Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Boekenfonds en reeksen

De basis van het boekenfonds wordt gevormd door onze bekende studiereeksen:

Wetsedities
Jurisprudentiebundels
Handboeken
Geschetstreeks
Procesdossiers
Cahiers

Ars Aequi Geschetst

In Ars Aequi Geschetst wordt per deeltje een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied wordt verduidelijkt met handige schema’s die het rechtssysteem inzichtelijk maken, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

Ars Aequi Procesdossiers

Ars Aequi Procesdossiers zijn geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures. Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk ook daadwerkelijk afspeelt. In een Ars Aequi Procesdossier zijn de originele processtukken opgenomen en neemt de begeleidende tekst de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze ‘de stof tot leven’

Ars Aequi Cahiers

Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht, Rechtstheorie en Rechtsvergelijking & rechtsgeschiedenis zijn monografieën die beogen een betrekkelijke leemte aan literatuur over het onderwerp in te vullen. De veelal praktische opzet maakt cahiers geschikt voor gebruik door juridische (master)studenten en rechtspractici.

En nog veel meer

Voor studieondersteuning hebben we verschillende vaardigheden-uitgaven.

In de Ars Aequi Klassiekers reeks, de reeks Strafrechtgeschiedenis en in de Encyclopedie van de rechtswetenschap nemen we je mee naar de oorsprong en de basis van het recht.

In Law Extra reeks worden wetenschappelijke artikelen van excellente rechtenstudenten gepubliceerd. Ieder deel heeft een thema dat zich niet beperkt tot één rechtsgebied.

In de UCERF reeks beschrijven en analyseren de wetenschappers van het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) de actuele ontwikkelingen in het familierecht. Zij doen in de artikelen verslag van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van familierecht.

De Prinsengrachtreeks is een initiatief van het Gerechtshof Amsterdam (voorheen gehuisvest aan de Prinsengracht) en biedt een platform voor de opvattingen van de rechter over het eigen werk.

Docenten

Overnametoestemming
Wij hebben het verlenen en afhandelen van overnametoestemming voor readers, syllabi en andere informatiedragers, ook voor niet-korte overnamen, ondergebracht bij Stichting UvO (voorheen Stichting Pro).

Docentexemplaren
Docenten die een titel van Ars Aequi Libri (willen) voorschrijven aan studenten kunnen een gratis docentexemplaar aanvragen.

Over Ars Aequi Libri

Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. De uitgaven die door de uitgeverij op de markt worden gebracht zijn in de eerste plaats bedoeld om studenten van betaalbaar onderwijsmateriaal voor de rechtenstudie te voorzien. Er wordt naar gestreefd kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs uit geven, nuttig voor de juridische student en bruikbaar voor praktijkjuristen.

Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, adviseurs redactie-, boekenraad- en bestuursleden geen aanspraak maken op honoraria.

Ars Aequi Libri

Contact

Contactgegevens van de klantenservice en medewerkers van Ars Aequi Libri.


Schrijven voor Libri

Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri… Lees verder