Verwacht bij Ars Aequi Libri

Jurisprudentie personen- en familierecht 1979-2019

M. Jonker, Y. Yildiz

Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2019 op het gebied van het personen- en familierecht.

978949276661824-10-2019

De Europese staatssteunregels 2020

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid

P.H.L.M. Kuypers, M. de Wit

Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019. Deze wetseditie is meer dan een compilatie van staatssteunregels. De inleiding geeft overheden en marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de staatssteunregels.

978949276632830-10-2019

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn ‘reservisten’

Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

H.U. Jessurun d’Oliveira

In dit boek wordt betoogd dat de onwettige praktijk van ‘reservisten’ in de raadkamer van de Hoge Raad in strijd is met de Wet op de Rechterlijke Organisatie, strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert, en vooral ook in allerlei opzichten in strijd komt met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hiertoe is, onder veel meer, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook vraagt de auteur zich af hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtsstatelijk onacceptabele praktijk.

978949276683025-11-2019