IBR Scriptieprijs

Tijdens de VBR Jaarvergadering 2015, gehouden op donderdag 10 december te Amersfoort, werden de IBR Scriptieprijzen Publiekrechtelijk en Privaatrechtelijk Bouwrecht uitgereikt door de voorzitter van de jury’s, prof.dr.mr. M.A.B. Chao-Duivis. De voorzitter merkte op dat de ingezonden scripties allen een hoog niveau hadden. De prijswinnaars scoorden op alle beoordelingscriteria goed tot heel goed.

IBR Scriptieprijs Publiekrechtelijk Bouwrecht 2014-2015

De eerste prijs was voor mr. T.A. Meijering voor de scriptie 'Kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling: droom of werkelijkheid? In hoeverre past het huidige en toekomstige instrumentarium voor kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling?'

 • Afgestudeerd aan: Vrije Universiteit Amsterdam
 • Scriptiebegeleiders: prof. mr. J. Struiksma, prof. mr. C.E.C. Jansen (tweede lezer), mr. dr. H.C. Borgers
 • Cijfer scriptie: 9

De tweede prijs is uitgereikt aan mr. E.M.A. van der Aa voor de scriptie 'Private kwaliteitsborging in de bouw'.

 • Afgestudeerd aan: Universiteit Tilburg
 • Scriptiebegeleiders: mr. dr. S. van Gulijk, prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels
 • Cijfer scriptie: 8

IBR Scriptieprijs Privaatrechtelijk Bouwrecht 2014-2015

De eerste prijs is uitgereikt aan mr. M.A. Saleem voor de scriptie 'Doorwerking van publiekrechtelijke beginselen in private aanbestedingen. Een evenredige verdeling van lusten en lasten'.

 • Afgestudeerd aan: Universiteit van Amsterdam
 • Scriptiebegeleiders: prof. dr. M.W. Hesselink en dr. L.K.L. Tjon Soei Len
 • Cijfer scriptie: 9

De tweede prijs ging naar mr. G. Bouwman. Het onderwerp van deze scriptie is: 'Screening in het aanbestedingsrecht. Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor het uitsluiten van ondernemingen bij een overheidsopdracht op basis van het schenden van mensenrechten'.

 • Afgestudeerd aan: Universiteit Utrecht
 • Scriptiebegeleiders: Prof. mr. E.R. Manunza en Prof. dr. S.A. de Vries
 • Cijfer scriptie: 9

Tot slot was er en eervolle vermelding voor ir. L. Cheung, voor de scriptie 'Research into the influence of mutual trust between the Client and the Contractor on the efficiency and the effectiveness of the change management process for complex D&B infrastructure projects using the UAC-IC 2005. Lessons learned from a comparison between the UAC-IC 2005 and the NEC3 ECC and the FIDIC Yellow Book'.

 • Afgestudeerd aan: Technische Universiteit Delft
 • Afstudeercommissie: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, dr.ir. M.G.C. Bosch-Rekveldt, ir. L.P.I.M. Hombergen en ing. M.C. Dijkstra
 • Cijfer scriptie: 9

Juryrapporten zijn in te zien op de website van het IBR: www.ibr.nl/scriptieprijzen.