Showing 1–12 of 25 results

Aanbestedingsrecht 2020-2022

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Deze wetseditie bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

9789492766960 - 4-5-2020

Aanbestedingsrecht 2020-2022 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 april 2020.

9789492766977 - 4-5-2020

Algemene wet bestuursrecht 2020-2021

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2020.

9789493199033 - 18-8-2020

Arbeidsovereenkomst 2020

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Deze wetseditie bevat de meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsovereenkomst. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2020.

9789492766915 - 8-1-2020

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

9789492766380 - 5-9-2018

Auteursrecht 2017-2018

P. Teunissen

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.

9789492766021 - 14-12-2017

AVG 2018

en Uitvoeringswet AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

9789492766373 - 11-6-2018

Burgerlijk procesrecht 2020-2021

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 april 2020.

9789493199040 - 25-5-2020

Burgerlijk recht 2020-2021

E.F. Verheul

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet, Weens Koopverdrag en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

9789493199026 - 13-8-2020

Burgerlijk Wetboek 2020-2021

R.J.Q. Klomp, C. Mak

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2020.

9789493199019 - 13-8-2020

Constitutionele bronnen

C. de Boer, J.W. Sap

Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

9789069165189 - 27-2-2007

De Europese staatssteunregels 2020

Een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid

P.H.L.M. Kuypers, M. de Wit

Actuele selectie van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van het EU-staatssteunrecht zoals deze geldt op 1 oktober 2019. Deze wetseditie is meer dan een compilatie van staatssteunregels. De inleiding geeft overheden en marktpartijen structuur en kan worden gebruikt als leidraad voor toepassing van de staatssteunregels.

9789492766328 - 25-10-2019

Showing 1–12 of 25 results