Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs is een jaarlijkse scriptieprijs ten behoeve van de beste scriptie op het terrein van kinderrechten. Defence for Children en de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden reiken sinds 2012 jaarlijks de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit om het thema Kinderrechten te promoten op universiteiten in Nederland en daarbuiten. De kinderrechtenscriptieprijs is ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek, vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd. Zo was hij van 1999-2007 onder andere lid van het VN-Kinderrechtencomité, waarvan van 2001- 2007 als voorzitter. Hij was in 1979 betrokken bij de oprichting van Defence for Children International en Defence for Children Nederland in 1984 en is een van de Raad van Advies leden van Defence for Children International.

Het doel is om middels de Kinderrechtenscriptieprijs studenten aan te sporen om een afstudeerscriptie te schrijven van hoge wetenschappelijke kwaliteit op het gebied van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten, maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. Elk jaar wordt in december de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uitgereikt door afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children.

Wat doen we?

Jaarlijks wordt in december de prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten uitgereikt door Defence for Children en de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. De ceremonie vindt plaats in Leiden. Elk jaar worden er na zorgvuldig beraad door een jury van kinderrechtenexperts, drie genomineerden geselecteerd voor de Kinderrechtenscriptieprijs. De genomineerden geven een korte presentatie van hun scriptie, waarna de jury van experts de winnaar aanwijst.

De Kinderrechtenscriptieprijs bestaat uit een geldbedrag van €500,-, vrij te besteden en een georganiseerde reis naar Genève. De reis naar Genève omvat het bijwonen van een zitting van het VN-Kinderrechtencomité en het bezoeken van enkele internationale organisaties. Dit deel van de prijs wordt georganiseerd in samenwerking met het internationale secretariaat van Defence for Children in Genève. De nummers een, twee en drie krijgen een eervolle vermelding op de website van Defence for Children en de website van de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.