Piet Hein Donner Scriptieprijs

Wil jij de eerste Piet Hein Donner Scriptieprijs winnen?
Rond jij komend jaar je studie rechtsgeleerdheid af? En heeft jouw scriptie betrekking op de democratische rechtsstaat? Stuur je scriptie in en ding mee naar de Piet Hein Donner Scriptieprijs!

Scriptieprijs
Mr. J.P.H. Donner neemt op 1 november 2018 afscheid als vice-president van de Raad van State. Ter gelegenheid van zijn afscheid en zijn verdienste voor de Raad van State is de Piet Hein Donner Scriptieprijs ingesteld. Deze scriptieprijs is bedoeld om onderzoek naar de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat te stimuleren.

Welke scripties komen in aanmerking?
Voor de Piet Hein Donner Scriptieprijs komen in aanmerking scripties die:

 • zijn geschreven ter afronding van een masteropleiding aan een universiteit in Nederland, Aruba of Curaçao;
 • gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op de Nederlandse democratische rechtsstaat;
 • zijn geschreven in het Nederlands of Engels;
 • zijn afgerond in de academische jaren 2017-2018 of 2018-2019 en uiterlijk op 14 september 2019 zijn ingediend;
 • vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of scriptiebeoordelaar.

Jury
De jury die de ingediende scripties zal beoordelen bestaat uit:

 • mr. J.P.H. Donner
 • mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • mevrouw mr. S.F.M. Wortmann, waarnemend vice-president van de Raad van State.

Prijs
De winnaar van de Piet Hein Donner Scriptieprijs ontvangt:

 • een geldbedrag van € 2.500,-
 • een oorkonde;
 • een uitnodiging voor de feestelijke uitreiking van de prijs in het gebouw van de Raad van State in november 2019.

Reglement
Er is een reglement voor deze scriptieprijs.

Insturen?
Stuur je scriptie en een aanbevelingsbrief vóór 15 september 2019 in via het mailadres: scriptieprijs@raadvanstate.nl.

Vragen
Als je vragen hebt over de scriptieprijs dan kun je ook een mail sturen naar scriptieprijs@raadvanstate.nl.

Meer informatie: https://www.raadvanstate.nl/werken-bij/wil-jij-de-eerste-piet-hein-donner-scriptieprijs-winnen.html