Ars Aequi Maandblad

Contact

Contactgegevens en Medewerkers van Ars Aequi Maandblad.


Redacteur worden

De redactie van Ars Aequi maandblad bestaat geheel uit rechtenstudenten die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het redacteurschap van Ars Aequi verrijkt je studententijd en vergroot je loopbaanmogelijkheden. Je breidt je juridische kennis en vaardigheden uit, bouwt een enorm netwerk op en werkt in een hecht team van enthousiaste studenten. Vele vooraanstaande juristen begonnen hun juridische loopbaan als redacteur van Ars Aequi. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe redacteuren.

Studentartikelen schrijven

Voor ieder nummer van Ars Aequi nodigt de redactie auteurs uit om een artikel te schrijven. De redactie biedt ook de mogelijkheid aan alle juristen – en in het bijzonder studenten – om ‘spontaan’ een artikel in te zenden. Meer informatie over schrijven voor Ars Aequi. 

Ars Aequi-prijs

De Ars Aequi-prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een wetenschappelijk artikel te publiceren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een etentje met de jury en redactie. In aanmerking voor deze prijs komen student-auteurs die een artikel ter plaatsing in Ars Aequi aanbieden. Meer over de Ars Aequi-prijs.


Over Ars Aequi Maandblad

Open Access | Verschijningsdata | Adverteren | Nieuwsbrieven… over Ars Aequi Maandblad.

Abonnementen

Abonnementen voor studenten

vanaf € 30… meer informatie

Voor studenten hebben wij de volgende abonnementen:

 • Digitaal studentabonnement € 30 (digitaal) – Voor € 30 per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden en toegang tot het digitale archief. >> ABONNEER
 • Studentabonnement €35 (digitaal en papier) – Voor € 35 per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden, toegang tot het digitale archief en de papieren uitgave van Ars Aequi maandelijks thuisgestuurd. >> ABONNEER

Met een abonnement op Ars Aequi heb je ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

In verband met de verzendkosten komen studenten in het buitenland alleen in aanmerking voor een digitaal abonnement.

Abonnementen voor professionals*

inclusief digitaal archief en KwartaalSignaal… meer informatie

Voor professionals hebben wij de volgende abonnementen:

  • Professional abonnement € 160 (digitaal en papier) – Voor € 160 (incl. btw) per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden, toegang tot het digitale archief, de papieren uitgave van Ars Aequi maandelijks thuisgestuurd. >> ABONNEER

Een abonnement op Ars Aequi geeft ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

Abonnement voor net-afgestudeerden*

50% korting… meer informatie

Ben je net afgestudeerd dan kun je gebruik maken van 50% korting op de abonnementsprijs voor professionals. Na drie jaar ga je de reguliere abonnementsprijs voor professionals betalen.

 • Professional abonnement met korting € 80 (digitaal en papier) – Voor € 80 (incl. btw) per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden, toegang tot het digitale archief, de papieren uitgave van Ars Aequi maandelijks thuisgestuurd. >> ABONNEER

Een abonnement op Ars Aequi geeft ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

Abonnement voor gepensioneerden*

50% korting… meer informatie

Bent u gepensioneerd dan kunt u gebruik maken van 50% korting op de abonnementsprijs voor professionals.

 • Professional abonnement met korting € 80 (digitaal en papier) – Voor € 80 (incl. btw) per jaar Ars Aequi artikelen, nummers en KwartaalSignaal in e-pub- of pdf-formaat downloaden, toegang tot het digitale archief, de papieren uitgave van Ars Aequi maandelijks thuisgestuurd. >> ABONNEER

Een abonnement op Ars Aequi geeft ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

Kantoren, bedrijven en overheid

Speciaal voor kantoren, bedrijven en overheidsinstanties is er de mogelijkheid een abonnement op maat samen te stellen. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen één abonnement meerdere gebruikers toegang te geven tot ons digitale archief. Neem contact op met Sharon Pronk voor meer informatie en een prijsopgave (tel. 06 – 1919 6440 of administratie@arsaequi.nl).

Een abonnement op Ars Aequi geeft ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

Bibliotheken verbonden aan onderwijsinstellingen

Om binnen één abonnement een grote groep studenten en docenten toegang te geven tot ons digitale archief, zijn voor bibliotheken van onderwijsinstellingen speciale tarieven beschikbaar. Neem contact op met Sharon Pronk voor meer informatie en een prijsopgave (tel. 06 – 1919 6440 of administratie@arsaequi.nl).

Een abonnement op Ars Aequi geeft ook toegang tot de digitale collecties UCERF-Actuele ontwikkelingen in het familierecht en Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000-2014.

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van alle juridische content van Ars Aequi?
Schrijf je in:


Ars Aequi nieuwsbriefBekijk onze Privacyverklaring


Adverteren

Adverteren in de diverse media van Ars Aequi?

 • Maandblad
 • Online artikelen
 • Website
 • Nieuwsbrief
 • Social media

Ars Aequi maart

Het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod: effectief of symbolisch?

M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma

In dit redactioneel wordt het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod besproken, ook wel het taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners genoemd. Hoewel het volgens de auteurs toe te juichen is dat met dit wetsvoorstel het statement wordt gemaakt dat geweld tegen hulpverleners onaanvaardbaar is, stellen zij dat het wetsvoorstel niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot hogere straffen, terwijl de rechterlijke straftoemetingsvrijheid wel wordt beperkt.

Opinie | Redactioneel
Maart 2020
AA20200227

In English please I

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over het nut van het verschijnen van Engelse vertalingen van Nederlandse uitspraken.

