Piet Hein Donner Scriptieprijs

Mr. J.P.H. Donner neemt op 1 november 2018 afscheid als vice-president van de Raad van State. Ter gelegenheid van zijn afscheid en zijn verdienste voor de Raad van State is de Piet Hein Donner Scriptieprijs ingesteld. Deze scriptieprijs is bedoeld om onderzoek naar de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat te stimuleren. De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend.