Privacyverklaring

Stichting Ars Aequi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ars Aequi Klantenservice
administratie@arsaequi.nl
06 1919 6440
Groenestraat 294 – A112
6531 JC Nijmegen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door gebruik te maken van onze diensten en/of doordat u zelf gegevens aan ons verstrekt verzamelen wij persoonsgegevens.

Informatie die u actief aan ons vertrekt:

 • door (online) formulieren in te vullen,
 • door het doen van een aankoop of afname van een dienst,
 • door het aanmaken van een profiel op onze website(s),
 • via e-mail, correspondentie of telefonisch.

Informatie die wij ontvangen doordat u gebruik maakt van onze producten / diensten, voornamelijk via onze website:

 • Locatiegegevens (regio / plaats), internetbrowser en apparaat type:
 • wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden om globale informatie te verkrijgen over de bezoekers van onze site. Deze gegevens herleiden wij niet terug naar individuen.
 • Ip-adressen:
 • Wij herleiden ip-adressen niet terug naar u als individu maar gebruiken ip-adressen uitsluitend om toegang te filteren. Gebruikers hebben specifieke rechten op de website van Ars Aequi die toegekend zijn aan een ip-adres of ip-range.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons. .

Waarom we persoonsgegevens bewaren

De grondslag van de verwerking van de gegevens is gebaseerd op de overeenkomst die u met ons aangaat door bijvoorbeeld het doen van een aankoop, het afsluiten van en abonnement en/of nieuwsbriefabonnement, of het aanvragen van een docentexemplaar.Ars Aequi verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens om u diensten en producten te kunnen leveren.

 • Uw gegevens hebben wij onder andere nodig voor:
  • het afhandelen van een betaling,
  • het toezenden van producten,
  • om toegang te verlenen tot digitale producten,
  • om te controleren of u in aanmerking komt voor specifieke abonnementen of producten (bijvoorbeeld een studentabonnement).
  • het toezenden van nieuwsbrieven als onderdeel van een abonnement of overeenkomst,
  • om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren,
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website(s).
 • Daarnaast bestaat voor ons de grondslag van de wettelijke verplichting: Ars Aequi verwerkt en verstrekt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de belastingwet.

Indien u geen toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk om producten en/of diensten bij ons af te nemen of overeenkomsten met ons af te sluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ars Aequi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens op onze website (webaccounts eventueel gekoppeld aan aankopen / verkregen diensten) bewaren wij tot maximaal 2 jaar na de laatste inlog op onze website. Gegevens in onze financiële administratie bewaren wij 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ars Aequi verstrekt persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om de door u afgenomen producten of diensten te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en het registreren van abonnementen op nieuwsbrieven gebruiken wij een extern e-mailprogramma. Het e-mailprogramma verwerkt gegevens in de Verenigde Staten en is een gecertificeerd deelnemer aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Nieuwsbrieven kunnen een onderdeel zijn van een abonnement, overeenkomst, aankoop of dienst. De looptijd van de registratie voor de nieuwsbrief staat los van de looptijd van een abonnement, overeenkomst, aankoop of dienst. U kunt de registratie voor de nieuwsbrief daardoor onafhankelijk hiervan beëindigen of door laten lopen. Indien u zich afmeldt voor een nieuwsbrief, blijft uw e-mailadres geregistreerd bij het externe e-mailprogramma om te voorkomen dat u in de toekomst alsnog een nieuwsbrief van ons ontvangt.
Betalingen via de website verlopen via een betaaldienst. De betaaldienst is gevestigd in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ars Aequi gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Door gebruik van cookies blijft u bijvoorbeeld ingelogd en blijft uw winkelmand gevuld zodra u naar een andere pagina binnen onze website gaat. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ars Aequi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beschermde databases en servers die niet door onbevoegden benaderd kunnen worden. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen. Daarnaast maakt Ars Aequi gebruik van Secure Sockets Layer- (SSL-)beveiligde verbindingen, waardoor uw gegevens versleuteld over de internetverbinding tussen uw computer en onze server verzonden worden. Gegevens worden opgeslagen op servers of in datacenters in Nederland.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deels kunt u dit zelf doen door in te loggen op onze website en uw gegevens aan te passen via uw accountpagina. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ars Aequi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ars Aequi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Stichting Ars Aequi juridische uitgeverij. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kun u contact opnemen met onze klantenservice. Zij zullen uw vraag of opmerking zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick