KwartaalSignaal 153 december 2019

KwartaalSignaal

Het KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi Maandblad. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Een compleet overzicht voor wetenschappers en praktijkjuristen. Als student ben je met KwartaalSignaal altijd op de hoogte voor colleges en tentamens en heb je ieder kwartaal een schat aan scriptieonderwerpen binnen handbereik.

KwartaalSignaal verschijnt 4x per jaar aan het einde van een kwartaal als bijlage bij Ars Aequi Maandblad. 

KwartaalSignaal-medewerkers

Een groep vaste medewerkers schrijft de bijdragen voor KwartaalSignaal (voorheen Katern). Voor de kwartaalbijlage signaleren zij zo volledig mogelijk ontwikkelingen binnen een zo breed mogelijk aantal vakgebieden. De vakgebieden en medewerkers die voor KwartaalSignaal de ontwikkelingen op hun vakgebied bijhouden zijn:

Burgerlijk recht

Mr. J.J.H. Hermeling, mr. L.M. de Hoog, mr. L. Kremers, mr. M. Neekilappillai, mr. W.Th. Nuninga, mr. P.L.F. Ribbers (Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden)

Burgerlijk procesrecht

Mr. R.J.C. Flach (vakgroep privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen)

Personen- familie- en jeugdrecht

Mr. J.H. de Graaf (vakgroep jeugdrecht Universiteit van Amsterdam)

Faillissementsrecht

Mr. C. Rijckenberg (Van Doorne)

Huurrecht

Mr. M.H. Rozeboom (vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen)

Bouwrecht

Mr. N. van Wijk-van Gilst (Instituut voor Bouwrecht Den Haag)

Consumentenrecht

Prof.mr. E.H. Hondius (vakgroep privaatrecht Universiteit Utrecht)

Internationaal privaatrecht

Europees privaatrecht

Prof.mr. J.W. Rutgers (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam)

Gezondheidsrecht

Prof.mr. J.C.J. Dute (Radboud Universiteit Nijmegen), mr. W.R. Kastelein (Nysingh Advocaten-Notarissen)

Ondernemingsrecht

Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen, coördinator prof.mr. C.D.J. Bulten

Financieel recht

Prof.mr. D. Busch, mr. J.E.C. Gulyás, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr.drs. P. Laaper, mr. M.B.J. van Rijn, mr. A.W. van der Vegt, mr. J.W.P.M. van der Velden (Instituut voor Financieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen)

Vervoerrecht

Mr.dr. I. Koning (Molengraaff Instituut voor privaatrecht, Universiteit Utrecht), mr. M. Boon (Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad)

Verzekeringsrecht

Mededingingsrecht

Mr. M. Kuijper, mr. D. Coumans (Boekel de Nerée Amsterdam)

Intellectuele-eigendomsrecht

S. Kulk, PhD, LLM, S. van Deursen (CIER Utrecht)

Sociaal recht

Belastingrecht

Mr. L.J.A. Pieterse (Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam)

Mediarecht

Mr. J.M. Breemen, mr. V.E. Breemen (Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam)

Telecommunicatierecht

Prof.dr. N.A.N.M. van Eijk (Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam)

Informaticarecht

G.H. Evers, MA & J.P. Kalis, LL.M (eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Leiden)

Constitutioneel recht

Mr. J. Uzman, mr. G. Boogaard (afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden)

Bestuurs(proces)recht

Prof.mr.dr. K.J. de Graaf, prof.mr.dr. A.T. Marseille, mr.dr. H.D. Tolsma (vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen)

Europees recht

Europa Instituut Universiteit Leiden, coördinator mr. M. Aalbers

Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Vreemdelingenrecht

Volkenrecht

Prof.mr. I.F. Dekker (Afdeling Internationaal recht, Universiteit Utrecht); prof.mr. N.J. Schrijver (Afdeling Internationaal recht, Universiteit Leiden)

Mensenrechten

Mr. A.E.M. Leijten (Afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden), mr. F. Tan (Afdeling Internationaal Publiekrecht, Universiteit Leiden), mr.dr. O. Spijkers MA (Afd. Inter­nationaal en Europees Recht Universiteit Utrecht)

Straf(proces)recht

Prof.mr. J.H. Crijns, mr.dr. M.J. Dubelaar (Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden)

Criminologie

Dr. G.N.G. Vanderveen (Capgroep Publiekrecht, sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Penitentiair recht

Rechtsgeschiedenis

Prof.mr. C.J.H. Jansen (vakgroep rechtsgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen); prof.mr. F. Brandsma (afdeling Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtsfilosofie en rechtstheorie

Mr. H.T.M. Kloosterhuis (Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam),  mr. C.E. Smith (E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden)

Rechtssociologie

Heleen Weyers (afdeling rechtstheorie, Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtseconomie

Prof.dr. H.O. Kerkmeester (Universiteit Antwerpen, College van Beroep voor het bedrijfsleven), prof.mr.dr. L.T. Visscher (Rotterdam Institute of Law and Economics)

december 2019

KwartaalSignaal 153 december 2019

December 2019

KwartaalSignaal 153: Informaticarecht

G.H. Evers, J.P. Kalis

December 2019

KwartaalSignaal 153: Burgerlijk recht

– Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden, C.W. Demper, L. Kremers, M. Michels, W. Th. Nuninga, R.C.P. van Uden

December 2019

KwartaalSignaal 153: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

December 2019

KwartaalSignaal 153: Bouwrecht

Y. el Ghaddar, N. van Wijk-van Gilst

December 2019

KwartaalSignaal 153: Consumentenrecht

E.H. Hondius

December 2019

KwartaalSignaal 153: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein, B.M. Leferink

December 2019

KwartaalSignaal 153: Ondernemingsrecht

E.J. Breukink, Van der Heijden Instituut

December 2019

KwartaalSignaal 153: Financieel recht

RU Instituut voor Financieel Recht

December 2019

KwartaalSignaal 153: Mededingingsrecht

D.M.M. Coumans, M. Kuijper

December 2019

KwartaalSignaal 153: Belastingrecht

L.J.A. Pieterse

December 2019

KwartaalSignaal 153: Mediarecht

J.M. Breemen, V.E. Breemen

December 2019

KwartaalSignaal 153: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

December 2019

KwartaalSignaal 153: Bestuurs(proces)recht

K.J. de Graaf

December 2019

KwartaalSignaal 153: Europees recht

UL Europa Instituut

December 2019

KwartaalSignaal 153: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

December 2019

KwartaalSignaal 153: Mensenrechten

A.E.M. Aagten, A.E.M. Leijten

December 2019

KwartaalSignaal 153: Straf(proces)recht

J.H. Crijns, M.J. Dubelaar

December 2019

KwartaalSignaal 153: Criminologie

C.G. van Wingerde

December 2019

KwartaalSignaal 153: Rechtsgeschiedenis

December 2019

KwartaalSignaal 153: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

December 2019

KwartaalSignaal 153: Rechtssociologie

H.A.M. Weyers, P. de Winter