Romeins recht in het rechtencurriculum – een pleidooi


Waar een vak Romeins recht vroeger verplicht deel uitmaakte van de Nederlandse bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, kennen thans nog slechts drie van de tien rechtenfaculteiten een verplicht vak Romeins recht. In de hoop de bredere ontwikkeling van een afnemende interesse in de historische wortels van ons recht te keren, geven de auteurs een pleidooi voor structurele verankering in het rechtencurriculum van een vak Romeins recht. Met een historisch, een academisch en een praktisch argument hopen zij het Romeinse recht weer op de curriculaire kaart te zetten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y.E.M. Cremers, D. de Vries

Verschijning: september 2022

Archiefcode: AA20220611

Jan Lokin rechtencurriculum rechtsgeschiedenis rechtshistorie Romeins recht

Metajuridica Romeins rechtStudie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Redactioneel