Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Over de reeksen van Ars Aequi Libri

De basis van het boekenfonds wordt gevormd door onze bekende studiereeksen:

Wetsedities
Jurisprudentiebundels
Handboeken
Geschetstreeks
Procesdossiers
Cahiers

Ars Aequi Geschetst

In Ars Aequi Geschetst wordt per deeltje een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied wordt verduidelijkt met handige schema’s die het rechtssysteem inzichtelijk maken, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

Ars Aequi Procesdossiers

Ars Aequi Procesdossiers zijn geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures. Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk ook daadwerkelijk afspeelt. In een Ars Aequi Procesdossier zijn de originele processtukken opgenomen en neemt de begeleidende tekst de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze ‘de stof tot leven’

Ars Aequi Cahiers

Ars Aequi Cahiers Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht, Rechtstheorie en Rechtsvergelijking & rechtsgeschiedenis zijn monografieën die beogen een betrekkelijke leemte aan literatuur over het onderwerp in te vullen. De veelal praktische opzet maakt cahiers geschikt voor gebruik door juridische (master)studenten en rechtspractici.

En nog veel meer

Voor studieondersteuning hebben we verschillende vaardigheden-uitgaven.

In de Ars Aequi Klassiekers reeks, de reeks Strafrechtgeschiedenis en in de Encyclopedie van de rechtswetenschap nemen we je mee naar de oorsprong en de basis van het recht.

In Law Extra reeks worden wetenschappelijke artikelen van excellente rechtenstudenten gepubliceerd. Ieder deel heeft een thema dat zich niet beperkt tot één rechtsgebied.

In de UCERF reeks beschrijven en analyseren de wetenschappers van het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) de actuele ontwikkelingen in het familierecht. Zij doen in de artikelen verslag van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van familierecht.

De Prinsengrachtreeks is een initiatief van het Gerechtshof Amsterdam (voorheen gehuisvest aan de Prinsengracht) en biedt een platform voor de opvattingen van de rechter over het eigen werk.

Publiceren in een reeks

Heeft u een idee voor een uitgave in een reeks, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de uitgever en aan de boekenraad van Ars Aequi Libri.

De boekenraad van Ars Aequi bestaat uit vooraanstaande juristen uit de wetenschap en de rechtspraktijk die beoordelen of een manuscript een aanvulling kan zijn op het boekenfonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het boek een plaats heeft in het juridisch onderwijs. Verwacht u dat er een juridische lezersdoelgroep is voor uw uitgave, neem dan contact op met Ars Aequi Libri.

Doelstelling
Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. Een van haar doelstellingen is in de onderwijsbehoefte voorzien met kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs. Er wordt naar gestreefd publicaties uit te geven die nuttig zijn voor de juridische student, maar die daarnaast uiteraard ook voor praktijkjuristen bruikbaar kunnen zijn. Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Honoraria en vergoedingen
Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, redacteuren, bestuursleden, boekenraadleden en adviseurs geen aanspraak maken op honoraria of andere vergoedingen zoals reprorechtvergoedingen.

Ars Aequi Libri
Janine van Winden (uitgever)
uitgever@arsaequi.nl
06 – 3318 0378