Mr. C.J. Goudsmitprijs

Eenmaal in de twee jaar vindt de uitreiking plaats van de door de Vereniging voor Gezondheidsrecht ingestelde mr. C.J. Goudsmitprijs, genoemd naar de eerste voorzitter van de Vereniging. Het is een persoonsgebonden aanmoediging tot het op goed niveau (blijven) publiceren op het gebied van het Nederlands gezondheidsrecht.

De mr. C.J. Goudsmit-prijs 2021 zal worden uitgereikt tijdens de VGR-jaarvergadering van 9 april 2021. Deze prijs zal door een jury, onder voorzitterschap van prof. mr. B.C.A. (Brigit) Toebes, worden toegekend aan een auteur van een (of meer) publicatie(s) over het Nederlands gezondheidsrecht die in de periode van 1 januari 2019 tm 31 december 2020 is (zijn) of zal (zullen) worden gepubliceerd. Een in een andere taal in een buitenlands tijdschrift door een Nederlander geschreven artikel kan dus bijvoorbeeld ook bekroond worden.
De prijswinnaar ontvangt als prijs een bedrag van € 1.500, --.

Het bestuur nodigt auteurs van harte uit om mee te dingen naar deze prijs, door uiterlijk 31 december 2020 een of meer publicaties op naam te mailen aan het VGR-secretariaat: vgr@fed.knmg.nl.

Het 'Reglement voor de mr. C.J. Goudsmitprijs' staat op de VGR-website: www.vereniginggezondheidsrecht.nl (navigeer naar ‘over VGR’) en is ook te verkrijgen bij het secretariaat van de VGR (e-mail: vgr@fed.knmg.nl, tel.nr. 088 – 440 42 43 (ma tm do)).