Scriptieprijzen

Ars Aequi-prijs

Elk jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een door hen geschreven wetenschappelijk artikel – al dan niet op basis van een scriptie – te publiceren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een etentje met de jury en redactie.

BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht 2020

BUREN looft jaarlijks in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De jury van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht bestaat uit prof. mr. B. Wessels (emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit Leiden), mr. H.J. de Kloe (universitair docent Insolventierecht aan […]

FJR-prijs

De Vereniging Familie- en Jeugdrecht beoogt onderzoek op het terrein van het Nederlandse familie- en jeugdrecht te bevorderen door instelling van een prijs die jaarlijks in november op de studiedag van de vereniging zal worden uitgereikt.

FRP Scriptieprijs

De FRP Scriptieprijs van Sdu is een nieuwe actie voor iedere student met passie en kennis voor het Financieel recht. De FRP Scriptieprijs plaatst kwalitatief hoogwaardige masterscripties van talentvolle studenten in de schijnwerpers, zodat deze scripties beschikbaar komen voor een breder publiek en in de belangstelling komen te staan van advocaten financieel recht en juristen […]

Gascaria masterscriptieprijs

De Gascaria masterscriptieprijs wordt uitgereikt ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora.

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs

De uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs vindt in het najaar plaats aan één van de Nederlandse universiteiten waar een migratierechtelijk vak wordt gegeven, Jaarlijks kan het bestuur van de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds (HSF) een prijs toekennen aan een student die met zijn of haar scriptie blijk heeft gegeven van een oorspronkelijke en bijzondere […]

Harry Honéefonds Proefschiftprijs

Met deze prijs wil het Harry Honéefonds de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht bevorderen in de breedste zin van het woord

IBR Scriptieprijs

Het Instituut voor Bouwrecht heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe heeft het Instituut aan diverse universiteiten leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen en twee jaarlijkse scriptieprijzen, de Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Publiekrecht en de Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht.

Internet Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen nodigt masterstudenten (die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs) uit om mee te dingen naar één van de internet scriptieprijzen.

J.P.A. François Prize

The J.P.A. François Prize is a prize that is awarded once every two years with a view to encouraging the study of public international law and private international law.

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Machiel van der Woude Stipendium

Voor onderzoek naar asbest geïnduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium. Dit stipendium wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die een belangwekkend onderzoeksvoorstel indient. In aanmerking voor het stipendium komt Nederlands onderzoek naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of […]

Molengraaffprijs

Ter bevordering van het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht looft het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht) jaarlijks de Molengraaff Prijs uit. Kandidaten voor de prijs zijn Utrechtse studenten die een uitmuntende scriptie hebben geschreven, gepubliceerd hebben in een vakblad of een daarmee gelijkstaande prestatie hebben geleverd.

Mr Gonsalvesprijs

Gezocht: vernieuwers bij het stoppen van ‘criminele carrières’

De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Mr. C.J. Goudsmitprijs

De Vereniging voor Gezondheidsrecht looft eens in de twee jaar de mr. C.J. Goudsmitprijs uit aan een auteur van een artikel, boek, rapport of andere publicatie op het gebied van het gezondheidsrecht.

NeVER-scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) reikt met regelmaat een prijs uit voor de beste scriptie over energierecht. De NeVER is een vereniging die bijeenkomsten organiseert met, en voor, professionals in de energiesector. Ze probeert de vele ontwikkelingen in de energiesector inzichtelijk te maken en te stimuleren door professionals uit binnen- en buitenland met elkaar in contact te brengen. (Oud-)masterstudenten met een interesse in energierecht kunnen door middel van de scriptieprijs hun kennis verbreden en in contact komen met potentiële werkgevers in de energiesector.

NOB/LOF-scriptieprijs

In samenwerking met het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) heeft de NOB in 1992 de NOB/LOF-scriptieprijs ingesteld. Het is de eerste scriptieprijs speciaal voor studenten fiscaal recht en fiscale economie. Inzending is mogelijk tot 15 juni 2020. Voorwaarde is dat de scriptie in de periode 1 april 2019 tot 15 juni 2020 is goedgekeurd. De prijsuitreiking vindt […]

NVER Scriptieprijs

De NVER looft jaarlijks een prijs van 500 euro uit voor de beste afstudeerscriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie. Originaliteit, grondig onderzoek, schrijftalent - en natuurlijk een Europeesrechtelijk onderwerp.

Piet Gilhuis-Scriptieprijs

De Vereniging voor Milieurecht, kennisnetwerk voor milieu-, water en natuurbeschermingsrecht, reikt de Piet Gilhuis-Scriptieprijs uit voor de beste milieurechtelijke scriptie.

Piet Hein Donner Scriptieprijs

Wil jij de eerste Piet Hein Donner Scriptieprijs winnen? Rond jij komend jaar je studie rechtsgeleerdheid af? En heeft jouw scriptie betrekking op de democratische rechtsstaat? Stuur je scriptie in en ding mee naar de Piet Hein Donner Scriptieprijs! Scriptieprijs Mr. J.P.H. Donner neemt op 1 november 2018 afscheid als vice-president van de Raad van […]

RIMO-scriptieprijs

Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander geschrift op het gebied van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.

Schoemaker-Sustainalytics Student Competition Business & Human Rights

Research internship

Are you passionate about sustainability? Do you have an original idea for a paper that could contribute to the field of business and human rights? If so, describe your topic in 500 words and you may win an opportunity to conduct research into your topic and further your knowledge of corporate social responsibility (CSR) through an internship with Sustainalytics.

Scriptieprijs Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren. Stichting Beer impuls bestaat sinds 2014. Met de scriptieprijs, maar ook met het […]

Ten Clarenwater Thesis Award

Het hoger onderwijs besteedt te weinig aandacht aan het familiebedrijf, de meest voorkomende soort ondernemingen ter wereld. Tijdens hun studie komen studenten nauwelijks in contact met de bijzondere kenmerken van ondernemende families en hun bedrijven. Om de bredere interesse in het familiebedrijf een impuls te geven, roept Stichting Ten Clarenwater samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim een internationale scriptieprijs in het leven. Het doel is studenten te stimuleren om zich te verdiepen in dit thema en met hun afstudeeronderzoek bij te dragen aan verdere ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis over het familiebedrijf.

Thoolen NJCM-Scriptieprijs

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) looft voor de Thoolen NJCM-Scriptieprijs uit voor de beste Masterscriptie op het gebied van de mensenrechten.

VIE prijs

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). AIPPI heeft tot doel de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie.