Ars Aequi juli/augustus 2020

Bijzonder Nummer 'Concurrentie'

Deze maand

Het juli/augustusnummer is zoals altijd een Bijzonder Nummer, dat draait om één thema. Dit jaar is het onderwerp ‘Concurrentie’. De relatie tussen recht en concurrentie staat uiteraard centraal; op wat voor manieren kan het recht concurrentie stimuleren of juist inperken? Nu zullen de meeste mensen (of toch in ieder geval juristen) bij concurrentie eerst aan mededinging denken, maar concurrentie vindt overal plaats waar moet worden gestreden om schaarse middelen en ruimte. In dit nummer wordt concurrentie dan ook van allerlei kanten bekeken.

Justin Lindeboom opent het nummer met een rechtsfilosofische bijdrage over concurrentie en de rol van het recht. Eric van Damme bespreekt markt en concurrentie vanuit een economisch perspectief en legt uit welke rol het mededingingsrecht hierin dient te spelen. Roger Van den Bergh onderzoekt in zijn bijdrage hoe economische inzichten het mededingingsrecht kunnen verbeteren. Wybe Douma vergelijkt twee handelsverdragen, CETA en EU-Mercosur, en beziet hoe daarin duurzaamheidsoverwegingen moeten concurreren met vrijhandel. Vervolgens legt Marco Bronckers uit wat de rol van de Wereldhandelsorganisatie in handelsconflicten. Deze rol is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan, onder andere door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Mark Fenwick & Erik Vermeulen kijken naar de economie na de coronacrisis. Ondernemingen zullen dan moeten concurreren om investeerders en investeerders moeten worden verleid om ‘intelligente risico’s’ te nemen. Hoe het mededingingsrecht wordt uitgedaagd door ‘big tech’ is onderwerp van de bijdrage van Inge Graef. Tot slot zoekt Lonneke Peperkamp het hogerop: in de ruimte wordt nu al geconcurreerd op militair-technologisch gebied, maar het bestaande juridische kader schiet tekort. Wat moet er veranderen?

Ars Aequi is in september weer terug. Voor nu veel plezier met dit nummer en een mooie zomer gewenst!

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van alle juridische content van Ars Aequi?
Schrijf je in:


Ars Aequi nieuwsbrief
Bekijk onze Privacyverklaring


Banner CPO
Banner CPO
Banner Maverick
Banner Tilburg Law School
Banner CPO
Banner CPO
Banner Maverick
Banner Tilburg Law School

Ars Aequi juli/augustus

Woord vooraf

J. van Dijk, E.E. Nauta, T.A. Polanen, M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Dit is het Woord Vooraf van de redactiecommissie bij het Bijzonder Nummer 2020 van Ars Aequi over ‘Concurrentie’.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200650

Concurrentie en de rol van recht

J. Lindeboom

Het recht is noodzakelijk om concurrentie in stand te houden. Hierover bestaat nagenoeg consensus. Maar hoe het recht de concurrentie het beste kan beschermen is controversieel. Evenzo controversieel is de vraag waarom we concurrentie precies willen beschermen, alsook de vraag wat concurrentie eigenlijk inhoudt. Dit artikel bespreekt de belangrijkste opvattingen over deze drie vragen, en beoogt daarmee inzicht te geven in de verhouding tussen juridische concurrentienormering en concurrentie als economisch fenomeen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200652

Markt, concurrentie en mededingingsbeleid: een economisch perspectief

E.E.C. van Damme

Economisch bezien zijn markten mechanismen voor wereldwijde samenwerking en bepaalt concurrentie hoe de daaruit resulterende winst verdeeld wordt. Goede marktwerking vereist een juridisch fundament en adequate marktordening. Het mededingingsrecht dient om concurrentie levend te houden. De overheid moet bijsturen, maar hoe meer zij doet, hoe groter de kans op overheidsfalen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200663

Is economisch bewijs een garantie voor een kwalitatief beter mededingingsrecht?

R. Van den Bergh

De introductie van een meer economische benadering heeft de verwachting gecreëerd dat het gebruik van economische inzichten de kwaliteit van het mededingingsrecht kan verbeteren. Ofschoon het juist is dat de economische theo¬rie kan helpen bij de interpretatie van de relevante mededingingsrechtelijke vragen is toch voorzichtigheid geboden. Economische modellen gaan uit van veronderstellingen die subjectieve keuzes impliceren. Ook moet worden gewaarschuwd voor het gebruik van empirisch bewijs wanneer de beschikbaarheid van data de uitkomst van een rechtszaak beïnvloedt.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200672

Van CETA naar het EU-Mercosur-handelsverdrag: greenwashing of gouden standaard?

W.Th. Douma

De Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA) zou een gouden standaard vormen, ondanks vage en niet-afdwingbare milieu- en sociale bepalingen. Ook kunnen aan Canadese investeerders via Investeerder-Staat Geschilbeslechting hoge schadevergoedingen worden toegekend vanwege niet-discriminerende milieu- en andere maatregelen in het algemeen belang. Zonder aanpassingen vormt het verdrag daarom geen geschikte basis voor een EU-Mercosur-handelsverdrag.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200684

Handelsconflicten – waar moet dat heen met de WTO?

M.C.E.J. Bronckers

Het aanhoudend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verloopt niet volgens de WTO-regels. Maar dit is geen op zichzelf staand incident. De wereld is een stuk minder voorspelbaar geworden; dat geldt ook voor handelsbetrekkingen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200694

New Models of ‘Intelligent Investing’ for the Post-Crisis Economy

M. Fenwick, E. Vermeulen

Is the coronavirus accelerating the future? Will the crisis provide a ‘tipping point’ that encourages corporations to promote socially desirable values? Or, will we simply return to business-as-usual once the memory of the crisis fades? When thinking about re-building the economy post-crisis, this article argues that investors need to be encouraged to take ‘intelligent risks’ that focus on stakeholder-oriented listed and non-listed companies. The article considers how changes in accredited investor rules could provide one mechanism for achieving this goal and describes how distributed ledger technology – blockchain and smart contracts – can add a new layer of investor protection if such rules are relaxed.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200706

Big tech en mededinging

I. Graef

Uitdaging voor het mededingingsrecht is de juiste rol te vinden in een samenleving die steeds meer beïnvloed wordt door ‘big tech’. In hoeverre nieuwe regelgeving wenselijk is of een versterking van bestaande mededingingsconcepten volstaat, hangt vooral af van de flexibiliteit waarmee mededingingsautoriteiten en rechters bereid zijn de regels te interpreteren.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200716

De ruimte als domein van oorlogsvoering: een juridisch vacuüm?

L. Peperkamp

De kosmische ruimte is de nieuwe militaire high ground. Het gevaar van een heuse ‘ruimteoorlog’ doemt op aan de horizon. Dit artikel schetst een aantal militair-technologische ontwikkelingen in het ruimtedomein, laat zien op welke manier het bestaande juridische kader tekort schiet, en pleit voor grondig onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Bijzonder nummer | Concurrentie
Juli 2020
AA20200728