Ars Aequi juli/augustus 2019

Bijzonder Nummer 'Privacy'

Deze maand

Het jaarlijks terugkerende Bijzonder Nummer van Ars Aequi staat dit jaar in het teken van privacy. Privacy en met name de bescherming ervan, speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en is de afgelopen jaren dan ook veelvuldig in het nieuws geweest. Het is dus de hoogste tijd om aandacht te besteden aan een aantal actuele vraagstukken rondom privacy.

In het eerste, algemene deel van dit nummer, gaat Bert-Jaap Koops op zoek naar een definitie van het begrip ‘privacy’. Het begrip heeft vele facetten en is steeds aan verandering onderhevig. Vervolgens zoomt Mireille Hildebrandt verder in: kunnen wij als een soeverein regeren over onze eigen persoonsgegevens?

Het tweede deel is gericht op de relatie tussen overheid en privacy. Eén van de bekendste voorbeelden daarvan is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienten 2017 (in de volksmond niet geheel objectief ‘sleepwet’ genoemd). Jan-Jaap Oerlemans & Mireille Hildebrandt gaan in hun bijdrage dieper in op de bevoegdheid tot bulkinterceptie van de veiligheidsdiensten. Maša Galič bekijkt het fenomeen ‘smart cities’ met behulp van het project ‘Stratumseind Living Lab’. Deze Eindhovense uitgaansstraat heeft allerlei snufjes om de publieke ruimte in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen, maar wat betekent dat voor de privacy en de autonomie van het publiek?

Het laatste deel handelt over private partijen en privacy. Joost Poort & Frederik Zuiderveen Borgesius nemen online prijsdiscriminatie – waarbij prijzen van consumentenproducten worden ‘gepersonaliseerd’ – onder de loep. Rob van Eijk & Jaap van den Herik bieden ons een kijkje in de wereld van online trackingmethodes, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat we overal op internet lijken te worden achtervolgd door advertenties van producten die we eerder hebben bekeken. Gerrit-Jan Zwenne blikt terug op het recht om vergeten te worden (op internet), vijf jaar na de Costeja-zaak. En Minke Reijneveld sluit het nummer af met een artikel over de verantwoordelijkheid van de curator bij de verwerking van persoonsgegevens in een faillissement.


Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van alle juridische content van Ars Aequi?
Schrijf je in:


Ars Aequi nieuwsbrief


Bekijk onze PrivacyverklaringArs Aequi juli/augustus

Bijzonder Nummer ‘Privacy’

Woord vooraf

J.W.H. Lemmen, D.W. van Maurik, L. Münchow, E.E. Nauta, J.T. Tegelaar, B.F.M. Vulto

Het jaarlijks terugkerende Bijzonder Nummer van Ars Aequi staat dit jaar in het teken van privacy. In dit Woord vooraf zet de redactiecommisie uiteen wat de aanleiding voor het maken van dit nummer was, en welke onderwerpen aan bod komen.

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190530

Privacyconcepten voor de 21e eeuw

B.J. Koops

De ene eeuw is de andere niet. Privacy in de 21e eeuw vergt dan ook mogelijk andere benaderingen dan privacy in de 20e eeuw. Wat betekent privacy in het huidige tijdperk van alomtegenwoordige data en naadloos verknoopte digitale omgevingen? En hoe kun je in het recht een zo algemeen begrip als privacy concretiseren om het hanteerbaar te maken en tegelijk de nodige flexibiliteit van een algemeen concept te behouden?

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190532

De soeverein is niet thuis

Self-Sovereign Identity (SSI) en Attribute Based Credentials (ABC)

M. Hildebrandt

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de idee van self sovereign identity (SSI) zich verhoudt tot kernbegrippen uit de juridische gegevensbescherming. Daarnaast wordt SSI vergeleken met de inzet van attribute based credentials (ABC).

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190546

Privacy en bulkinterceptie in de Wiv 2017

M. Hagens, J.J. Oerlemans

De bevoegdheid tot het in bulk tappen van de kabel is nieuw in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en heeft tot veel discussie geleid. In dit artikel bespreken de auteurs hoe het Nederlandse stelsel van ‘onderzoeksopdrachtgerichte interceptie’ (bulkinterceptie) en ‘geautomatiseerde data-analyse’ zich verhoudt tot het recht op privacy in de jurisprudentie van het EHRM.

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190560

Surveillance, privacy and public space in the Stratumseind Living Lab

The smart city debate, beyond data

M. Galič

In this contribution I try to open up the debate on smart cities and living labs, particularly in the field of law and policy, beyond the focus on data. I offer a glimpse of a broader perspective by examining the Stratumseind Living Lab through surveillance and privacy theory, exploring the implications both for privacy and public space itself. This broadening of scope confirms the claim that an adequate regulatory response to a matter as complex as privacy in public space in the context of smart cities requires stepping outside the frame of existing laws and regulations, including going beyond data protection law.

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190570

Prijsdiscriminatie, privacy, en publieke opinie

J.P. Poort, F.J. Zuiderveen Borgesius

Webwinkels zijn technisch in staat om elke consument een andere prijs aan te bieden: online prijsdiscriminatie. Dit artikel bespreekt twee enquêtes over dergelijke praktijken die zijn gehouden onder de Nederlandse bevolking en onderzoekt de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor online prijsdiscriminatie.

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190580

Het vergeetrecht vijf jaar later

G.-J. Zwenne

Zo een vijf jaar geleden wees het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest in de zaak van Google Spain tegen Mario Costeja González. Daarin erkende het rechtscollege het recht om te worden vergeten. Als er met behulp van een internetzoekmachine wordt gezocht op de naam van iemand, moet in voorkomend geval worden overgegaan tot verwijdering van de zoekresultaten die verwijzen naar webpagina’s waarop bepaalde informatie over deze persoon is te vinden. Dit op grond van de verwijder- en verzetsrechten waarin wordt voorzien door de privacywetgeving, indertijd de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en inmiddels, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190604

De faillissementscurator en persoonsgegevens

M.D. Reijneveld

Vanaf de dag van de faillietverklaring is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Op welke wijze en in welke mate is de curator verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij bij de gefailleerde schuldenaar aantreft?

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190614