Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Ars Aequi Libri in het onderwijs

Overnametoestemming
Wij hebben het verlenen en afhandelen van overnametoestemming voor readers, syllabi en andere informatiedragers, ook voor niet-korte overnamen, ondergebracht bij Stichting UvO (voorheen Stichting Pro).

Docentexemplaren
Docenten die een titel van Ars Aequi Libri (willen) voorschrijven aan studenten kunnen een gratis docentexemplaar aanvragen.

Schrijven voor Ars Aequi Libri

Idee of manuscript voor een boek
Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri. De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het boek een plaats heeft in het juridisch onderwijs. Verwacht u dat er een juridische lezersdoelgroep is voor uw uitgave, neem dan contact op met Janine van Winden, uitgever van Ars Aequi Libri.

Doelstelling
Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te geven die nuttig zijn voor de juridische student, maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijkjuristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Ars Aequi Libri
Janine van Winden (uitgever)
uitgever@arsaequi.nl
06 – 331 803 78

Boekenraad Ars Aequi Libri

De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. De volgende mensen hebben zitting in de Ars Aequi Boekenraad:

Privaatrecht

 • René Klomp
 • Marjolein van Rest
 • Harriët Schelhaas
 • Daniël Stein
 • Valérie Tweehuysen
 • Emil Verheul
 • Koen van Vught

Staats-, bestuurs-, vreemdelingenrecht en mensenrechten

 • Tom Barkhuysen
 • Janneke Gerards
 • Bart-Jan van Ettekoven
 • Bert Marseille
 • Solke Munneke
 • Jurgen de Poorter
 • Joost Sillen

Rechtstheorie

 • Maurice Adams
 • Corjo Jansen
 • Daniël Stein
 • Wouter Veraart

Strafrecht

 • Pauline Schuyt
 • Eelke Sikkema
 • Menno Dolman

HBO

 • Mark Lemmens
 • Ildi van Boetzelaer-Gulyas
 • Gerard van Keeken
 • Jan Keizer
 • Sander Lanshage
 • Ron Ritzen
 • Maarten Wiewel