Are you talking to me?


Verengelsing van het universitair onderwijs is niet per se slecht. Maar verengelsing voor het Nederlandse rechtenonderwijs, dát is niet zo handig, zo legt Sander Steneker uit in deze column.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Steneker

Verschijning: december 2018

Archiefcode: AA20181009

Nederlands recht Nederlandse Taal universitair onderwijs verengelsing

Studie, carrière, vaardigheden OnderwijsVaardigheden

Opinie Column