SGOA/Hans Frankenprijs

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering is het onafhankelijk en landelijk instituut dat zich sinds 1989 bezig houdt met conflictmanagement op het gebied van ICT-geschillen, onder meer in de vorm van ICT-mediation, arbitrage, deskundigenberichten en conflictpreventie. De SGOA reikt eens per twee jaar een scriptieprijs uit. De scriptieprijs is vernoemd naar Prof. dr. mr. Hans Franken, mede-oprichter van de SGOA, voormalig bestuursvoorzitter van de SGOA. Naast zijn werk aan de Universiteit Leiden was hij gedurende lange tijd raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag en al ruim 30 jaar treedt hij veelvuldig op als arbiter en mediator met als specialisatie ICT- geschillen. Van 2004 tot 2015 was hij lid van de Eerste Kamer voor het CDA.

Innovatie scriptie ICT-recht

De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO/WO student die in de afgelopen 2 jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflict management op het gebied van ICT.

Prijsuitreiking

Naast een eervolle vermelding, ontvangt de prijswinnaar een bedrag van € 2.500,--.