vanwege de praktische handvatten die het biedt aan mensen die hun levensbeëindiging willen regelen in een schriftelijke wilsverklaring, ook van waarde […]
Boekbespreking. Nederlandse insolventiejuristen weten zich sinds enkele maanden weer verzekerd van een recente druk van ‘de Polak’. De eerste druk – toen nog getiteld Faillissementsrecht – verscheen 48 jaar geleden en nu bevindt het boek zich alweer in de 15e druk. Dat een nieuwe druk nodig was, blijkt wel uit de grote hoeveelheid insolventierechtelijke uitspraken […]