Molengraaffprijs

Ter bevordering van het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht looft het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht) jaarlijks de Molengraaff Prijs uit.

Kandidaten voor de prijs zijn Utrechtse studenten die een uitmuntende scriptie hebben geschreven, gepubliceerd hebben in een vakblad of een daarmee gelijkstaande prestatie hebben geleverd.

Op 30 november 2015 is de Molengraaff prijs over het onderwijsjaar 2014/2015 toegekend aan twee scribenten, resp. Kirsten Maes voor haar scriptie De zorgplicht van secundaire, private partijen en Susan Slijpen voor haar scriptie Europeanisering van verbintenissenrecht en de rol van padafhankelijkheid.