Scriptieprijzen

Ars Aequi-prijs

Elk jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om studenten te stimuleren een door hen geschreven wetenschappelijk artikel – al dan niet op basis van een scriptie – te publiceren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een etentje met de jury en redactie.

BMM Student Award

Elk jaar wordt de BMM Student Award toegekend voor een scriptie en/of artikel van een student van universiteit of hogeschool over het recht inzake merken, modellen en/of tekeningen, handelsnamen alsmede de auteursrechtelijke aspecten van deze rechtsgebieden. Aan de Award is een geldprijs van 1.000 euro verbonden. De winnende bijdrage zal daarnaast, eventueel in verkorte vorm, […]

BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht

BUREN looft jaarlijks in samenwerking met Celsus Juridische Uitgeverij de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht uit voor de beste scriptie op het gebied van het insolventierecht. De jury van de BUREN Scriptieprijs voor Insolventierecht bestaat uit prof. mr. B. Wessels (emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit Leiden), mr. H.J. de Kloe (universitair docent Insolventierecht aan […]

De Blenheim Scriptieprijs

De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks door Blenheim Advocaten uitgereikt aan de schrijver van de beste vennootschapsrechtelijke masterscriptie. Door toekenning van de Blenheim Scriptieprijs wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van vennootschapsrecht te bevorderen. Blenheim werkt bij het organiseren van de Blenheim Scriptieprijs samen met Celsus juridische uitgeverij. Wat wint de […]

FJR-prijs

De Vereniging Familie- en Jeugdrecht beoogt onderzoek op het terrein van het Nederlandse familie- en jeugdrecht te bevorderen door instelling van een prijs die jaarlijks in november op de studiedag van de vereniging zal worden uitgereikt.

FRP Scriptieprijs

De FRP Scriptieprijs van Sdu is een nieuwe actie voor iedere student met passie en kennis voor het Financieel recht. De FRP Scriptieprijs plaatst kwalitatief hoogwaardige masterscripties van talentvolle studenten in de schijnwerpers, zodat deze scripties beschikbaar komen voor een breder publiek en in de belangstelling komen te staan van advocaten financieel recht en juristen […]

Gascaria masterscriptieprijs

De Gascaria masterscriptieprijs wordt uitgereikt ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora.

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs

De uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs vindt in het najaar plaats aan één van de Nederlandse universiteiten waar een migratierechtelijk vak wordt gegeven, Jaarlijks kan het bestuur van de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds (HSF) een prijs toekennen aan een student die met zijn of haar scriptie blijk heeft gegeven van een oorspronkelijke en bijzondere […]

Harry Honéefonds Proefschiftprijs

Met deze prijs wil het Harry Honéefonds de wetenschappelijke beoefening van het ondernemingsrecht bevorderen in de breedste zin van het woord

IBR Scriptieprijs

Het Instituut voor Bouwrecht heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe heeft het Instituut aan diverse universiteiten leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen en twee jaarlijkse scriptieprijzen, de Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Publiekrecht en de Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht.

Internet Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen nodigt masterstudenten (die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs) uit om mee te dingen naar één van de internet scriptieprijzen.

J.P.A. François Prize

The J.P.A. François Prize is a prize that is awarded once every two years with a view to encouraging the study of public international law and private international law.

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Machiel van der Woude Stipendium

Voor onderzoek naar asbest geïnduceerde aandoeningen of naar de positie van asbestslachtoffers heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een stipendium beschikbaar gesteld: het Machiel van der Woude Stipendium. Dit stipendium wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die een belangwekkend onderzoeksvoorstel indient. In aanmerking voor het stipendium komt Nederlands onderzoek naar het voorkomen, de oorzaak, diagnostiek of […]

Molengraaffprijs

Ter bevordering van het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht looft het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht) jaarlijks de Molengraaff Prijs uit. Kandidaten voor de prijs zijn Utrechtse studenten die een uitmuntende scriptie hebben geschreven, gepubliceerd hebben in een vakblad of een daarmee gelijkstaande prestatie hebben geleverd.

Mr. C.J. Goudsmitprijs

De Vereniging voor Gezondheidsrecht looft eens in de twee jaar de mr. C.J. Goudsmitprijs uit aan een auteur van een artikel, boek, rapport of andere publicatie op het gebied van het gezondheidsrecht.

NeVER-scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) reikt met regelmaat een prijs uit voor de beste scriptie over energierecht. De NeVER is een vereniging die bijeenkomsten organiseert met, en voor, professionals in de energiesector. Ze probeert de vele ontwikkelingen in de energiesector inzichtelijk te maken en te stimuleren door professionals uit binnen- en buitenland met elkaar in contact te brengen. (Oud-)masterstudenten met een interesse in energierecht kunnen door middel van de scriptieprijs hun kennis verbreden en in contact komen met potentiële werkgevers in de energiesector.

