Mr. C.J. Goudsmitprijs

Eenmaal in de twee jaar vindt de uitreiking plaats van de door de Vereniging voor Gezondheidsrecht ingestelde mr. C.J. Goudsmitprijs, genoemd naar de eerste voorzitter van de Vereniging. Deze aanmoedigingsprijs, bestaande uit een geldbedrag ter grootte van € 1.500, is bedoeld ter stimulering van de kwaliteit en de kwantiteit van publicaties over het gezondheidsrecht.

De mr. C.J. Goudsmit-prijs 2017 zal worden uitgereikt tijdens de VGR-jaarvergadering van 31 maart 2017. In aanmerking voor deze prijs komen auteurs van artikelen, boeken, rapporten of andere publicaties op het gebied van het gezondheidsrecht. De mr. C.J. Goudsmitprijs 2017 zal door een jury worden toegekend aan een auteur, wiens publicatie verschenen is in de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016.

Meer informatie over de mr. C.J. Goudsmitprijs is terug te vinden op www.vereniginggezondheidsrecht.nl navigeer naar 'over VGR' of neem contact op met het secretariaat van de VGR, mw. R. van Baal, tel. 030 2823 848, vgr@fed.knmg.nl.