FJR-prijs

De Vereniging Familie- en Jeugdrecht beoogt onderzoek op het terrein van het Nederlandse familie- en jeugdrecht te bevorderen door instelling van een prijs die jaarlijks in november op de studiedag van de vereniging zal worden uitgereikt.

Dit besluit werd door het bestuur in 2010 genomen. Het volgende jaar is de prijs voor de eerste keer uitgereikt.

Een onafhankelijke jury beslist over toekenning van de FJR prijs. Voor de prijsuitreiking in november, kunnen vanaf september in het voorgaande kalenderjaar, verschenen publicaties worden ingediend. Onderstaand reglement omschrijft de voorwaarden.