VSR Scriptieprijs ‘Recht en samenleving’

Voor de VSR Scriptieprijs zijn wij op zoek naar scripties of onderzoeksverslagen op het niveau van de master fase van een universitaire studie. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving. De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, heldere onderzoeksmethode en voldoende bijdrage aan kennis en theorie over recht en samenleving. Het werk moet zijn geschreven na 30 september 2019 en voor 30 september 2021. (Scripties of onderzoeksverslagen van na 1 oktober 2021 dingen mee naar de VSR Scriptieprijs 2023).

De VSR is de interdisciplinaire vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Ruim 150 actieve leden in Nederland en Vlaanderen doen onderzoek naar de effecten van recht, naar hoe burgers recht ervaren, naar maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken in recht enzovoort. Onder de leden zijn juristen, sociologen, antropologen, psychologen, economen, historici, bestuurskundigen en criminologen. Zie de website rechtensamenleving.nl.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse VSR conferentie van januari 2022 (de plaats wordt nog bekendgemaakt). De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 150, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief het tijdschrift Recht der Werkelijkheid) en de kosten van het bijwonen van de VSR Conferentie 2022 (inschrijving, diner en hotelovernachting).