Contactgegevens Ars Aequi Maandblad

Neem voor informatie en vragen over bestellingen, abonnementen en adreswijzigingen contact op met onze klantenservice.

Klantenservice

administratie@arsaequi.nl
T 06 – 1919 6440

Maandag 9.00 – 17.00
Dinsdag 9.00 – 17.00
Woensdag
9.00 – 13.00
Donderdag 9.00 – 17.00
Vrijdag 9.00 – 17.00

Contactgegevens Ars Aequi Maandblad

E: aam@arsaequi.nl
T: 06 – 4567 9527

Adres:
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen

Hoofdredactie: Nancy Wolter

Neem contact op met een van onze maandbladredacteuren

Berichten

 

Over Ars Aequi Maandblad

Ars Aequi is het grootste juridische tijdschrift en online platform voor juristen van Nederland. De onderwerpen in Ars Aequi Maandblad geven een brede doorsnede van het recht. Actuele gebeurtenissen en ingewikkelde leerstukken worden besproken, maar ook beroepsperspectieven komen aan bod.
De artikelen zijn geschreven door gerenommeerde auteurs uit wetenschap en praktijk, maar er is ook ruimte voor bijdragen van student-auteurs. Het hart van het blad wordt ingenomen door de annotaties en nieuwe wetgeving. Belangrijke arresten worden door hoogleraren geannoteerd. Nieuwe wetgeving wordt besproken door juristen werkzaam bij het ministerie van Justitie. In het maandblad is daarnaast ruimte voor Opinie, Verdieping, Perspectief en Literatuur.

Ars Aequi Maandblad verschijnt 11 x per jaar en is onmisbaar voor juristen!

Ars Aequi voor

Studenten

Studentabonnementen | Studentartikelen | Redacteur worden | Ars Aequi-prijs | Studieondersteuning… meer informatie

Docenten

Publicaties en uitgaven | Studie & onderwijsondersteuning | Ars Aequi voorschrijven | Overnametoestemming | Docentexemplaren… meer informatie

Auteurs

Schrijven voor Ars Aequi Maandblad | Artikelrichtlijnen | Open Access | Studentartikelen | Ars Aequi-prijs | Schrijven voor Ars Aequi Libri… meer informatie

Adverteerders

Ars Aequi is het grootste juridische tijdschrift en online platform voor juristen van Nederland en biedt diverse mogelijkheden voor adverteerders… meer informatie

Medewerkers Maandblad

De onafhankelijke maandbladredactie – bestaat uit juridische studenten en is verantwoordelijk voor de inhoud van het maandblad.

Via onze contacthoogleraren onderhouden wij nauwe banden met de juridische faculteiten.

Annotatoren en de verzorgers van de wetgevingsrubriek zorgen voor bijdragen aan respectievelijk de jurisprudentierubriek (Annotaties) en de rubriek Wetgeving. KwartaalSignaalmedewerkers signaleren voor de kwartaalbijlage van Ars Aequi zo volledig en breed mogelijk de laatste ontwikkelingen per rechtsgebied.

Vanuit de uitgeverij coördineert en realiseert hoofdredacteur Nancy Wolter de productie van het maandblad en KwartaalSignaal.

Open access

Juridische uitgeverij Ars Aequi (hierna: AA) is een Green Open Access-uitgever. Dit houdt in dat de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie in Ars Aequi Maandblad kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is. De invulling van het Green Open Access-beleid wordt hieronder uitgelegd.

De auteur behoudt het auteursrecht op de publicatie in Ars Aequi Maandblad. De volgende rechten blijven voorbehouden aan de auteur:
–    het recht om na publicatie uit het werk te citeren en/of voort te bouwen op de inhoud van het werk, mits daardoor geen verveelvoudiging van het werk ontstaat;
–   het recht om een gedeelte van het werk te verveelvoudigen, mits deze verveelvoudiging beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of eigen gebruik;
–    het recht om – onverminderd de verplichtingen ingevolge het reprorecht en de readerregeling – een klein gedeelte van het werk op te nemen in een bundel ter ondersteuning of begeleiding van door de auteur gegeven presentaties en voordrachten (inclusief college en lesgeven);
–    aan de auteur toekomende intellectuele- of industriële-eigendomsrechten of vergelijkbare rechten met betrekking tot (bescherming van) methodes, processen of voortbrengselen beschreven in het werk.

