RIMO-scriptieprijs

Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander geschrift op het gebied van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.

In het bijzonder studenten aan een faculteit der Rechtsgeleerdheid, faculteit der Geesteswetenschappen of Sociale Wetenschappen worden uitgenodigd mee te dingen naar de RIMO-prijs met de werkstukken die zij voor hun bachelor/master geschreven hebben. De RIMO-prijs bestaat uit een geldbedrag en een onderzoeksverblijf aan het Max Planck Instituut voor sociale antropologie in Halle (Saale, Duitsland). De hoogte van de laatst toegekende prijs bedroeg € 500,00 (deze wordt tweejaarlijks door het bestuur van de vereniging RIMO vastgesteld).

De prijs dient ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek en wordt in de regel toegekend aan één persoon. De winnaar wordt tevens uitgenodigd een voordracht te houden over het ingezonden thema op het jaarlijkse RIMO-symposium. De tekst van de voordracht wordt gepubliceerd in de RIMO-serie. De prijs zal bij voorkeur worden toegekend aan personen die ten tijde van het schrijven van hun werkstuk de leeftijd van 35 jaar nog niet hadden bereikt.

De door het bestuur te benoemen jury zal bij haar beoordeling onder meer acht slaan op oorspronkelijkheid, compositie, maatschappelijke relevantie en taalgebruik.