De transformatie tot jurist: socialisatie en diversiteit in de rechtenstudie


De rechtenstudie is méér dan een opleiding tot jurist: het is een inwijding in een nieuwe benadering van de werkelijkheid, met een eigen taal en eigen normen, waarden en gebruiken. In dit artikel bespreken wij dit inwijdingsproces, door sociologen ‘socialisatie’ genoemd, en gaan we na in hoeverre onderdelen van dit socialisatieproces diversiteit en inclusiviteit kunnen belemmeren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.L. Holvast, W.J. Kortleven

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210079

diversiteit hiphop identiteitsvorming inclusiviteit jargon kleding rechtenstudent redeneren socialisatie

Metajuridica Rechtssociologie

Perspectief Perspectiefartikel