De volgende rechten met betrekking tot open access zijn aan de wetenschappelijke auteur voorbehouden:
–    het recht om de instelling waar de auteur werkzaam is of een instelling waaraan de auteur verder verbonden is toestemming te verlenen het werk minimaal 1 (één) maand na publicatie op haar eigen gesloten netwerk op te nemen;
–   het recht om de instelling waar de auteur werkzaam is toestemming te verlenen de volledig opgemaakte en geredigeerde pdf van het werk 6 (zes) maanden na publicatie in de voor het publiek vrij toegankelijke repository van deze instelling op te nemen;
–    het recht om het 1 (één) jaar na publicatie op te nemen in een algemene wetenschappelijke repository zoals SSRN. Een en ander op voorwaarde dat de toegang tot niet op een commerciële basis wordt verstrekt, dat het werk niet in papieren vorm wordt verspreid en dat de auteur een hyperlink van het werk plaatst naar het betreffende artikel op de website van AA.

Voor alle hierboven genoemde vormen van (her)gebruik geldt:
–    de door AA, of in opdracht van AA vervaardigde afbeeldingen bij de publicatie mogen niet elders worden hergebruikt.
–    voor elke vorm van (her)gebruik van de publicatie zoals hierboven vermeld, dient de auteur toestemming te vragen aan AA. AA zal de auteur de definitieve pdf van zijn publicatie ter beschikking stellen.
–    voor elke vorm van (her)gebruik van de publicatie zoals hierboven vermeld, verbindt de auteur zich altijd de volledige bronvermelding te plaatsen (ten minste naam auteur(s), titel en nummer van de uitgave en naam uitgever).

Voor het verkrijgen van toestemming en de juiste pdf kunt u contact opnemen met de uitgeverij via openaccess@arsaequi.nl. Vermeld de Ars Aequi-code van het artikel, of het jaar waarin het artikel verschenen is en de paginanummers, en waar u de pdf online plaatst.

Open access


Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van alle juridische content van Ars Aequi? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrieven.

Maandbladnieuwsbrief

De nieuwsbrief geeft je een vooruitblik op de artikelen in het maandblad. Daarnaast is deze ook een alert dat het maandblad voor abonnees al digitaal te downloaden is als pdf en epub. Bovendien zijn op het moment van ontvangen van de nieuwsbrief alle nieuwe artikelen als losse pdf’s te downloaden via de website.

Librinieuwsbrief

Of er nu een nieuwe wetseditie, jurisprudentiebundel of andere uitgave van Ars Aequi Libri verschenen is, via deze e-mailservice ben je altijd als eerste op de hoogte.

Bekijk reeds verzonden nieuwsbrieven

 

Inschrijven:


Ars Aequi nieuwsbrief


Bekijk onze Privacyverklaring


Verschijningsdata

Uitgave Uiterlijk
abonneren tot
Ontvangst
digitale uitgave
Ontvangst
papieren uitgave
Januari 20-12-2018 09-01-2019 15-01-2019
Februari 28-01-2019 06-02-2019 12-02-2019
Maart +
KwartaalSignaal
25-02-2019 06-03-2019 12-03-2019
April 25-03-2019 03-04-2019 09-04-2019
Mei 29-04-2019 08-05-2019 14-05-2019
Juni +
KwartaalSignaal
27-05-2019 05-06-2019 11-06-2019
Juli / augustus
Bijzonder nummer
24-06-2019 03-07-2019 09-07-2019
September +
KwartaalSignaal
26-08-2019 04-09-2019 10-09-2019
Oktober 24-09-2018 02-10-2019 08-10-2019
November 28-10-2019 06-11-2019 12-11-2019
December +
KwartaalSignaal
25-11-2019 04-12-2019 10-12-2019

Adverteren bij Ars Aequi

Adverteren in de diverse media (maandblad, website, nieuwsbrief, social media) van Ars Aequi?
  • Neem contact op met: uitgever@arsaequi.nl of bel Uitgeverij Ars Aequi op 06-331 803 78.