NOB/LOF-scriptieprijs

In samenwerking met het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) heeft de NOB in 1992 de NOB/LOF-scriptieprijs ingesteld. Het is de eerste scriptieprijs speciaal voor studenten fiscaal recht en fiscale economie. De jury van de NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit 3 leden: twee hoogleraren (van wie één als voorzitter fungeert) en de voorzitter van de NOB. De jury kan […]

NVER Scriptieprijs

De NVER looft jaarlijks een prijs van 500 euro uit voor de beste afstudeerscriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie. Originaliteit, grondig onderzoek, schrijftalent - en natuurlijk een Europeesrechtelijk onderwerp.

NVV-Scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV) looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van het vervoerrecht (in brede zin). Heb je een goede afstudeerscriptie over een vervoerrechtelijk onderwerp geschreven? Stuur je scriptie vóór 31 december 2023 naar de secretaris van de NVV (info@vervoerrecht.nl) en ding mee naar de NVV-Scriptieprijs! De schrijver […]

Piet Gilhuis-Scriptieprijs

De Vereniging voor Milieurecht, kennisnetwerk voor milieu-, water en natuurbeschermingsrecht, reikt de Piet Gilhuis-Scriptieprijs uit voor de beste milieurechtelijke scriptie.

Piet Hein Donner Scriptieprijs

Mr. J.P.H. Donner neemt op 1 november 2018 afscheid als vice-president van de Raad van State. Ter gelegenheid van zijn afscheid en zijn verdienste voor de Raad van State is de Piet Hein Donner Scriptieprijs ingesteld. Deze scriptieprijs is bedoeld om onderzoek naar de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat te stimuleren. De […]

Privacy Scriptieprijs

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het tijdschrift Privacy & Informatie (P&I) zal de redactie van P&I, in samenwerking met de Vereniging Privacy Recht (VPR) een Privacy Scriptieprijs 2023 uitloven. De prijs zal worden uitgereikt aan degene die tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2023 aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool […]

RIMO-scriptieprijs

Ter aanmoediging van de studie van het recht van de Islam en het Midden-Oosten heeft de vereniging de RIMO-prijs ingesteld. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een scriptie, tijdschriftartikel of ander geschrift op het gebied van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.

Scriptieprijs Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren. Stichting Beer impuls bestaat sinds 2014. Met de scriptieprijs, maar ook met het […]

SER-Scriptieprijs

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Op dat gebied is er bij de SER veel kennis in huis. De raad levert daarnaast zelf graag een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van talent op sociaal-economische onderwerpen. Want dat talent is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Daarom is er een […]

SGOA/Hans Frankenprijs

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering is het onafhankelijk en landelijk instituut dat zich sinds 1989 bezig houdt met conflictmanagement op het gebied van ICT-geschillen, onder meer in de vorm van ICT-mediation, arbitrage, deskundigenberichten en conflictpreventie. De SGOA reikt eens per twee jaar een scriptieprijs uit. De scriptieprijs is vernoemd naar Prof. dr. mr. Hans Franken, mede-oprichter […]

Ten Clarenwater Thesis Award

Het hoger onderwijs besteedt te weinig aandacht aan het familiebedrijf, de meest voorkomende soort ondernemingen ter wereld. Tijdens hun studie komen studenten nauwelijks in contact met de bijzondere kenmerken van ondernemende families en hun bedrijven. Om de bredere interesse in het familiebedrijf een impuls te geven, roept Stichting Ten Clarenwater samen met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Windesheim een internationale scriptieprijs in het leven. Het doel is studenten te stimuleren om zich te verdiepen in dit thema en met hun afstudeeronderzoek bij te dragen aan verdere ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis over het familiebedrijf.

Thoolen NJCM-Scriptieprijs

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) looft voor de Thoolen NJCM-Scriptieprijs uit voor de beste Masterscriptie op het gebied van de mensenrechten.

Vereniging voor Sport en Recht Scriptieprijs

De Vereniging voor Sport en Recht reikt jaarlijks een prijs uit voor een scriptie op het gebied van sport en recht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied. Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho. […]

VIE prijs

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). AIPPI heeft tot doel de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie.

VON-scriptieprijs

Heeft jouw masterscriptie een ondernemersrechtelijk onderwerp en is het resultaat beoordeeld met een 8 of hoger? Heeft je onderzoek bovendien raakvlakken met of gevolgen voor de praktijk van het notariaat? Dan zou je zomaar in aanmerking kunnen komen voor de tweejaarlijkse VON-scriptieprijs van maar liefst € 2.500 belastingvrij en de gelegenheid om jezelf en je […]

VSR Scriptieprijs ‘Recht en samenleving’

Voor de VSR Scriptieprijs zijn wij op zoek naar scripties of onderzoeksverslagen op het niveau van de master fase van een universitaire studie. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving. De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, heldere onderzoeksmethode en voldoende bijdrage aan kennis en theorie […]