VON-scriptieprijs

Heeft jouw masterscriptie een ondernemersrechtelijk onderwerp en is het resultaat beoordeeld met een 8 of hoger? Heeft je onderzoek bovendien raakvlakken met of gevolgen voor de praktijk van het notariaat? Dan zou je zomaar in aanmerking kunnen komen voor de tweejaarlijkse VON-scriptieprijs van maar liefst € 2.500 belastingvrij en de gelegenheid om jezelf en je werk te presenteren voor een professioneel publiek. Grijp je onverhoopt naast de eerste prijs, dan wordt je scriptie misschien wel met een Eervolle Vermelding beloond. De jury kan er maximaal twee toekennen. In dat geval krijg je, net als de winnaar, extra aandacht voor je werk, een oorkonde en een jaarabonnement op het tijdschrift Ondernemingsrecht.

Waarom deze prijs?

Het ondernemingsrecht is constant in beweging, met directe gevolgen voor de praktijk van het notariaat. Het is voor de vereniging voor vakspecialisten VON dan ook van groot belang om ontwikkelingen in de wetenschap en de toepassing daarvan nauwgezet te volgen en te kunnen duiden. Door het instellen van een scriptieprijs krijgt VON toegang tot actuele denkbeelden binnen het vakgebied, stimuleren en belonen we talent en verstevigen we de band met de voor VON relevante wetenschappelijke instellingen en hun docenten.

De VON-scriptieprijs is een initiatief van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten.