Schrijven voor Ars Aequi

Maandblad

Voor ieder nummer van Ars Aequi nodigt de redactie auteurs uit om een artikel te schrijven. De redactie biedt ook de mogelijkheid aan alle juristen – en in het bijzonder studenten – om ‘spontaan’ een artikel in te zenden. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende procedures.


Beoordeling en selectie

Lees het redactionele artikel Kwaliteit van juridische publicaties over de beoordelingsprocedure en het beoordelingskader van artikelen.

Het schrijven van een artikel op verzoek van de redactie
De redactie nodigt voor ieder nummer verschillende auteurs uit om een artikel te schrijven voor Ars Aequi. In de uitnodiging staat vermeld voor welke editie het artikel bedoeld is, wat het onderwerp moet zijn en wat de woordennorm is. Voor verdere informatie, bijvoorbeeld over de opmaak, kunnen auteurs de algemene artikelrichtlijn (pdf) raadplegen.

Spontane inzendingen van afgestudeerde juristen
Afgestudeerde juristen kunnen spontaan een artikel opsturen naar de hoofdredacteur via aam@arsaequi.nl. In de algemene artikelrichtlijn (pdf) staat informatie over de woordennorm, vormgeving en andere praktische zaken.

Studentartikelen
Studenten kunnen een artikel inleveren over ieder gewenst onderwerp. Aan de meeste universiteiten is het mogelijk in de plaats van een scriptie een artikel voor Ars Aequi te schrijven. Auteurs van geplaatste studentartikelen mogen een keuze maken uit het boekenfonds van Ars Aequi Libri en daarnaast maken zij kans op de jaarlijkse Ars Aequi-prijs van € 1.000,-. In de studentartikelrichtlijnen (pdf) is onder andere de kopijprocedure, het reglement van de Ars Aequi-prijs en veel praktische informatie te vinden. Daarnaast heeft de redactie het artikel 'Van scriptie naar studentartikel: een handreiking' (pdf) geschreven om studenten die hun scriptie willen omvormen tot een artikel te helpen dat zo goed mogelijk te doen.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij houdt Ars Aequi haar abonnementsprijzen zo laag mogelijk voor studenten. In alle opzichten worden de productiekosten beheerst, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, annotatoren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Open Access
Ars Aequi is een Green Open Access-uitgever. Dit houdt onder meer in dat de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie in Ars Aequi Maandblad kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is. Meer informatie over het Open Access-beleid van Ars Aequi is te vinden op arsaequi.nl/open-access.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van het bovenstaande en de richtlijnen nog vragen? Neem dan contact op met de hoofdredacteur van het maandblad via aam@arsaequi.nl.

Schrijven voor Ars Aequi Maandblad

Libri

Idee of manuscript voor een boek
Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri. De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het boek een plaats heeft in het juridisch onderwijs. Verwacht u dat er een juridische lezersdoelgroep is voor uw uitgave, neem dan contact op met Janine van Winden, uitgever van Ars Aequi Libri.

Doelstelling
Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te geven die nuttig zijn voor de juridische student, maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijkjuristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Ars Aequi Libri
Janine van Winden (uitgever)
uitgever@arsaequi.nl
06 - 331 803 78