Harry Honéefonds Proefschiftprijs

Met deze prijs wil het Harry Honéefonds de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht bevorderen in de breedste zin van het woord.

De proefschriftprijs van het Harry Honéefonds beoogt een prijs in het leven te roepen die door een objectieve jury wordt toegekend, die breed wordt gedragen doordat hoogleraren van (vrijwel) alle juridische faculteiten zijn vertegenwoordigd en die in geld uitgedrukt groot genoeg is om serieus te worden genomen. De toekenning van een proefschriftprijs kan voor jonge wetenschappers een belangrijke verbetering vormen van hun uitgangspositie bij de competitie om onderzoeksgelden. Het kan daarbij een bijdrage leveren aan hun loopbaan in het ondernemingsrecht.

De winnaar van het beste proefschrift kan een geldprijs winnen en krijgt ook een zelfontworpen beeld. Tevens zal er een oorkonde uitgereikt worden.