Opinie | Column
Maart 2020
AA20200242

Financiering van politieke partijen: tussen private vrijheid en publieke normen

J.L.W. Broeksteeg

Politieke partijen moeten enerzijds over voldoende finan­ciële middelen beschikken om hun taken te kunnen vervullen, anderzijds mogen zij niet al te afhankelijk worden van de overheid. Het is daarom jammer dat het kabinet politieke partijen wil subsidiëren op grond van zetel- in plaats van ledenaantal, maar ook dat het lokale partijen niet wil subsidiëren.

Blauwe pagina’s | Recht en politiek
Maart 2020
AA20200228

Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist

J.E. Soeharno

De jurist is een bewaker van feiten. Tegenwoordig dreigen beroepsethische plichten tot waarheidsvinding echter nog wel eens opzij te worden gezet voor politieke of morele voorkeuren. In dat licht wordt de maatschappelijke betekenis van de verantwoordelijkheid van de jurist tot waarheidsvinding almaar belangrijker.

Opinie | Amuse
Maart 2020
AA20200230

De-escalatiebedingen

De last van het compromis

C. Smit

Het is tegenwoordig moeilijk voorstelbaar hoe ons parlementair stelsel zou kunnen func¬tio¬neren zonder regeerakkoorden. Tegelijkertijd kunnen politieke partijen aan de totstandkoming van een akkoord in de weg staan als zij onder druk van hun achterban geen compromissen willen sluiten. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe het staatsrecht en in het bijzonder het lastverbod compromisvorming faciliteert.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2020
AA20200243

Over wetgeving gesproken: ‘words matter!’

H. van Drongelen

Bij vervaardigen van wetgeving staan vaak procedurele voorschriften rond het wetgevingsproces en de vormgeving ervan centraal. Bij wetgeving staan het verwezenlijken van het overheidsbeleid en de doelstelling(en) ervan steeds meer centraal. Maar wat als het gaat om de kwaliteit van wetgeving, dus de normstelling zelf? Een van de aspecten die daarbij speelt, is het taalgebruik. Uit deze bijdrage blijkt dat juist het taalgebruik in wetgeving en het belang daarvan onvoldoende wordt onderkend.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2020
AA20200261

De juridische voorspelindustrie: onzinnige hype of nuttige ontwikkeling?

F.J. Bex, H. Prakken

De laatste tijd wordt veelvuldig gediscussieerd over het gebruik van voorspelalgoritmes in het recht – er wordt zelfs beweerd dat de invoering van ‘de robotrechter’ een kwestie van tijd is. In dit artikel bespreken we of, en zo ja hoe, voorspelalgoritmes van nut kunnen zijn voor de rechtsgemeenschap, in het bijzonder voor de rechtspraak.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 2020
AA20200255

In de schulden, uit de schulden?

R. de Bock

Ruth de Bock schrijft deze maand in haar column over de haperende schuldhulpverlening.

Opinie | Column
Maart 2020
AA20200260

Meerpartijenverrekening en faillissement

R.M. Wibier

Hoge Raad 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1789, RvdW 2019/1170

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2020
AA20200269

Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?

S.M. Bartman

Hoge Raad 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2020
AA20200274

Zonneparken en duurzaam grondgebruik. Een warme relatie?

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:80, zaaknr. 201900785/1/R1 (mr. Polak). Wro artikel 3.1 lid 1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2020
AA20200278

Bescherming van minderheidsaandeelhouders

P.J. van der Korst

Minderheidsaandeelhouders van een B.V. of N.V. kunnen worden geconfronteerd met besluitvorming of transacties door het bestuur of de meerderheidsaandeelhouder die hun vermogensrechten of zeggenschapsrechten aantasten. In deze bijdrage komt aan de orde hoe – en in welke mate de belangen van deze minderheidsaandeelhouders wettelijk zijn beschermd tegen zulke besluiten of transacties en hoe deze wettelijke bescherming in rechtspraak vorm krijgt.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Maart 2020
AA20200284

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Rechterlijke belangenafweging en de theorie daarover van Robert Alexy staan centraal in deze aflevering van ‘Vijf minuten rechtsfilosofie’.

Opinie | Column
Maart 2020
AA20200292

Rechtseconomie voor rechtenstudenten

P.T.J. Wolters

Rechtseconomie heeft veel te bieden, ook voor rechtenstudenten die maling hebben aan interdisciplinariteit en slechts geïnteresseerd zijn in het positieve recht. Zij stelt hen in staat om het positieve recht scherper te analyseren, maar ook om beter te begrijpen waarom het recht zich op een bepaalde manier ontwikkelt.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2020
AA20200293

Waarheid tegen leugen

Over de rol van de rechtswetenschap en het maatschappelijk debat

A.M. Hol

Voortdurend wordt er door politici en bestuurders gemorreld aan de belangrijke beginselen van de democratische rechtsstaat. Denk aan doelbewuste leugens van politici, hun kritiek op rechters en grondrechten. Rechtswetenschappers hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid, een roeping. Waar anderen het niet zo nauw nemen met de waarheid hebben zij tot taak de waarheid van het recht op robuuste wijze in het maatschappelijk debat voor het voetlicht te brengen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 2020
AA20200298

Regels in de praktijk

Handhaving van socialezekerheidswetgeving

P. de Winter

Handhaving in de sociale zekerheid staat hoog op de agenda. De regels zijn streng. Toch vinden uitvoerende medewerkers manieren om tussen de regels te handhaven. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. In deze bijdrage wordt het verschil tussen regels in de praktijk en regels op papier beschreven in de socialezekerheidscontext.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 2020
AA20200303