Ten Clarenwater Thesis Award

Het hoger onderwijs besteedt te weinig aandacht aan het familiebedrijf, de meest voorkomende soort ondernemingen ter wereld. Tijdens hun studie komen studenten nauwelijks in contact met de bijzondere kenmerken van ondernemende families en hun bedrijven. Om de bredere interesse in het familiebedrijf een impuls te geven, roept Stichting Ten Clarenwater samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim een internationale scriptieprijs in het leven. Het doel is studenten te stimuleren om zich te verdiepen in dit thema en met hun afstudeeronderzoek bij te dragen aan verdere ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis over het familiebedrijf.

De jaarlijkse scriptieprijs voor afstudeeronderzoeken naar familiebedrijven – de Ten Clarenwater Thesis Award - zal worden toegekend in twee varianten: een voor de beste bachelorscriptie en een voor de beste masterscriptie. De stichting en het expertisecentrum van Windesheim dagen zowel Nederlandse als internationale studenten uit om mee te doen. Buiten de landsgrenzen wordt de prijs uitgezet via het wereldwijde netwerk van universiteiten die met het thema Family Business bezig zijn. De Nederlands- en Engelstalige inzendingen worden beoordeeld op de originaliteit van hun benadering, het innoverende en actuele karakter, analyse, onderbouwing en maatschappelijke relevantie. Ook de overbrugging van theorie naar praktijk en daarmee de praktische toepasbaarheid voor familiebedrijven weegt zwaar mee.

Bredere interesse in familiebedrijven

De stichting en het expertisecentrum van Windesheim willen, dat de scriptieprijs en de publicaties die hieruit voortvloeien, bijdragen aan een bredere interesse in familiebedrijven. “Het is het meest voorkomende soort bedrijven ter wereld, maar in het onderwijs is er nauwelijks aandacht voor. Met deze prijs willen we stimuleren dat meer studenten zich bewust worden van het bijzondere karakter en de kracht van ondernemende families en hun bedrijven”, zegt Ilse Matser van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. “We verwachten we dat de inzendingen, door de breedte en het multidisciplinaire karakter van het onderwerp, interessante inzichten opleveren vanuit economisch, bedrijfskundig, juridisch, psychologisch en sociaal perspectief.”

Over de initiatiefnemers

Het Landelijk Expertisecentrum van Windesheim richt zich op de ondernemende kracht van familiebedrijven. Het centrum ontwikkelt kennis en inzichten op basis van praktijkgericht onderzoek in nauwe interactie met familiebedrijven. De kennis wordt vervolgens breed gedeeld in de vorm van bijeenkomsten, publicaties en scholing en in samenwerkingsprojecten. Stichting Ten Clarenwater ondersteunt het onderzoek en de kennisontwikkeling van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven in financiële zin, op basis van donaties van familieondernemers.